cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Odborné knihy a skripta v českém jazyce

Poslední aktualizace databáze 02-01-2015

Pokud chcete přidat publikaci či doplnit údaje kontaktujte nás.

Anglicky psanou literaturu si můžete například objednat na Amazon.com nebo v Educational Institute of the American Hotel & Motel Association na této adrese.

Tabulku je možné uložit ve formátu CSV, který je možné načíst v MS Excelu či 602Tabu - klikněte zde!

Databázi třídit podle:
Česká literatura
AutorPublikaceVydavatelWwwRok vydáníISBN
Vlček J.  Inovace nabídky v hotelnictví na příkladu hotelu SteinVysoká škola hotelováhttp://mail.vsh.cz/documents/2474 1. vydání 2013978-80-905181-3-1 
Publikace je výstupem výzkumného projektu Nová tvář Hotelu Stein, která má za cíl omezit vlivy sezónních výkyvů a zvýšit konkurenceschopnost hotelu Stein prostřednictvím inovací manažerských aktivit zaměřených na zákazníka a inovací nabízených služeb. V průběhu řešení bylo realizováno rozsáhlé dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na hotelové hosty, okolní prostředí a konkurenci českých a německých ubytovacích zařízení. Pozornost byla věnována segmentaci trhu, návrhu nových pobytových balíčků a zpracování SWOT analýz. 
Carreté D., Henriksson J., Schneider M. 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kavárenMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006 80-239-7678-8 
250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren, cestovní ruch 
Vaněček D. AgroturistikaJihočeská univerzitawww.jcu.cz 1997 80-7040-222-9 
Skripta jsou určena pro povinně volitelný předmět agroturistika. Jsou zaměřena na poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu na vesnici.  
Němčanský M. AgroturistikaSlezská univerzita Karviná 1996 80-85879-36-0 
 
Němčanský M. Analýza a kalkulace v cestovním ruchuSlezská univerzita Karviná 2001 80-7248-094-4 
 
Pytelka J. Angličtina pro provoz hotelů a společného stravováníStátní pedagogické nakladatelství   
 
Svobodová E. Angličtina v gastronomiiInformatoriumwww.informatorium.cz 1. vydání 2002 
Příručka odborných výrazů a textů je určena všem, kteří se setkávají s anglicky mluvícími hosty. Obsahuje slovní zásobu a fráze týkající se hygieny jídla, principů zdravého stravování, úpravy pokrmů, servírování, úpravy stolů, jednotlivých druhů potravin, anglické, americké a české kuchyně a odlišných zvyklostí těchto národů v oblasti stravování. Součástí knihy jsou také fráze používané při objednávání pokrmů. formát A4, 144 stran, ilustrováno 
kolektiv autorů Atlas cestovního ruchu České republikyMinisterstvo pro místní rozvoj ČR 1. vydání 20068023972561 
Publikace podává ucelený přehled o poznatcích z oblasti rozvoje cestovního ruchu v České republice. Každý z více než sedmdesáti mapových listů atlasu je opatřen tématickým komentářem. Atlas je víceúčelovou publikací, která může sloužit i jako doplněk výuky zaměřené na problematiku cestovního ruchu. 
Mikšovic A. BAR Provoz & ProduktOff 1999 80-238-3789-3 
První učebnice tohoto oboru, která je určena jak posluchačům odborných škol,tak samostatným zájemcům o obor. Systém otázek a praktických úkolů usnadňujee kontrolu, jak si student látku zapamatoval a jak ji pochopil. V úvodu většiny kapitol jsou formulovány cíle, kterých student po prostudování dosáhne. 
Černý Jiří Barový provoz v kostceRatio   
 
 Bezpečnost pokrmů v gastronomiČONhttp://www.foodservice.cz/publikace-detail.php?item=2 2006  
 
Sysel J. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchuVŠH v Praze 8http://www.vsh.cz 1. vydání 2008978-80-86578-75-0 
 
Jan Rambousek Cestovní kanceláře a daněASPIwww.aspi.cz 1. vydání 2003 
Publikace řešící zákony související s daňovou problematioku v podnikání cestoních kanceláří, agentur a v mezinárodní přepravě 
Jakubíková, D., Ježek, J., Pavlák, M. Cestovní ruchZápadočeská univerzita Plzeňwww.zcu.cz 1995 ISBN80-7082-185-X 
 
Malá V. Cestovní ruch (vybrané kapitoly)VŠE Prahawww.vse.cz 1. vydání 199980-7079-443-7 
Skriptum pro stejnojmenný kurz na bakalářském stupni studia. Popisuje cestovní ruch z obecného hlediska. Kapitoly: Základní otázky vymezení CR, typologie CR, vznik a vývoj CR, trh CR, nabídka v CR, poptávka v CR, postavení CR v národním hospodářství. 
Čertík M. a kol. Cestovní ruch - vývoj, organizace a řízeníOff 2001 80-238-6275-8 
Univerzální učebnice vhodná pro různé typy škol. Poskytuje základní orientační materiál nejen pro pracovníky v oboru.  
kolektiv aut Cestovní ruch a Evropská unieVŠE Prahawww.vse.cz 2000 80-245-0084-1 
Skripta jsou rozdělena do dvou částí. První popisuje cestovní ruch v integračních procesech Evropy, v druhé hlavní současné problémy začleňování ČR do EU v oblasti CR. Ta je rozdělena do kapitol - památkový fond a jeho využití v evropském CR, zapojení ČR do vytváření Euroregionů, vybrané problémy v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, integrační procesy v hotelnictví, klasifikace ubytovacích zařízení v ČR a ve státech EU, sbližování legislativy EU a ČR v oblasti CR a užívané terminologie. 
Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Cestovní ruch a udržitelný rozvojMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Seznámení účastníků se zásadními dokumenty upravujícími oblast udržitelného rozvoje, s jeho principy, předpoklady a znaky a přiblížení oblasti udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí. 
Drobná D., Morávková E.  Cestovní ruch pro střední školy a veřejnostFortunawww.fortuna.cz 1. vydání 2004 
Učebnice, která seznamuje se základní problematikou služeb cestovního ruchu, s právní úpravou, technikou služeb, metodikou průvod. činnosti a se zvlášt. formami cest. ruchu. 
Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechnyMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008 978-80-7399-407-05 
Zvyšování kvalifikace především pracovníků ve státní a veřejné správě a dalších pracovníků v cestovním ruchu, získání základních poznatků o cestovním ruchu pro všechny v pojetí především UNWTO a EU. 
 Cestovní ruch v České republice 2000Ministerstvo pro místní rozvojwww.mmr.cz 2001  
Jak se pravý v úvodu publikace, jedná se o "malé nahlédnutí a vstupenkou do České republiky". V publikaci lze nalézt obecná data stavu cestovního ruchu - základní údaje, stručnou historii, historické památky, významné osobnosti, lázeňství, informační sřediska, prropagační akce apod. 
 Cestovní ruch v ČR do roku 1998 ­ I. pol.Magconsultingwww.magconsulting.cz   
Vymezení cestovního ruchu, postavení CR v ekonomice, základna pro rozvoj CR, mezinárodní souvislosti v cestovním ruchu, předpoklady a podmínky dalšího rozvoje CR, seznam cestovních kanceláří se 6 a více zaměstnanci, průvodci v cestovním ruchu, tabulková část. 
Pásková M., Zelenka J. Cestovní ruch výkladový slovníkMinisterstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvojewww.linde.cz 2. vydání 2012978-80-7201-880-2 
Slovník vychází z pojetí výkladu problematiky cestovního ruchu jako průřezového, dynamického a vysoce komplexně sociálního jevu mezioborového charakteru. Ve slovníku jsou rovnocenně a ve vzájemném prolínání vysvětlovány termíny, jak z oblasti kulturologie, dějin umění, územního plánování, geografie, ekonomie, filosofie, sociologie, psychologie, ekologie a environmentalistiky, tak i ze samotné techniky a metodiky cestovního ruchu. Způsob výkladu s využitím odkazů a srovnávání směřuje i k hledání příčin, podobností, opakovatelností, pravidelností a zákonitostí v popisovaných jevech a vztazích. Teoretický výklad je prokládán praktickými příklady a textová forma výkladu je pro lepší názornost doprovázena nápaditou grafikou - zejména množstvím fotografií. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v období 2010 až 2011 iniciovalo přepracování slovníku, čímž napomohlo k ustálení terminologie cestovního ruchu. Při výkladu terminologie využívané v oblasti cestovního ruchu byly využity materiály institucí, které v tomto oboru působí na mezinárodní či domácí úrovni (např. Světová organizace cestovního ruchu), normy a další zdroje. Slovník obsahuje přes 4000 odborných termínů doplněných výkladem a více než tisícem ilustračních fotografií, schémat a grafů. 
Hasman M., Nevšímal K. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školstvíJihočeská univerzitawww.jcu.cz 1997 80-7040-216-4 
Autoři článků se zabývají problematikou cestovního ruchu z hlediska ekonomického, je sledován cestovní ruch v rámci EU,vývoj cestovního ruchu, možnosti uplatnění výpočetní techniky. Hodnotí konkrétní rozvoj turistiky v jednotlivých místech a regionech, význam vzdělání,zejména ekonomického a soustavné vzdělávání absolventů. 
Bednářová Dana Cestovní ruch. Odborné německo-české názvoslovíwww.vse.cz/oeconomica 1. vydání 200680-245-1008-1 
Odborný terminologický slovník zachycuje základní názvosloví cestovního ruchu v německo-českém srovnávacím kontextu 
 CykloturistikaCzechTourismwww.czechtourism.cz/vyzkum/objednavka-knihy-cykloturistika/   
První ucelená studie zaměřená na komplexní zhodnocení problematiky cykloturistiky v České republice. Jedná se o odbornou publikaci, která si klade za cíl být kvalitním učebním textem pro studenty a odborníky v cestovním ruchu. 
Kajlík, V. České lázně a lázeňstvíCzechTourism 1. vydání 2007 
 
Čurda J., Křížek V., Kozlovská M., Švestková O., Trnka M., Zima T. České lázně a lázeňstvíMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007 978-80-239-9330-1 
Úvodní kapitola podává stručný přehled dějin lázeňství. Nejobsáhlejší částí je katalog lázeňských míst v České republice. Zařazen je i přehled lázeňské léčby pro jednotlivé indikace a stručný výkladový slovník používaných lázeňských procedur. Další kapitoly poskytují základní informace o zdrojích přírodních minerálních vod České republiky. Autoři si kladli za cíl vytvořit ucelený zdroj informací pro pracovníky destinačního managementu cestovního ruchu a ostatní profese cestovního ruchu. Záměrem této monografie bylo shromáždit a přehlednou formou prezentovat nejen informace o lázních a lázeňství, ale i o léčebných metodách a procedurách, rehabilitaci, o přírodních zdrojích lázní a jejich využívání. 
Balcar B. Česko - anglický odborný konverzační slovník cestovního ruchuResonancewww.sendme.cz/resonance 1. vydání 200180-902812-3-0 
Slovník je dělen tematicky, na konci knihy uveden seznam nejdůležitějších výrazů. 
 Česko - francouzský odborný konverzační slovník cestovního ruchuResonancewww.sendme.cz/resonance   
 
Netolička V. Dějiny uměníMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
Kolektiv autorů Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu - Cestovní ruch, udržitelný rozvoj a životní prostředíMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Poznatky o cestovním ruchu a jeho vazbách na problematiku udržitelného rozvoje a životního prostředí, základní formy ekologicky šetrného cestovního ruchu, právní a koncepční materiály týkající se dané problematiky,instituce působící v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí. 
Přibová M., Jandová M. Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu - Výzkumy trhu v destinaciMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Představa výzkumu trhu jako špičkový nástroj při tvorbě marketingových a obchodních plánů, a to na základě zkušeností z reálných projektů v ČR i zahraničí. 
Holešinská, A. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaciMasarykova univerzita v Brně 1. vydání 2007 
V teoretické úvodní části se čtenář seznámí s obecnými základy managementu – autorka se věnuje teorii a mechanismu řízení stejně jako jeho strategii a taktice. Ve druhé kapitole se teoreticky zamýšlí nad destinačním managementem – definuje základní pojmy a popisuje principy, na kterých řízení cestovního ruchu v destinacích stojí, tedy zejména kooperaci, koordinaci a komunikaci. Vysvětluje také důvody pro vznik destinačních společností. Třetí kapitola teoretické části publikace je pak věnována vlastnímu procesu řízení destinace a jeho specifikům. V praktické části knihy shromáždila autorka cenné zkušenosti s fungováním destinačních společností v tuzemsku i v zahraničí, např. v Dolním Rakousku. Dále jsou zde popsány nejdůležitější úkoly vyplývající z jednotlivých fází životního cyklu destinační společnosti. Podrobně je v této části kupříkladu rozebráno, jaké výhody a nevýhody s sebou nesou různé myslitelné právní formy destinačních společností, jak je možno tyto subjekty financovat, jaké činnosti vyvíjejí či jak a s kým mohou spolupracovat.  
 Deutsch - tschechisches Konversationswörterbuch TourismusResonance   
 
PaedDr.Dana Bednářová Deutsch im TourismusVysoká škola ekonomická Prahawww.vse.cz 2003 80-245-0624-6 
skriptum - základní učební pomůcka pro odbornou jazykovou i věcnou orientaci v oboru cestovní ruch 
Zurynek J., Zelený L., Mervart M. Dopravní procesy v cestovním ruchu Wolters Kluwer ČRhttp://obchod.wkcr.cz/obchod/doprava-preprava-a-zasilatelstvi/dopravni-procesy-v-cestovnim-ruchu.html 5/2008  
Obsahuje přehledný výklad teorie dopravního sektoru i praktické informace k jednotlivým druhům dopravy a jejich využití v cestovním ruchu, informace o vývoji jednotlivých odvětví, o infrastruktuře, používaných dopravních prostředcích, dopravních ceninách a systémech jejich prodeje.  
Vaculka J., Startl T., Pešek P. E-podnikání pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Publikace si klade za cíl přiblížit základní principy e-podnikání a konkrétně na příkladech pak roli e-podníkání v cestovním ruchu a související problematikou.Publikace obsahuje poměrně velké množství názvosloví. 
Zelenka J., Pechanec V., Bureš V., Čech P., Ponce D. e-Tourism v oblasti cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008 978-80-87147-07-8 
Publikace se detailněji zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu s cílem zvýšení kvalifikační úrovně a dovednosti pracovníků veřejné správy, rovněž zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů škol - odborníků na cestovní ruch ve veřejné správě. 
Hasman M. Ekonomika cestovního ruchu a služeb, ZF JUJihočeská univerzitawww.jcu.cz   
Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství, význam cestovního ruchu v ekonomice, výdaje na cestovní ruch a služby s ním spojené, klasifikace výdajů, příjmy, klasifikace nabídky cestovních služeb. Ekonomika zahraničního cestovního ruchu, vztah k platební bilanci státu a devizovému hospodářství státu. Podstata podniku cestovního ruchu - cíl a funkce, hlediska posuzování podniku, ekonomické řízení. Podnikatelská činnost v oblasti služeb v cestovním ruchu. Analýza podnikatelské činnosti. Finanční zdroje, finanční trh, platební styk. Efektivnost a rentabilita podniku CR. Účelnost a efektivnost investic. Daňová problematika v cestovním ruchu. Cenová politika v cestovním ruchu, cenová tvorba, cena v praxi CR. Mzdové formy v cestovním ruchu. Směnárenská činnost. 
Kučerová I. Ekonomika se zaměřením na cestovní ruchIdea Servis 1. vydání 199780-85970-147 
Popis ekonomické disciplíny, vymezení a vývoj cestovního ruchu 
Míšková Z. English in Tourism IndustryVŠE Prahawww.vse.cz 1. vydání 199780-7079-452-96 
Skriptum má sloužit jako doplněk k přednáškám kurzu "Angličtina v cestovním ruchu". V publikaci jsou uvedeny většinou autentické texty obsahující základní terminologii. Součástí skript je anglicko-český slovník termínů. 
Krohe P. Etický managerMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Odborný profil a role etického managera, řešení problémových situací na pracovišti a sebezkušenostní výcvik. 
Mag Consulting s.r.o.  Event marketingMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
 Event marketing MICE pro střední managementMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/   
Získání know-how středního a nižšího managementu v oblasti MICE tak, aby se regionální subjekty cestovního ruchu mohly co nejrychleji a nejefektivněji zapojit do marketingového, obchodního a následně i realizačního procesu v tomto segmentu trhu. 
Kolektiv autorů Event marketing v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Pořádání MICE akcí v regionech,marketing a účinná propagace MICE akcí,regionální specifika a předpoklady akcí. 
 Event marketing v CR, MICE akce - od nápadu k business plánu a konečné realizaciMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/   
Rozšíření informovanosti o využití možností a strategií rozvoje MICE akcí pro rozvoj cestovního ruchu v regionech pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu a subjekty participující na MICE akcích. 
 Food & Beverage management na konci 90. letNFHR ČRwww.nfhr.cz   
 
Zimáková B. Food&Beverage ManagementVysoká škola hotelová v Praze 8www.vsh.cz 1. vydání 2007978-80-86578-74-3 
Skripta jsou zaměřena na řízení stravovací činnosti samostatného restauračního podniku a stravovacího úseku v ubytovacím zařízení. Obsah publikace tvoří: problamatika podnikání v gastronomii, organizační struktura, pracovníci, výrobní a obytová činnost, formy prodeje, sestavení nabídky, hygiena v gastronomii, tvorba cen, kvalita služeb, kontrolní a marketingová činost v gastronomii. 
Burešová P.; Zimáková B. Gastronomické služby - servisVysoká škola hotelováwww.vsh.cz 1. vydání 2008978-80-86578-86-6 
Učebnice je rozdělena do třinácti kapitol. Úvodní část je zaměřena na vývoj gastronomie. Samostatné kapitoly jsou věnovány pracovníkům v obsluze, čtenáři jsou seznámeni s novými trendy v gastronomii, s inventářem na úseku obsluhy, pozornost je věnována přípravě provozu a technice obsluhy. Dále jsou uvedeny kapitoly zaměřené na servis pokrmů a nápojů, s důrazem na jednotlivé druhy nápojů, jejich vhodnost zařazení v menu a specifika podávání. Velký důraz je kladen na sestavení nabídky – umění sestavit jídelní a nápojové lístky. Další část textu se věnuje společensko-gastronomickým akcím. Samostatně jsou popsány systémy a způsoby obsluhy a jejich využívání v praxi. Složitá obsluha – práce u stolu hosta. Základy nápojové gastronomie a práce za barovým pultem jsou popsány v poslední kapitole. Text je doplněn gastronomickým slovníkem, nedílnou součástí jsou i přílohy, kde jsou odborné fotografie a obrázky se základním inventářem. 
Šmíd Václav Gastronomický slovník v kostceRatio   
pětijazyčný 
Klánová E., Pavera L. Gastronomie v toku času IPress 21http://press21.cz/gastronomie.php 1. vydání 2013978-80-905181-1-7 
Publikace nabízí informace o legislativě, vývoji jídelních lístků, ale třeba také kapitolu zabývající se hodováním na šlechtických dvorech. Autoři jednotlivých příspěvků se zabývají problematikou gastronomie a navazujícími oblastmi v interdisciplinárních souvislostech. Publikace tak přináší příspěvky o produktech (potravinách a jídlech), o jejich výživové kvalitě, o racionální přípravě jídel, komponování stravy, o kulinářských tradicích a obyčejích i o obyčejích spjatých s konzumováním jídel. Upozorňuje na přesahy do jiných oborů lidského života (stravování v nákupních řetězcích, role jídla v pohádkách, nápoje v reklamě apod.). 
Hrala V. Geografie cestovního ruchuVŠE Prahawww.vse.cz 1. vydání 199480-7079-173-X 
Skripta určená pro stejnojmenný kurz. Obecná část poskytuje orientační představu o zákonitostech a činitelích rozmístění CR v globálních souvislostech, regionální přehled podává rámcový přehled o předpokladech rozvoje a hlavních oblastech realizace i koncentrace CR v regionech a zemích podle významu v mezinárodním CR. 
Hrala V. Geografie cestovního ruchuIdea Serviswww.ideaknihy.cz/cr.html 5. vydání  
Geografie celého světa zpracovaná s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o různých atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých kontinentech. Vstupní pasáž je zaměřena na teorii geografie, samostatně je zpracována geografie České a Slovenské republiky s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. 
Štyrský J. Geografie cestovního ruchu a dějiny pro cestovní ruchUniverzita Hradec královéwww.uhk.cz  80-7041-254-2 
Přehled turistických a poznávacích možností především v evropských zemích a vybraných oblastech dalších světadílů. Přehled historického vývoje evropské kultury, především výtvarného uměleckého projevu s přihlédnutím k vývoji v českých zemích.  
Třináctník J. Geografie cestovního ruchu České republikyJihočeská univerzitawww.jcu.cz 1996 80-7040-196-6 
Skripta jsou doplňkovým textem k předmětu Geografie cestovního ruchu a obsahují informace o přírodních a společenských předpokladech ČR k rozvoji cestovního ruchu a o přírodních a společenských aktivitách v ČR.  
Němčanský M. Geografie cestovního ruchu. Obchdoní jednání a společenský stykSlezská univerzita Karviná 1996 80-85879-33-6 
 
Popelka F. Geografie pro průvodce v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
Štyrský J. a kol. Geografie, historie a kultura v cestovním ruchuUniverzita Hradec královéwww.uhk.cz   
Dvoudílná skripta o rozsahu 200 stran jsou věnována přehledu geografie cestovního ruchu Evropy a důležitých oblastí světa. Je zdůrazňován především kultivační význam poskytovaných informací, které vycházejí z nutnosti osobních prožitků civilizací a kultur. Genius loci tak dostává moderní význam při turistickém poznávání nejdůležitějších zemí a oblastí světa. 
Mag Consulting s.r.o.  Globalizace v CRMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Babický A., Witassek L., Gřešek T., Kudělová L. Golf - specifická činnost v cestovním ruchu, zásady a pravidla v golfovém resortuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Seznámení se základními fakty o golfu jako sportu, jako společenském fenoménu a jako jedné z nejpopulárnějších volnočasových aktivit. Golf jako jeden z nejmodernějších motivátorů incomingové a outgoingové turistiky. Lepší podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu.  
Mag Consulting s.r.o.  Green managementMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
 Green management - praktické kroky pro řízení hotelového a restauračního zařízení v ekologii přátelském prostředíNFHR ČRwww.nfhr.cz   
 
Hallan s.r.o. Gurmánská turistika Ministerstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Management Consulting Group, s.r.o. Hlavní oblasti státního dozoruMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Hnátek, M. Hotelnictví a daněWolters Kluwer ČRhttp://obchod.wkcr.cz/obchod/knizni-novinky/knihy/hotelnictvi-a-dane.html 1. vydání 2009978-80-7357-446-8 
Publikace se zabývá praktickým využitím zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty v podmínkách hotelového provozu se zaměřením na specifická řešení z pohledu obou daní. V oblasti daně z přidané hodnoty se jedná zejména o problematiku vymezení rozsahu poskytovaných hotelových služeb a s tím související správné uplatňování daně na výstupu, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň, stanovení základu daně poskytovaných služeb a sazby daně. V případě zahraničněobchodních vztahů pak zejména určení místa plnění a s tím související správné stanovení daňové povinnosti plátce jako příjemce poskytované služby ze zahraničí. 
Lesová, M. Hotelové sportyVŠH Praha 8www.vsh.cz 1. vydání 200180-86578-00-3 
 
Indrová J. Hotelový management (vybrané kapitoly)VŠE Prahawww.vse.cz 1. vydání 199680-7079-775-4 
Určené pro stejnojmenný kurz, má sloužit pro překlenutí mezery v učebních pomůckách do doby vydání učebnice využívané k výuce daného předmětu na srovnatelných vysokých školách v zahraničí. Skriptum dělené na 3 části: teoretickou, materiály ke cvičením a přílohu (kategorizace, slovníček CR, piktogramy..). Kapitoly teoretické části: Vývoj hotelnictví, klasifikace ubytovacích zařízení v ČR, podstata hotelového managementu a jeho části, organizace hotelového provozu, personální management hotelu, finanční management hotelu, hotelové skupiny 
 Hygiena & deklarace pro hotely & restauraceNFHR ČRwww.nfhr.cz   
 
Čemusová M. Hygiena v gastronomiiMag consultingwww.magconsulting.cz 2001 
publikace navazující na zákon o zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášku MZd. č.107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovacích služby a o zasádách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných je metodickým podkladem k doplnění a rozšíření znalostí hygienických a protiepidemických požadavků a opatření pro pracovníky ve stravovacích (gastronomických) provozech 
 Hygiena v gastronomiiČON - České a slovenské odborné nakladatelství 2001  
Publikace vysvětluje novou právní úpravu oblasti hygieny v gastronomii, podává základní informace z mikrobiologie, z problematiky skladování potravin, zásad čištění a sanitace, ochrany před škůdci apod. 
Schmidtová J. Hygienická péče a předpisy v zařízeních potravinářského obchodu a společného stravováníMerkur 2. vydání 199480-7032-350-7 
Ucelený a přehledný obraz požadavků na hygienickou péči, která by měla být uskutečňována v každém ze zařízení potravinářského obchodu nebo společného stravování. Rozdělena na 2 části - hygienické zásady a právní předpisy. 
Mottl J. Ilustrovaný slovník pro kuchaře a číšníkyGrada Publishingwww.gradapublishing.cz  80-7169-327-8 
Praktický překladový česko-anglický, francouzský, německý a italský slovníček do kapsy zahrnuje nejběžnější a nejčastěji používané výrazy v kuchyni a v restauraci. Slovník také obsahuje základní hesla pro nápoje, pokrmy a koření a je doplněn orientační výslovností. Ilustrace u vybraných hesel slouží ke zjednodušení orientace a poučení. Slovník je určen všem kuchařům, číšníkům, studentům hotelových škol, kteří se chystají pracovat v zahraničí, i turistům o dovolených.  
Marek T., Poubová M. Informace v cestovním ruchu - Informační kiosky, call a help centra,specifika IT pro turistická informační centraMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Úloha informačních technologií v cestovním ruchu a jejich efektivní způsob zapojení do provozu call center, help linek a informačních kanceláří. 
Donát P., Šindlerová H. Informace v cestovním ruchu - Praktická cinnost informacních center, call center a help linekMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Praktické činnosti informačních center, call center a help linek. Praktické zkušeností z reálného provozu informačních a kontaktních center. 
 Informační centrum - provoz a služby v kontextu EUMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
Získání teoretických znalostí vedoucích ke zlepšení práce, zvyšování kvality poskytovaných služeb v informačních centrech a celkovému kvalitativnímu posunu této služby v rámci České republiky. 
Šindler P. Informační technologie pro event marketing v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Základní přehled o aktuálních informačních technologiích využitelných v oblasti cestovního ruchu v přímé vazbě na pravidla úspěšné event marketingové strategie. Získání základního návodu pro využívání moderních technologií, vedoucích k podpoře budování pozitivních emocí a zážitků spojených s danou turistickou destinací nebo subjektem cestovního ruchu. 
Waldhans M., Zakl R. Informační zdroje v cestovním ruchu pro veřejnou správuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je vyškolit posluchače v efektivním způsobu vyhledávání informací vztahujících se k problematice cestovního ruchu i informací souvisejících. 
Zelenka J. a kol. Informatika v cestovním ruchuUniverzita Hradec královéwww.uhk.cz   
Publikace diskutuje možnosti využití počítačů s odpovídajícím programovým vybavením a komunikačních technologií u různých subjektů cestovního ruchu - cestovních kancelářích, informačních střediscích, hotelech, restauracích apod., a porovnává je se současným stavem v České republice. Je uvedena řada produktů z oblasti cestovního ruchu, kontakty na softwarové formy apod.  
Muhić J. a kolektiv Interkulturní kompetence a diversity managementMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Přehled specifik v komunikaci, stravování a společenských zvyklostech klientů různých kultur, etnika a národnosti a dovednosti řízení lidských zdrojů v provozech se zaměstnanci jiné kultury. 
Petro J. Internet a cestováníComputer Presswww.cpress.cz 1. vydání 200280-7226-596-2 
"Cílem knihy je pomoci vám orientovat se v pavučině našich i zahraničních interentových stránek věnovaných cestování. Ukážeme vám, kde hledat informace, které vás před cestou na dovolenou zajímají, a které se klasickou cestou (noviny, knihy, televize, rádio)hledají těžce. Podíváme se spolu také na stránky nabízející prodej služeb, jako jsou např. letenky, zájezdy, vstupenky, autobusové jízdenky, lodní lístky a podobně." 
Marek Šalanda Internet a jeho využití pro cestováníGrada Publishingwww.grada.cz 1. vydání 200280-247-0394-7 
Každá cesta začíná za dveřmi našeho domova a vždy k ní potřebujeme informace o tom, jak ji absolvovat co nejlépe. Vítaným pomocníkem se v poslední době stává internet, a tak vám tato kniha přináší přehled těch nejdůležitějších internetových služeb, které se vyplatí znát dříve, než vezmete za kliku. 
Sivek V., Pecho M., Kameníček J., Devera J., Žárský K. Internetový prodej ubytovacích kapacitMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Školicí materiál pro potřeby cestovního ruchu. 
Management Consulting Group, s.r.o. Interní směrnice v ubytovacím a stravovacím zařízeníMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Foret M., Foret V. Jak rozvíjet místní cestovní ruchGrada Publishingwww.grada.cz 1. vydání 200180-2470207-X 
 
Štětina V. a kol. Jídelní lístek, nástroj řízení a věc prvořadého významuEditpress 1. vydání 200280-238-8884-6 
 
Houška P. a kolektiv Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007 978-80-87147-00-9 
Tato publikace se zabývá problematikou zkvalitnění poskytovaných služeb v cestovním ruchu, a to zejména z pohledu standardů upravujících poskytování služeb v oblasti turistického ubytování, jako nedílné součásti průmyslu cestovního ruchu v návaznosti na nutnost jeho konkurenceschopnosti v rámci mezinárodního cestovního ruchu. 
 Klasifikace ubytovacích zařízení kategorií hotel, hotel garni, motel, pension a směry péče o kvalitu hotelového produktu v České republiceNFHR ČRwww.nfhr.cz 2001  
 
Kolektiv autorů Komunikace a praktické dovednosti pracovníků cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Poznatky o účastnících cestovního ruchu, jejich typologie a nejdůležitější situace, které v cestovním ruchu vznikají. 
Hallan s.r.o. Komunikační obratnostMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Orieška, J. Kongresový cestovní ruchIdea Serviswww.ideaknihy.cz/cr.html 1. vydání  
Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací o tomto odvětví cestovního ruchu, který v České republice v posledních letech zaznamenal významný rozvoj. Je doplněna slovníčkem nejfrekventovanějších výrazů ze sledované oblasti cestovního ruchu. 
Kolektiv Konsorcia CDA Plus Krizový management pro cestovní ruch a event marketingMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Základy krizového managementu, proces plánování, tvorby strategie a faktory ovlivňující event marketing. 
Vítková M. Kultura stolováníUniverzita Hradec královéwww.uhk.cz 2. vydání 199980-7041-579-7 
Obsah: Aforismy Brillant-Savarina, Základní pojmy, Slovo úvodem, Základní pravidla chování u stolu, Chování v restauraci, Čekáme hosty: Dvě různé role - host a hostitel, Inventář, Pokrmy vyžadující speciální úpravu stolu a jejich konzumace, Hostiny a společenské gastronomické akce, U stolu v dopravních prostředcích, Specializovaná restaurační zařízení, A časy se mění..., Mementa 
Kornecká B. Kurz anglického jazyka pro dopravceMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Rozšíření kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu - výuka jazykového minima anglického jazyka 
Vavrečka P. Kurz německého jazyka pro dopravceMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Rozšíření kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu.Výuka jazykového minima německého jazyka 
Hlinský Z., Čížek M. Kvalitní kuchyněMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Publikace umožňuje pochopit roli kuchyně ve vazbě na odbytová, nákupní, kontrolní a jiná střediska. Provádí celým procesem od marketingu v pohostinství, přes sestavení podnikatelského plánu, plánování kuchyně, výběrem vybavení až k samostatnému provozu. 
 Lázeňský hotel - kontaktní a specifické profese pro hotelový a lázeňský provozMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
Seznámení s hotelovým a lázeňským provozem, s jednotlivými profesemi v oblasti hotelnictví a gastronomie. 
Knopp K., Goulli R., Mikeš F. Lázeňství - ekonomika a managementGrada Publishingwww.grada.cz 1. vydání 199980-7169-717-6 
Publikace charakterizuje lázeňství jako produkt komplexních služeb ve zdravotnictví a zároveň jako produkt cestovního ruchu spojený s řadou dalších aktivit. Publikace je učebnicí pro vrcholové vzdělávání v daných oborech a praktickou pomůckou manažerům a majitelům lázeňských a obdobných zařízení. Měla by být pomocníkem ve zdravotním pojišťovnictví, cestovních kancelářích i v práci regionálních představitelů. 
Kulhánek M., Ivičič M., Jamborová L. Legislativa pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Problematika cestovního ruchu z pohledu české legislativy.Základní právní předpisy související s danou oblastí s akcentem na základní předpoklady podnikání v oblasti cestovního ruchu, ochranu spotřebitele, podnikání z pohledu živnostenského zákona a další. 
Mag Consulting s.r.o.  Legislativní rámec pro podnikání v CR v EUMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Čech J. Malá encyklopedie cestovního ruchuIdea Servis 1. vydání 199880-85970-19/8 
Encyklopedie je rozdělena na 4 kapitoly (české termíny v praxi běžně používané, oficiální názvosloví a definice vyhlášené Světovou organizací cestovního ruchu - WTO, pojmy z anglické praxe, vysvětlení zkratek užívaných v meziárodním i českém CR). 
Nejdl K. Management destinace cestovního ruchuWolters Kluwer ČRhttp://obchod.wkcr.cz/obchod/knizni-novinky/knihy-ucebnice/management-destinace-cestovniho-ruchu.html 1. vydání 10/2010 
Cílem publikace je podat ucelený výklad destinačního managementu. Seznamuje s vývojem v zahraničí a v České republice. Způsob výkladu respektuje skutečnost, že vývoj v řízení cestovního ruchu v regionech prožívá dynamické období a dostává se do popředí zájmu, v teorii, její praktické aplikaci a také ve vědě a výzkumu. 
Kesner L., Moravec I., Novotný R., Škodová-Parmová D. Management kulturního cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Publikace je zamýšlena jako praktický průvodce - především pro představitele samosprávy měst a obcí. Zaměření především na kulturní cestovní ruch s důrazem na fungování kulturní organizace jako destinace cestovního ruchu. 
Němčanský M. Management služeb cestovního ruchu I. a II.Slezská univerzita Karviná 1995 80-85879-18-2 
 
Vaníček J., Křesťan V. Marketing cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
Alžbeta Kiráľová Marketing hotelových služebEkopresswww.ekopress.cz 1. vydání 200280-86119-44-0 
Předpoklady využití marketingu v hotelu 16.7.2003Marketingová strategie Aktivizace marketingového mixu Koordinace marketingových činností 
Morrison A. Marketing pohostinství a cestovního ruchuVictoria Publishing 1. vydání 199580-85605-90-2 
Zatím nejlepší kniha o marketingu pohostinství. Kniha je strukturována jako modelový systém, který lze snadno pochopit a který vyplňuje mezery mezi teorií a praxí. Marketing je chápán jako nepřetržitý a vzájemně propojený proces, který může být podle potřeby upraven. Případové studie zároveň nabízejí přímo aplikovatelné poznatky o principech marketingu, které působí na dnešním trhu.Učebnice je vybavena česko-anglickým slovníkem, který obsahuje základní definice a pojmy z oblasti marketingu cestovního ruchu, takže čtenáři získávají základní průpravu k orientaci v zahraniční literatuře.  
Masnikosová P., Kuzmin R. Marketing služeb a aspekty přepravyMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Rozšíření kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu, získání poznatků o marketingu služeb 
Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchuGrada Publishinghttp://www.grada.cz/katalog/kniha/marketing-v-cestovnim-ruchu_6072/ 1. vydání 2009978-80-247-3247-3 
V praktické a čtivé publikaci se dozvíte, jak aplikovat marketing v jednotlivých sektorech cestovního ruchu: v cestovních kancelářích a agenturách, v ubytovacích, stravovacích a dopravních službách i v turistických destinacích. Od principů marketingu a podnikatelských koncepcí, zvláštností marketingu služeb a neziskových organizací autorka pokračuje k podrobnějšímu výkladu jednotlivých kroků marketingového řízení a jeho informačního zajištění marketingovým informačním systémem. Zvláštní pozornost věnuje různým podobám marketingového mixu a jednotlivým nástrojům rozšířeného klasického marketingového mixu v oblasti služeb cestovního ruchu, kterými jsou produkt, cena, distribuce a místo prodeje, marketingová komunikace, tvorba balíčků služeb, tvorba programů, spolupráce, procesy a především lidé, kteří se na tvorbě a distribuci služeb podílejí a ovlivňují je. Text obsahuje nejen nejnovější teoretické poznatky, ale je doplněn i mnoha příklady a případovými studiemi z české a zahraniční praxe. 
Seifertová V. Marketing v lázeňském cestovním ruchuPragolinewww.pragoline.cz 1 vydání 200380-86592-00-6 
Kniha v 10 kapitolách seznamuje v úvodu s významem cestovního ruchu a lázeňství a postupně přechází k využití marketingu v této oblasti. V závěru je pak uvedena informace o historii lázeňství a nejdůležitějších místech v ČR a na Slovensku a nejznámější světových. 
Seifertová V. Marketing v lázeňském cestovním ruchuPragolinewww.pragoline,cz 1. vydání 200380-86592-00-6 
Kniha v 10 kapitolách seznamuje v úvodu s významem cestovního ruchu a lázeňství a postupně přechází k využití marketingu v této oblasti. V závěru je pak uvedena informace o historii lázeňství a nejdůležitějších místech v ČR a na Slovensku a nejznámější světových lázních. 
Kratochvíl P., Pažout R. Marketingová komunikace pro destinaciMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Ucelený pohled na marketingovou komunikaci, nástroje marketingové komunikace a jejich efektivní využití v cestovním ruchu tak, aby destinace splnila svůj cíl. 
Palatková M. Marketingová strategie destinace cestovního ruchuGrada Publishinghttp://www.grada.cz 1. vydání 200680-247-1014-5 
Publikace zabývající se teorií destinačního marketingu včetně jeho praktického využití.  
Břoušková Š., Humenčák D. Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Informace o marketingovém výzkumu, jeho jednotlivých fázích od přípravy, přes výběr typu výzkumu, přípravu tazatelů, realizaci až po vyhodnocení a interpretaci výsledků. V části statistika se osnovy zaměřují na druhy statistických dat sledovaných v ČR i zahraničí, data o destinacích i turistech, mapují dostupné zdroje dat a metody jejich využití v praxi. 
Brodský K. a kol. Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Zaměřeno na osvojení zásad trvale udržitelného rozvoje a využívání krajiny a přírodního bohatství pro cestovní ruch a na konkrétní ukázky jejich uplatňování v praxi. 
Zelenka J. a kol. Metodický a faktografický průvodce cestovním ruchemUniverzita Hradec královéwww.uhk.cz   
Skripta obsahují úvodní metodické kapitoly k různým částem cestovního ruchu (historie a současnost cestovního ruchu, materiálně - technická základna CR, technika CR, právo a předpisy v CR, management a marketing v CR, geografie CR, ekonomika CR, etika v CR, psychologie v CR, dějiny kultury v CR, informatika v CR, mimořádné situace v CR, ekologie a CR, budoucnost CR. Součástí skript je rozsáhlý slovník pojmů z CR, anotace dostupné literatury, obsáhlý seznam literatury a textové přílohy, jejichž část lze získat i na samostatně distribuované disketě. 
Palatková M. Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Vysvětlení základních pojmů z oblasti cestovního ruchu a dále pojmů souvisejících s marketingovým řízením – destinace cestovního ruchu, marketing destinace cestovního ruchu, management destinace cestovního ruchu. 
Orieška J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchuIdea Serviswww.ideaknihy.cz/cr.html 6. vydání  
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice, která odpovídá předmětu technika služeb cestovního ruchu. Nové vydání s použitím nové terminologie je přepracované podle požadavků EU na poskytování průvodcovských služeb. Vhodné i pro VŠ. 
Rux J. Metodika průvodcovské činnostiMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
 Mezinárodní cestovní ruch do roku 1997Magconsultingwww.magconsulting.cz   
Vymezení mezinárodního cestovního ruchu, postavení cestovního ruchu ve světové ekonomice, cestovní ruch v jednotlivých světových regionech, ekonomické souvislosti MCR, tabulkové přehledy, zkratky používané v MCR. 
Jetmar M. Meziregionální a přeshraniční spolupráce v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Základní přehled o významu cestovního ruchu při rozvoji meziregionální a přeshraniční spolupráce, o možnostech rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím podpory poskytované evropskou politikou hospodářské a sociální soudržnosti – cíl Evropská územní spolupráce. 
Palatková M. Místní, národní a mezinárodní marketing destinaceMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Seznámení s marketingem – jeho systémem, praktickými nástroji a strategií v destinaci na místní, národní a mezinárodní úrovni. 
Černý Jiří, Krupička Jiří Moderní hotelRatio 1. vydání
 
Waldhans M., Bábík J., Tůma Z. Multimediální zpracování informací v cestovním ruchu a jejich distribuceMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Seznámení s možností využití multimediálních prezentací v oblasti cestovního ruchu, představení jednotlivých typů multimediálních prezentací, některých prostředků pro jejich přípravu a základní pravidla grafického designu. 
Kalman M., Dohnal T., Kotulák Z., Pavelka J., Hamřík Z., Osvaldová M., Böhm H. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Zaměřeno na osvojení problematiky národní a regionální politiky v oblasti cestovního ruchu. Seznámení se strategickými koncepcemi politiky cestovního ruchu na regionální, národní a evropské úrovni. Bude kladen důraz na praktickou aplikaci znalostí do praxe a do projektů různého druhu se zaměřením na Strukturální fondy 2007-2013. 
Vystoupil, J., Holešínská, A., Kunc, J., Šauer, M. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR 1. vydání 2007České lázně a lázeňství 
 
Formanová A., Žmudová Z. Němčina v gastronomiiInformatorium Prahawww.informatorium.cz 1996 80-85427-77-X 
Příručka odborných výrazů a textů pro hotelové školy a pracovníků gastronomických zařízení, grafická úprava publikace umožňuje, aby byla celá příručka využívána nejen jako učebnice, ale i jako pracovní sešit. Učebnice se v jednotlivých kapitolách zabývá tématikou výrobních a odbytových středisek a je orientována na odbornou němčinu (nezabývá se gramatikou) 
Formanová A., Žmudová Z. Němčina v gastronomiiInformatoriumwww.informatorium.cz 1. vydání 2002 
Příručka je určena všem, kteří se ve své praxi setkávají s německy mluvícími hosty. Obsahuje slovní zásobu a fráze týkající se jednotlivých druhů potravin, seznamu surovin, receptů, pokrmů pro děti, hlavních denních jídel, jídelního lístku, zvláštností německé a rakouské kuchyně atd. druhé, doplněné vydání, formát A4, 144 stran, ilustrováno 
 Nová předpisy pro hygienu stravováníwww.danovezakony.cz  80-7350-019-1 
Pracovní pomůcka, která obsahuje novou vyhlášku včetně všech příloh s úvodním komentářem a vysvětlivkami a vybranými ustanoveními nejaktualnějšího znění zákona o ochraěe veřejného zdraví.  
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (EVENTS) v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008 978-80-87147-05-4 
Publikace poukazuje na najdůležitější otázky spojené s problematikou eventů v cestovním ruchu. 
Štědroň B. Obchodování na internetu, bankovní služby, elektronická certifikace, digitální podpisy a další nové trendy ICTMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Principy obchodování na internetu a možnosti jeho navázání na bankovní služby.Seznámení se s elektronickými certifikáty, technickou infrastrukturou nutnou pro jejich vydávání a využití elektronických certifikátů. 
Hynek Vich Odborná degustace vínVysoká škola hotelová v Praze 8www.vsh.cz 2001  
Tato skripta seznamují studenty s vínem jako jedním z nejoblíbenějších nápojů historie a současnosti, všímá si složek a skladby vína, s jeho výrobou, vlivy, které působí na kvalitu ajakost vína, dále s organizací ochutnávek vína a jeho podáváním. 
Balcar B. a kol. Odborný konverzační česko-německý slovník cestovního ruchuResonancewww.sendme.cz/resonance 1. vydání 200080-902812-0-6 
Publikace dělena dle tématických okruhů, které jsou dále děleny dle schématu techniky CR. 
Němčanský M. Odvětví cestovního ruchu vybrané kapitoly 1.a 2.dílSlezská univerzita Karviná 1999 80-7248-034-0 
 
 Odvětvový monitor 1998 - kompas pro politiku hotelů a restaurací 1999 - 2001NFHR ČRwww.nfhr.cz   
 
Kulhánek M., Ivičič M. Ochrana autorských práv obecně a v aplikacích pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Základní informace o právní úpravě autorského práva se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Aktuální témata z dané oblasti,komplexní přehled o relevantní právní úpravě a o praktických otázkách souvisejících s autorskoprávní ochranou. 
JUDr. Josef Nejedlý a kolektiv Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu nebo služeb, direkt marketingu a cestovního ruchuMag consultingwww.magconsulting.cz 1. vydání 2002 
Jedná se o výklad k zákonu č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Ochrana zákazníků cestovních kanceláříMagconsultingwww.magconsulting.cz   
 
Kadlec M., Svoboda M. Památková péče, cestovní ruch a veřejná správaMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Seznámení se základními principy fungování památkové péče v České republice, včetně jejího zasazení do kontextu evropského zájmu o zachovávání památek. 
Stříbrná M. Podmínky rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech a národních parcíchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Problematika možností realizace forem cestovního ruchu v CHKO a NP se zvláštním zřetelem na ekologickou nabídku služeb cestovního ruchu včetně volnočasových aktivit cestovního ruchu. 
Indrová J., Petrů Z., Vaško M. Podnikatelská činnost ve stravování a hotelnictvíVŠE Prahawww.vse.cz 1. vydání 199580-7079-054-7 
Relativně starší skripta, mají být použita ke kurzu Podnikatelská činnost ve stravování a hotelnictví, používána však nejsou, teorie je doplněna názornými příklady. 
 Podnikatelský záměr na rozvoj cestovního ruchu v regionech a ekologické zásady výstavby a provozu hotelů a dalších ubytovacích a stravovacích zařízeníNFHR ČRwww.nfhr.cz   
 
Štětina V., Lambojová M. Podnikatelský záměr na rozvoj cestovního ruchu v regionech a ekologické zásady výstavby a provozu hotelů a dalších ubytovacích a stravovacích zařízeníNFHR ČRwww.nfhr.cz 1. vydání 1999 
 
Mag Consulting s.r.o. Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Zaměřeno na zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Získání potřebné teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro efektivní řízení podniku v oblasti cestovního ruchu. Proniknutí do úvodu manažerských rozhodovacích systémů, do strategického podnikového řízení či do zvyšování manažerských metod zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. 
Management Consulting Group, s.r.o. Pohostinství pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Zaměřeno na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti pohostinství. Účastníci kurzů si osvojí základy filosofie pohostinství, získají přehled v oblasti řízení pohostinského provozu, optimalizace organizační struktury a informačních toků v pohostinském zařízení. 
Hamřík Z., Kalman M., Kotulák Z., Pavelka J., Štainer M. Pořádáme akci – praktický event marketing pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Osvojení základní terminologie z oblasti event marketingu cestovního ruchu a přípravy na pořádání event marketingové akce, která bude samotným výstupem programu. Měl by tak přispět ke zkvalitnění nabídky služeb v cestovním ruchu. 
Mašek Libor Potraviny a nápoje v kostceRatio   
 
 Povinnosti cestovních kanceláří a cestovních agenturMagconsultingwww.magconsulting.cz   
 
Máčala T. Práce s cenou v ubytovacích službáchMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Publikace se zabývá tématem tvorby ceny a související problematikou z pohledu komplexního systému revenue a yield managementu. 
Foltán V., Pažout R., Šabatková V. Práce s internetovými vyhledávači v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Informace o roli internetu v komunikačním mixu, možnostech jeho využití pro komunikaci s cílovými skupinami a orientaci v on-line terminologii. 
Fomenko P., Pažout R. Práce s médii v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Orientace v pojmech v komunikaci, reklamě, PR a mediální práci, základní metodiky pro měření efektivity komunikace, použité značky v cestovním ruchu, media relations, efektivní komunikace s médii, pořádání tiskové konference atd. 
Petráš R. Právo a cestovní ruch Univerzita Jana Amose Komenskéhohttp://vydavatelstvi.ujak.cz 1. vydání 2013978-80-7452-032-7 
Komplexní pojednání o právní úpravě cestovního ruchu v České republice, které čtenáři přibližuje jednotlivé aspekty platné právní úpravy. V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva v ČR autor upozorňuje též na novinky a analyzuje změny, které se v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 budou týkat turismu. 
Bruna Z. Právo v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
Mag Consulting s.r.o.  Priority EU v oblasti udržitelného rozvoje CRMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Rux J. Problémové situace v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
Palatková M. Prolínání destinací a destinační partnerstvíMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Marketingové řízení destinací a využití možností partnerství v jednotlivých fázích řízení.Základní pojmy z oblasti cestovního ruchu, pojmy související s marketingovým řízením – destinace cestovního ruchu, marketing destinace cestovního ruchu, management destinace cestovního ruchu. 
Bábík J., Dančo V., Tůma Z. Propagace destinace z pohledu veřejné správyMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Cílem je prezentovat účastníkům moderní propagační metody (marketingová komunikace) a naučit je aplikovat pro podporu a management destinace cestovního ruchu v rámci veřejné správy. Druhým cílem je rozvinout tvůrčí potenciál účastníků veřejné správy v oblasti vytváření místních a regionálních partnerství veřejného a soukromého sektoru v turistických destinacích (mikroregiony, svazky obcí, turistické oblasti apod.). 
Němčanský M. Propagace v cestovním ruchuSlezská univerzita Karviná 1998 80-7248-013-8 
 
Beránek J., Houška P. Provozujeme ubytovací zařízeníGrada Publishingwww.gradapublishing.cz 24.02.2004 80-7169-580-7, 80-86724-02-6 
Publikace určená začínajícím i zkušeným provozovatelům pohostinských a hotelových zařízení i studentům hotelových a ekonomických škol poskytuje všestranně užitečné informace vztahující se k problematice provozování restauračních zařízení, bufetů, hostinců, výčepů, barů, hotelů, motelů, botelů, penzionů apod. počínaje postupem při přebírání nemovitostí do vlastnictví nebo do správy, podrobně specifikuje hygienické a požární předpisy, podmínky ubytování, ochranu hostů a jejich majetku, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele atd. 
Galvasová I., Binek J., Holeček J., Chabičovská K., Szczyrba Z. a kolektiv Průmysl cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Publikace slouží zejména k pochopení významu a fungování cestovního ruchu, porozumění jeho základním procesům a schopnost v souladu s rolí a kompetencemi veřejné správy v oblasti cestovního ruchu jej usměrňovat, rozvíjet a podporovat. 
Zelenka J. a kol. Průvodce cestovního ruchuUniverzita Hradec královéwww.uhk.cz   
Ve skriptech se od vymezení požadavků na osobnost průvodce cestovního ruchu odvíjí podrobný popis požadavků na jeho znalosti a dovednosti. Popsány jsou základní povinnosti průvodce cestovního ruchu, příprava průvodce na zájezd, zvláštní pozornost je věnov 
 První průvodce venkovskou turistikou aneb Jedou k nám hostéECEATwww.eceat.cz 1. vydání 199980-902640-0-X 
Jedná se o publikaci vytvořenou specielně pro členy Evropského centra pro ekoagroturistiku za pomoci venkovských podnikatelů, tištěno na recyklovaném papíru. 
Křůpala C., Honzáková I., Štefáčková D. Příprava informačních a propagačních materiálů v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Seznámení s poznatky z oblasti propagace a marketingu cestovního ruchu, přehledem o typologii propagačních tiskovin na příkladech případových studií v ČR i zahraničí a s hlavními zásadami dobré textově stylistické, obrazové a polygrafické praxe při tvorbě propagačních tiskovin (včetně příkladů nesprávné praxe). 
Půlkrábková E. PsychologieMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
 Psychologie obsluhy a služebFortuna   
 
 publikace názvů jídel a nápojů česko-anglickyEpron   
 
 publikace názvů jídel a nápojů česko-německyEpron   
 
 publikace nejběžnějších frází a hesel uplatňovaných při obsluze hostů anglickyEpron   
 
 publikace nejběžnějších frází a hesel uplatňovaných při obsluze hostů německyEpron   
 
Fišar J. Raadce gastronomického provozuNakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.http://www.raabe.cz   
Příručka pro vedení gastronomického provozu. Obsahuje informace z oblasti hygieny, personalistiky apod. Součástí příručky je také řada pracovních materiálů (checklisty, vzory, formuláře, rady). 
Stejskalová J., Kadlec F., Nováková I. Receptury pro cukrářskou výrobuIdea servis   
 
 Region - služby - cestovní ruch : (Sociodynamické faktory rozvoje regionů) : Sborník přednášekOstravská univerzita Ostrava 1. vydání 200180-7042-580-6 
 
Eurovision, s. r. o. Region a cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
Problematika cestovního ruchu v regionech.Cestovní ruch v regionech jako důležitý faktor rozvoje národního hospodářství a důležitá součást spotřeby obyvatelstva. 
Mag consulting Ročenka cestovního ruchu, pohostinství a ubytování 1999Mag consultingwww.magconsulting.cz 1. vydání 2000 
Tato svým způsobem první souhrnná publikace obsahuje kromě stručného hodnocení vývoje cestovního ruchu v České republice a ve světě do roku 1998 statistické přehledy vývoje základních ukazatelů odvětví a jeho vazeb v ekonomice, statistiku příjezdů zahraničních návštěvníků a výjezdů našich občanů do zahraničí, podrobné údaje o cestování našich občanů, o cestovních kancelářích, ubytovacích zařízeních, návštěvnosti ubytovacích zařízení, o cenách a poskytovaných službách apod. Zahrnuje i ekonomické údaje obratově nejsilnějších hotelových podniků v České republice a další informace vhodné a potřebné v podnikatelské sféře i ve státní a veřejné správě. Ročenka je vybavena anglickou mutací a nejdůležitějšími kontaktními adresami oficiálních státních institucí cestovního ruchu mnoha zemí světa. 
Mag consulting Ročenka cestovního ruchu, pohostinství a ubytování 2000Mag consultingwww.magconsulting.cz 1. vydání 2001 
souhrnná publikace obsahující ekonomicko-statistická data o cestovním ruchu v ČR a ve světě, samostatnou stať o cestovním ruchu ve Slovesnké republice, demografické a geografické údaje a charakteristiky důležité pro cestovní ruch, pohostinství a ubytování, žebříček významných hotelových podniků v ČR a další informace 
Mag consulting Ročenka cestovního ruchu, ubytováni a pohostinství 2001Mag consultingwww.magconsulting.cz 1. vydání 2002 
souhrnná publikace obsahující ekonomicko-statistická data o cestovním ruchu v ČR a ve světě 
Melichárek M. Řešení modelových situací v cestovním ruchuIdea Servis 5. vydání 199880-85970-22-8 
Učebnice přibližující rozmanité situace, které mohou vzniknout při poskytování průvodcovských služeb, s uvedením možného řešení. Doplněno teoretickými pasážemi o pojištění, slevách na železnici, celním řízení apod. 
Plzáková L., Studnička P. Řízení cestovního ruchu v České republice – minulost, současnost, budoucnostWolters Kluwerhttp://obchod.wolterskluwer.cz/cz/rizeni-cestovniho-ruchu-v-ceske-republice-minulost-soucasnost-budoucnost.p1690.html 1. vydání 2014 978-80-7478-593-1  
S využitím poznatků švýcarské, rakouské a novozélandské školy jsou precizně popsány nové přístupy a koncepty řízení cestovního ruchu na regionální úrovni. Z paradigmatického pohledu dochází ke změnám od původního řízení destinace (destination management) přes správu destinace (destination governance) až po nově uplatňované vedení destinace (destination leadership). Odborná monografie mapuje vývoj řízení cestovního ruchu na území našeho státu v letech 1850–2014. Tento vývoj je závislý zejména na politickém režimu a uspořádání systému veřejné správy. Schematicky je zpracováno ­aktuální organizační uspořádání institucí cestovního ruchu v krajích a turistických regionech v České republice. Regionální pohled je doplněn podrobnými informacemi o postupu zpracování zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu s možným scénářem vyvarování se problémů při existenci zákona v budoucnu. 
Beránek J., Kotek P. Řízení hotelového provozuGrada Publishingwww.gradapublishing.cz 3. vydání 20031.80-7169-400-2 (1.vydání) 
Praktická pulikace určená pro vedení hotelů obsahující informace o hotelovém managementu a marketingu a navíc několik užitečných příloh. 
Vaculka J., Poláčková L., Pešek P., Hlinský Z. Řízení lidských zdrojů pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Zaměřeno na efektivní řízení lidských zdrojů v hotelovém průmyslu a motivační nástroje. Obecná pravidla a teorie, ale kromě obecné roviny bude kladen silný důraz na praktické aplikace. 
autorský tým HRMC, s.r.o. Řízení stravovací činnosti aneb Food & Beverage management na konci 90. letNFHR ČRwww.nfhr.cz 1. vydání 1997 
 
 Samostatně v pohostinstvíNFHR ČRwww.nfhr.cz   
 
Černý J. Slovník gastronomieRatio   
Obsah tvoří výčet tradičních i nových kulinářských surovin a ingrediencí, různé způsoby úpravy pokrmu z celého světa, základní informace z oboru cukrářství, pekařství, řeznictví a uzenářství, názvosloví kuchyňských a restauračních zařízení, strojů, nádobí, náčiní a pomůcek. Své místo zde má pivo a víno, jejich výroba i názvosloví používané sommeliéry. Slovník vychází ve dvou svazcích. 
Hrabec M., Smetana K. Slovník odborné kuchařské terminologieČON - České a slovenské odborné nakladatelství 2000  
Slovník obsahuje abecedně seřazený seznam nejdůležitějších odborných termínů v angličtině, francouzštině, němčině a čeětině. V anglické části je zohledněna rozdílnost některých výrazů v britské, americké a australské angličtině, německá část obsahuje i některé rozdílné výrazy v němčině rakouské.  
Rux J. Služby cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
Česká technická norma Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - TerminologieČeský normalizační instituthttp://www.csni.cz 1. vydání 2004ČSN EN 13809 
Tato evropská norma obsahuje definice termínů obvykle užívaných v průmyslu cestovního ruchu. Norma má sloužit k tomu, aby usnadnila porozumění mezi uživateli a poskytovateli služeb cestovního ruchu. Pomáhá spotřebitelům k zasvěcenému výběru služby cestovního ruchu, umožnuje naplňovat očekávání spotřebitelů v této oblasti a přispívá ke zvýšení jejich spokojenosti.  
Beneš L., Kajml P., Kalman M., Luňáčková M., Stříbrná M. Smart administration v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Zaměřený na osvojení problematiky smart administration v oblasti cestovního ruchu vycházející ze strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 tzn. Efektivní správy.Seznámení se strategickými koncepcemi realizace smart administration ve veřejné správě a specificky v cestovním ruchu. 
Burešová P.  Sommelier v současné české gastronomiiVysoká škola hotelová v Praze 8http://www.vsh.cz 1. vydání 2007978-80-86578-72-9 
Způsob provedení servisu vín, umění nabídnout víno, zpracování vinných lístků je jedna z nejvýznamnějších funkcí sommeliera, včetně pochopení některých souvislostí např. vztahu označení a výběru vín, vhodného kombinování s pokrmy a zařazením do menu. Velká pozornost je věnována charakteristice jednotlivých vlastností vín a to jak aromatických, tak chuťových a vzhledových. Snahou je vydefinovat některé souvislosti a pojmy týkající se technologie, kvality a vhodnosti podávání vín. Pochopení charakteristiky typologie vín v souvislosti se styly, odrůdami,chuťovými vlastnostmi, přístupy k nákupu, uchovávání a přístupy k senzorickému hodnocení, ale zejména umění posoudit víno a pomocí vlastní analýzy kvality vín vyloučit znaky deklarující vadu, nedostatek či nemoc vína v gastronomické praxi.  
Ševčík L., Dvořák I. Sommelierství – umění podávat vínoGrada Publishinghttp://www.grada.cz 1. vydání 200280-247-0188-X 
Sommeliérství je nejvyšší stupeň prezentace vína a jeho snoubení s pokrmy a dalšími gastronomickými společenskými zážitky. Kniha se věnuje historii tohoto oboru, přináší rovněž informace o národní a světové organizaci sommeliérů. Názorně představuje umění komunikace a společenského vystupování při prezentaci vína. 
Hájková V. a kol. Specifika pro handicapované klienty služeb cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Přístupy a dovednosti jednat se znevýhodněnými klienty s různým typem handicapu, systematický výcvik dovedností otevřené komunikace s handicapovanými klienty (bez)bariérovost provozů, dovednosti užít náhradní komunikační systémy. 
Tůma Z., Bábík J., Blažek L. Specifika v tvorbě a distribuci informací mezi občana a návštěvníka, resp. turistu na úrovni obce, regionu, destinaceMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Způsoby tvorby a distribuce informací mezi turisty,jejich specifiky na úrovni obce, regionu a destinace. Vymezeni legislativního rámce pro tvorbu a distribuci informací, popis distribučních kanálů na jednotlivých úrovních a jejich marketingový management. 
Stříbrná M., Mužík J., Kajml P. Spolupráce veřejné správy a privátního sektoru v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Pochopení problémů podnikatelské sféry v cestovním ruchu a v rámci možností úřadů zkvalitnění podnikatelského prostředí. 
 Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/   
Problematika veřejné správy v kontextu s problematikou cestovního ruchu. Hlavním cílem modulu je přiblížit posluchačům systém veřejné správy, resp. územní veřejné správy, její fungování, se zvláštním zřetelem podpory rozvoje cestovního ruchu v území. 
Kratochvíl P. Stanovení a vyhodnocování účinnosti komunikačních strategiíMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Návod na sestavení komunikační kampaně pro destinaci nebo destinační subjekt,měření její účinnosti, praktické informace o základech komunikace. 
Legierská Y. Statistika v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Seznámení se zdroji statistických dat v cestovním ruchu, základními ukazateli, analýzou časových řad s využitím v praxi pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. 
Salač G. StolničeníFortuna 1996 80-7168-333-7 
Obsah: Historie pohostinství, společenská výchova, hygiena, estetika bezpečnost práce, osobnost číšníka, provozovny ve veřejním stravování, inventář na úseku obsluhy, příprava pracoviště, způsoby obsluhy, systémy obsluhy, způsoby nabídky,prodeje a placení, sklepní hospodářství, obsluha v restauracích, gastronomická pravidla, slavnostní hostiny, společenská setkání, kavárny, vinárny, bary, společensko zábavní střediska, obsaluha v dopravních prostředcích, etážový servis, gastronomické zvyklosti zahraničních hostů, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, míšené nápoje, stručný přehled pokrmů, stručný přehled vín a lihovin 
Tuláčková Miloslava, Štěpánek Karel Stolničení v kostceRatio   
 
Kolektiv společnosti Eurovision, s.r.o. Strategický rozvoj destinace cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Komplexní informace zahrnující základní principy strategického rozvoje, jeho implementaci a hodnocení s důrazem na specifika cestovního ruchu v turistických regionech. 
Hallan s.r.o. Stravovací úsek pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Zaměřeno na zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Kromě všeobecných znalostí o cestovním ruchu účastníci kurzů získají poznatky o chodu stravovacího úseku v hotelu a o náplni pracovní činnosti pracovníků. 
Kolouch, Voltová Stroje a zařízení v gastronomii a technologie přípravy pokrmůFortuna   
Učebnice určená pro střední a vyšší hotelové školy autorů nejen studentům gastronomického zaměření, ale všem, kdo v oblasti veřejného stravování podnikají, nebo chtějí začít. Dělí se na dvě části. První informuje o strojích a zařízeních používaných v provozech společného a veřejného stravování, včetně podrobného popisu jejich funkcí a s příslušnou obrazovou dokumentací. Druhá se zaměřuje na technologické zásady správné přípravy pokrmů a zásady racionální výživy. Předností je však propojení obou částí v konkrétních příkladech užití moderních strojů, třeba konvektomatů, s určitou technologií přípravy pokrmů. 
kolektiv autorů Systém kritických bodů v gastronomiiČON - České a slovenské odborné nakladatelstvíhttp://www.foodservice.cz 1. vydání 2002 
Příručka pro pracovníky účelového stravování a restaurací s informacemi o systému kritikcých bodů HACCP a postupu jeho zavádění. 
Kolektiv autorů Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
 
Bareš B., Ezechel M., Kalčíková O., Smutný P., Stříbrná M., Šašek I. Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastechMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Seznámení s využíváním marketingového auditu ke zlepšení vnímání jak důležitosti ochrany přírody, tak podmínek rozvoje služeb cestovního ruchu s cílem určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit plán opatření ke zlepšení marketingových výsledků subjektů cestovního ruchu v dané oblasti. 
Hladká J. Technika cestovního ruchuGrada Publishingwww.gradapublishing.cz 1. vydání 199780-7169-476-2 
Stručná publikace (150 stran formátu A5) o podstatě a druzích CR, o službách CR (ubytovací, stravovací, dopravní, průvodcovské, pojištění, lázeňské, směnárenské, pasová, vízová a celní technika, železniční přeprava, letecká přeprava, silniční přeprava, zájezdová činnost CK), o jejich právní úpravě a základní vědomosti nezbytné k jejich provozování. 
Salač G. a kol. Technika obsluhy a služeb I, IIStátní pedagogické nakladatelství   
 
Orieška J. Technika služeb cestovního ruchuIdea Serviswww.ideaknihy.cz/cr.html 1. vydání  
Učebnice zahrnuje problematiku týkající se forem cestovního ruchu, služeb cestovních kanceláří, dopravy, stravovacích a ubytovacích zařízení, činnosti směnáren, celních a pasových orgánů, pojištění v cestovním ruchu a další oblasti. Zařazeny jsou též kapitoly venkovská turistika, kongresová turistika, incentivní turistika a animace, zdravotní opatření v cestovním ruchu, rezervační systémy. 
Kunešová E., Farková B. Technika zahraničních zájezdůIdea Serviswww.ideaknihy.cz/cr.html 2. vydání  
Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a návaznosti na platné předpisy. Součástí textu je příloha o peněžních prostředcích, platebních kartách, smlouvách se zahraničními partnery aj. Celý text je aktualizovaný na podmínky vstupu ČR do Evropské unie. Vhodně doplňuje učebnici Technika služeb cestovního ruchu. 
Minář P., Zelenka J. a kol. Technika, management a marketing cestovního ruchuUniverzita Hradec královéwww.uhk.cz  80-7041-577-0 
Skripta stručně přibližují historii cestovního ruchu ve světě i v České republice zejména ve vztahu k současnému stavu. Podrobně je rozebrána problematika materiálně - technické a organizační základny cestovního ruchu, technika poskytování služeb různými subjekty cestovního ruchu a specifika těchto služeb. Kapitolami vymezujícími podmínky podnikání v cestovním ruchu jsou kapitoly o právu a předpisech v cestovním ruchu, platebním styku v cestovním ruchu, ekonomice cestovního ruchu. Obecné poznatky z managementu a marketingu jsou aplikovány na oblast cestovního ruchu. Jsou vysvětleny pojmy týkající se struktury trhu cestovního ruchu, způsobů prodeje, reklamních a nabídkových materiálů atd. 
Sedláčková H., Otoupal Pavel Technologie přípravy pokrmůRatio   
Kniha je určena pro střední odborná učiliště a pro hotelové školy. Kniha vychází ve třech svazcích. 
Vodochodská Libuše, Štěpánek Karel Technologie v kostceRatio   
 
 Terminologická rukověťMagconsultingwww.magconsulting.cz   
Zahrnuje 1 200 pojmů z obchodní a hospodářské praxe, výběrově s anglickými a německými ekvivalenty, zvláště používají-li se i v domácí praxi. Publikace sleduje snadnější orientaci v šířeji používaných pojmech z obchodu, pohostinství a cestovního ruchu a je určena též pro usnadnění studia zahraniční literatury. 
Kratochvíl P., Pažout R. Tvorba destinačních produktů cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/   
Definování obsahu a cílové skupiny pro vytvoření destinačního produktu s dodržením marketingových zásad tvorby produktu. 
Medulán K., Motl C. Tvorba tiskovin pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/   
Návod postupu při výběru, návrhu, tvorbě a realizaci tiskovin a orientace v použití jednotlivých druhů tiskovin. 
Fuchsová D., Olchava H. Tvorba webových stránek pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Určeno pro ty, kteří chtějí, aby webové stránky jejich destinací vytvářela profesionální webdesignová studia, zjistí, jak do takto vytvořených stránek vkládat aktuální data, obrázky či animace, a co všechno mohou webové stránky poskytnout jejich uživatelům. Ti, kteří si chtějí jednoduché stránky vytvořit sami, se naučí, jak začít a kterým směrem pokračovat. 
Stárek V., Vaculka J. Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchuMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
Seznámení s organizační strukturou ubytovacího úseku hotelu (Rooms Division/Front Office), popisem jednotlivých nosných provozních činností úseku včetně jejich řízení a používaných nástrojů (recepce, rezervace, housekeeping, Yield/Revenue Management, analýzy, REVPAR a další relevantní informace a nástroje). 
Stříbrná M. Ubytování ve vesnické turisticeInstitut výchovy a vzdělávání MZe ČR 1997 80-7105-128-4 
 
Management Consulting Group, s.r.o. Úvod do HACCPMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Havel M., Jánoška K. Vademecum pro profesionály ve světě MICE - 1. díl „Průvodce světem MICE“Ministerstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Publikace si klade za cíl vysvětelní pojmu MICE i jeho jednotlivých částí. 
Havel M., Jánoška K. Vademecum pro profesionály ve světě MICE - 2. díl „Jak se prodávat – marketing MICE s malým rozpočtem“Ministerstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Publikace poslouží jako pomůcka k získávání akcí s malým rozpočtem v ČR i ve světě. Obsahově se zaměřuje na úlohu marketingu ve vzahu k MICE, která zahrnuje marketingový mix, plán a marketing a jeho vazbu na nástroje komunikačního mixu. 
Havel M., Jánoška K. Vademecum pro profesionály ve světě MICE - 3. díl „Bid manual“Ministerstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Cílem je podat základní informace nezbytné k úplnému pochopení významu bid manuálu při zpracování konkurenční nabídky a také rozšířit jeho znalosti o řadu postřehů a doporučení, vycházející především z praktických zkušeností českých i zahraničních organizátorů kongresů. 
Kolektiv autorů Venkovský cestovní ruch – jeho specifika a podmínky pro rozvojMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007 80-245-1159-2 
Základní poznatky o venkovském cestovním ruchu, jeho specifikách a podmínkách pro jeho rozvoj, zejména možnostech podnikání a podpor pro jeho další rozvoj. 
Kolektiv společnosti Eurovision, s.r.o Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EUMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Formy a typy veřejné podpory a aktuální situace v oblasti poskytování veřejné podpory v oblasti cestovního ruchu v podmínkách EU, práva a povinnosti vyplývající z řízení o veřejné podpoře. 
Vrkota J., Zmrzlíková L. Vodní kodex - doplňková brožura o minerální voděMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Tato brožura slouží jako doplňkový studijní materiál o minerální vodě, navazuje na vzdělávací programy o bar managementu a lázeňství. Úvodní kapitoly se zabývají vznikem a prvním využitím minerálních vod v historii. Další kapitoly poskytují informace o zpracování minerálních vod, pravidlech konzervace, servírování, technice ochutnávání minerálních vod, a také jejich harmonizace s vínem. Nechybí ani přehled nejznámějších českých a zahraničních minerálních vod. 
Humenčák D. Pažout R. Vyhledávání, zadávaní a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/   
Informace o marketingovém výzkumu, jeho roli, metodice, možnostech a omezeních, vysvětlí oblast práce s informacemi potřebnými pro strategické rozhodování. K dílčím cílům patří poskytnout zástupcům podnikatelských subjektů z regionů náměty z dosažitelných výzkumů návštěvníků ČR a regionů, naučit je základům práce s internetovými vyhledávači a informovat o dostupných zdrojích informací a metodách analýzy podkladů. 
Vystoupil J., Holešinská A., Šauer M. Vymezování destinace a formulace jejích charakteristik a organizace cestovního ruchu v destinaciMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Destinace, přiblížení produktů cestovního ruchu a organizace cestovního ruchu v destinaci. 
Mag consulting Výroční zpráva Mag Consulting o cestovním ruchu v r. 2001Mag consultingwww.magconsulting.cz 1. vydání 2002 
podrobné shrnutí vývoje cestovního ruchu, pohostinství a ubytování za rok 2001 
Vitáková M. Využití kulturních a přírodních památek pro cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Aktuální problematika využití kulturních a přírodních památek pro cestovní ruch, seznámení se s různými dotačními tituly veřejné správy, využitelnými pro péči, rekonstrukci a obnovu památek v České republice. 
Zelenka J. Využití počítačů v cestovním ruchuGrada Publishingwww.gradapublishing.cz 1998 80-7169-414-2 
Kniha nabízí široký pohled na využití počítačů v minulém, současném i budoucím cestovním ruchu. Výklad je rozdělen na využití v cestovních kancelářích, hotelech, dopravě, informačních střediscích, leteckých společnostech atd. Zaměřen je především na výhody využití počítačů v cestovním ruchu - rychlost a spolehlivost odbavení zákazníka, rozšíření online služeb, možnost vytváření zájezdů na míru podle potřeb zákazníka, vedení účetnictví, kvalitní image cestovní kanceláře, vytváření reklamních a informačních materiálů, reklama na Internetu atd. Opomenuty nejsou ani požadavky na příslušné softwarové vybavení a vybrané příklady z praxe. Velká pozornost je věnována využití Internetu. Podrobně je mapován současný stav, vliv používání Internetu na změnu kvality a charakteru služeb - poskytování informací o destinacích, hotelech, jízdních a letových řádech, rezervace hotelů, dopravních cenin, aut apod. J Kniha je bohatě ilustrována. Samozřejmostí je přehled příslušných internetových adres.  
 Vývoj pohostinství a ubytování v letech 1987 ­ 1997Magconsultingwww.magconsulting.cz   
Vymezení pohostinství a ubytování, současné podnikatelské struktury, ekonomické výsledky pohostinství a ubytování v letech 1994 ­ 1997, pohostinství a ubytování v konečné spotřebě obyvatelstva, ubytovací kapacity ve světě, přehled podniků s počtem 20 a více zaměstnanců, tabulkové přehledy. 
Marádová, E. Výživa a hygienaVŠH Praha 8www.vsh.cz 1. vydání 200180-86578-01-1 
 
Ječný Dobromil Výživa v kostceRatio   
 
Wahla A. Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchuIdea Serviswww.ideaknihy.cz/cr.html 1. vydání  
Publikace připravená pro pracovníky a studenty v cestovním ruchu, studenty informatiky v CR a veřejnost. Systematicky mapuje webový prostor v daném hospodářském odvětví s cílem přiblížit webové zdroje informací o problematice cestování. Zachycuje možnosti rychlého získání informací a poskytuje zlepšení uživatelské zručnosti při práci s internetem. Vhodné pro VOŠ a VŠ. 
Poděbradský J. Wellness v ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Cílem této publikace je zvýšení kvalifikační úrovně a dovednosti pracovníků v oblasti wellness v cestovním ruchu a rovněž zlepšení profesní přípravy odborníků na cestovní ruch. Publikace slouží jako základní účební moderní pomůcka k cestovnímu ruchu zaměřená na specifika wellness. 
Indrová J., Voříšek T. Yield Management a jeho uplatňování v hotelnictvíVŠE Prahawww.vse.cz 1. vydání 199780-7079-752-5 
Doplňující literatura pro kurzy Hotelový management a Finanční management, vychází především ze zahraničí literatury, cílem publikace je přiblížit problematika YM od zhodnocení podmínek pro jeho zavádění, až po jeho vlastní aplikaci 
Hesková M. Základní problémy cestovního ruchuVŠE Prahawww.vse.cz 1. vydání 199980-7079-047-4 
Určené pro stejnojmenný kurz, má sloužit pro překlenutí mezery v učebních pomůckách do doby vydání učebnice využívané k výuce daného předmětu na srovnatelných vysokých školách v zahraničí. Skriptum dělené na 3 části: teoretickou, materiály ke cvičením a přílohu (kategorizace, slovníček CR, piktogramy..). Kapitoly teoretické části: Vývoj hotelnictví, klasifikace ubytovacích zařízení v ČR, podstata hotelového managementu a jeho části, organizace hotelového provozu, personální management hotelu, finanční management hotelu, hotelové skupiny 
Petrů Z. Základy ekonomiky cestovního ruchuIdea Serviswww.ideaknihy.cz/cr.html 2. vydání  
Nově vydaná učebnice probírá vznik a základní podmínky vývoje cestovního ruchu, jeho podstatu, typologii a funkce, charakteristiku základních složek cestovního ruchu, organizaci cestovního ruchu v ČR, marketing v cestovním ruchu, právní úpravu vztahů v cestovním ruchu, mezinárodní organizace cestovního ruchu apod. Nedílnou součástí je ekonomika zahraničního cestovního ruchu. Vhodné i pro VŠ 
Horňáková E., Bartošová H. Základy předlékařské první pomociMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Cílem je poskytnout kvalifikaci pro výkon funkce průvodce cestovního ruchu. 
Voves P., Kočiš P., Boukhemisová M. Zapojení zaměstnanců čerpacích stanic do informačních strategií na podporu turismu v České republiceMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2006  
Poskytování informací pracovníkům čerpacích stanic, kteří mají být lépe připraveni reagovat na dotazy zahraničních návštěvníků České republiky. 
Cón František Zařízení provozoven v kostceRatio   
 
Management Consulting Group, s.r.o. Zásady komunikace v ubytovacím a stravovacím zařízeníMinisterstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/   
 
Tesone D. Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismuWolters Kluwer ČRhttp://obchod.wkcr.cz/obchod/personalni-rizeni/zasady-rizeni-pro-obor-hotelnictvi-gastronomie-a-turismu-2.html 1. vydání 8/2011 
Kniha poskytuje čtenářům přehled funkcí plánování, organizování, ovlivňování a kontroly, spojených s řízením v podnicích služeb, zvláště pak podniků v oboru hotelnictví, gastronomie a turismu. Je prezentována z pohledu uživatele, což znamená, že je aplikovatelná pro konkrétní úkoly, povinnosti a okruhy zodpovědnosti, vykonávané jak liniovými, tak i vrcholovými manažery. 
Kolektiv autorů Zážitkový cestovní ruchMinisterstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Problematika zážitkového cestovního ruchu - co to je, základní definice a pojmy, souvislosti, produkty ( příklady z praxe), živnosti související se zážitkovým cestovním ruchem a další specifika zážitkového cestovního ruchu. 
Holeček a kol. Zeměpis cestovního ruchuČeská geografická společnost   
Učebnice pro hotelové a jiné střední školy, příručka pro učitele všech typů škol, a průvodce v cestovní ruchu. Schvalovací doložka MŠMT. 1. vydání 
Jurdík M., Hošek M., Brožek J., Klepš A. Zimní středisko - komplexní služba, doporučení a standardy chování Ministerstvo pro místní rozvojct.scentrum.cz/eknihovna/ 2007  
Doporučení a standardy chování v lyžařských střediscích České republiky,zabývá se i standardy a doporučeními pro bezpečné provozování lyžařských areálů včetně pozornosti k ochraně životního prostředí. 
 Změny podnikání v cestovním ruchu, povinné smluvní pojištěníMagconsultingwww.magconsulting.cz   
 
Beneš L., Kalman M., Osvaldová M., Salov T. „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“Ministerstvo pro místní rozvoj ct.scentrum.cz/eknihovna/ 2008  
Problematika možností a forem spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních (znevýhodněných) oblastech,možnosti, jak řešit problémy způsobené rozpory mezi zájmy podnikatelského sektoru a ekologickými a ekonomickými potřebami CHKO a NP. 
© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.