cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Kategorizace informačních center

Poslední aktualizace 11-12-2012

Své komentáře k uvedené kategorizaci či ke kategorizaci obecně zasílejte sem.

V dnešní době neexistuje právní úprava kategorizace turistických a informačních center ani požadavky kladené na jednotlivé kategorie. Byla však vytvořena kategorizace asociací turistických a informačních center A.T.I.C.ČR.

Upozornění: Stránka neposkytuje aktuální informace! Pracujeme na nápravě....

Asociace cítila nutnost stanovit určitá pravidla. Proto byla na 2. jednání členského fóra v říjnu 1995 (tedy rok po založení asociace) po dlouhé diskusi mezi členy přijata pravidla kategorizace. Ta slouží k hodnocení informačních center členů A.T.I.C. ČR. Každý stupeň kategorizace pak předpokládá splnění schváleného minimálního standardu a podmínek činnosti turistických informačních center.

IC jsou rozdělena do 4 kategorií:

KATEGORIE D
KATEGORIE C
KATEGORIE B
KATEGORIE A

 

KATEGORIE D

sezónní informační centrum - označeno jednou hvězdičkou

 • Centrum není otevřeno celý rok, slouží k podávání informací v sezóně
 • otevírací doba činí minimálně pět dní v týdnu
 • poskytuje bezplatné verbální informace o místě min. v jednom světovém jazyce

 

KATEGORIE C

místní celoroční - označeno dvěma hvězdičkami

 • Centrum je otevřeno po celý rok
 • podává informace o místě své působnosti
 • otevírací doba činí 5 dnů v týdnu
 • poskytuje bezplatně verbální informace o místě minimálně v 1 světovém jazyce

 

KATEGORIE B

oblastní informační centrum - označeno třemi hvězdičkami

 • Centrum je otevřeno po celý rok
 • podává informace o celém regionu (oblasti)
 • otevírací doba je šest dní v týdnu
 • poskytuje bezplatně verbální informace o oblasti (regionu) ve 2 světových jazycích
 • zprostředkovává průvodcovskou a ubytovací činnost
 • je vybaveno výpočetní technikou vhodnou k napojení na informační síť A.T.I.C. ČR

 

KATEGORIE A

republikové informační cetrum - označeno čtyřmi hvězdičkami

 • Centrum je otevřeno po celý rok
 • podává informace o celé České republice
 • otevírací doba je zajištěna 7 dní v týdnu
 • do informačního centra je bezbariérový přístup
 • poskytuje bezplatně verbální informace o ČR ve 3 světových jazycích
 • zajišťuje průvodcovskou činnost v místě působení
 • zprostředkovává ubytovací činnost v ČR
 • zprostředkovává průvodcovskou činnost v ČR

 

Minimální standard služeb a podmínek

činnosti turistických informačních center členů A.T.I.C. ČR

 1. Informační centrum je umístěno na veřejně přístupném místě
 2. Informační centrum je označeno logem A.T.I.C. ČR společně s piktogramem "i". Označení může být doplněno vlastním označením informační kanceláře vyjadřujícím činnost informačního centra
 3. Vybavení centra musí sloužit k zajištění minimálního standardu poskytovaných informací, tzn.:
 • telefonické spojení
 • musí poskytovat plnou informaci sloužící k orientaci v místě působení informacního centra
 • pro návštěvníky musí být k dispozici mapa místa, oblasti a ČR
 • musí poskytovat informaci o dopravě a službách v místě působení informačního centra
 • musí poskytovat informaci o ubytovacích a stravovacích možnostech v místě působení informačního centra
 • musí poskytovat informaci o kulturních, společenských a sportovních akcích v místě působení informačního centra

Zájemci o vstup do asociace si vybírají příslušnou kategorizaci podle svého uvážení. Je jen na nich, kterou si vyberou. Asociace turistických informačních center ČR si však vyhrazuje právo kontroly výše uvedeného standardu prostřednictvím příslušných členů rady A.T.I.C. ČR, zástupců určených oblastí.

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.