cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Anglicko-české výrazy v letecké dopravě

Pokud myslíte, že zde některé výrazy chybí či nejsou přesně vyjádřeny, neváhejte a kontaktujte nás.

Tabulku je možné uložit ve formátu CSV, který je možné načíst v MS Excelu či 602Tabu - klikněte zde!

Setřídit podle českých vyrazů
Cizím jazykemČeskyJazykVýklad
 Mach françaisRychlost letu udaná v násobcích rychlosti zvuku pro příslušnou letovou hladinu 
Accompanied Zapsané françaiszavazadlo, které je po dobu letu uloženo v zavazadlovém prostoru letadla a je zapsáno v letence cestujícího 
Agent  françaiscestovní kancelář/agentura akreditovaná organizací IATA pro prodej letecké dopravy jiným osobám nebo organizacím 
Air ferry  françaisletadlo vyabvené pro přepravu motorových vozidel a jejich cestujících 
Air shuttle  françaisletecká kyvadlová doprava na krátké vzdálenosti s tarify nižšími než u obvyklých leteckých spojů a s podstatně zjednodušeným odbavením cestujících 
Air taxi Aerotaxi françaisletadlo malé dopravní kapacity, kterým jsou dopravováni cestující v nepravidlené letecké dopravě nebo na objednávku 
Air Ticket Letenka françaisnepřenosná dopravní cenina pro dopravu letadlem 
Airbus Airbus françaisletadlo pužívané zejména pro dopravu osob na střední vzdálenosti 
Aircraft, Airplane, AC, A/C Letadlo françaisZařízení způsobilé létat v atmosférách nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby nebo jiný náklad, schopné bezpečného vzletu a přistání a alespoň částečně řiditelné. Za letadla se též považují připoutané balóny. 
Airline Letecká společnost français 
Airline codes Letecké kódy françaissystém celosvětově užívaných zkratek v letecké dopravě (let.společnosti, letiště, typy letenek, údaje v letových řádech) 
Airplane Letoun françaisMotorové letadlo težší než vzduch, u nehož je vztlak potřebný k letu vyvozován v podstatě aerodynamickými silami na nosných plochách, které jsou v dané konfiguraci vůči letadlu nepohyblivé. 
Airport Lounge Letištní hala français 
Airport Tax Letišní poplatek, Letištní taxa françaispoplatek vybíraný městem, státem nebo zemí v době odletu, obvykle se tento poplatek vybírá současně s platbou přepravného při vystavení letenky 
Airport, Aerodrome, AD,A/D Letiště françaisVymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení) určené buď zcela nebo z části pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. 
APEX - advance purchase excursion fare  françaislevnější tarif s podmínkou návratu do 1 měsíce, provedení rezervace a zakoupení letenky je nutné zakoupit nejpozději v předem stanovené době před odletem (7-21 dní) 
Arrival Přílet français 
Baggage Claim Area  françaisprostor pro vyzvednutí zavazadel 
Boarding pass (am. Boarding card) Palubní lístek françaislístek který cestující obdrží při odbavení letu na letišti, obsahuje údaje o třídě, oddělení a čísle sedačky cestujícího 
Boarding priority  françaisurčené pořadí, v němž jsou cestující odbavováni do letadla podle druhů letenek 
Booking Rezervace, Knihování françaispředběžné zajištění místa v letadle pro cestujícího popřípadě přepravní kapacity pro zbož nebo velké množství přespočetných zavazadel 
Bucketshop  françaiscestovní agentura prodávající zlevněné letenky 
Bulkhead Přepážka françaisvertikální přepážka oddělující řady sedadel 
Business Class Business třída françaistřída sedadel a služeb v letadle v kvalitě mezi první a ekonomickou třídou, označení J 
Cancellation Fee Storno poplatek françaissmluvní poplatek při odstoupení od smlouvy 
Cancellation Insurance  françaispojištění cestujícíhov případě, že cestu nemůže nastoupit nebo že dodavatel služeb svoji nabídku zrušil 
Cancellation Policy  françaispožadavky dodavatele služeb týkající se storna objednávky služeb a lhůt upravujících poskytování náhrad 
Cargo Nákladní přeprava français 
Carrier Dopravce françaisspolečnost provozující dopravu osob, přepravu zavazadel, zboží a pošty 
City Terrminal  françaispracoviště letecké společnosti umístěné mimo letiště, kde se cestující může dát odbavit i se svými zavazadly, získat číslo sedadla v letadle a odkud může být dopraven na letiště 
City Ticket Office (CTO)  françaisprovozovna letecké společnosti umístěna mimo letiště 
Code-share  françaispředstavuje fyzicky stejný let, ke kterému existují různá čísla letů různých leteckých společností 
Commission Provize françaisobvykle procentuální částka, kterou dopravce poskytuje cestovní kanceláři z ceny prodané letecké přepravy, či jiné služby 
Commuter Airline  françaisdopravce provozující pravidelnou regionální dopravu, zpravidla s letadly o kapacitě menší než 60 míst 
Companion Fare  françaisspeciální zlevněný tarif pro minimálně 2 cestující letící současně na všech úsecích 
Computer Reservation Systém (CRS) Rezervační systém françaispočítačový rezervační systém, prostřednictvím kterého jsou on-line dostupné informace o odletech, obsazenosti letů respektive volných místech, ceně a dalších souvisejících služeb a přes který jsou vytvářeny rezervace letů a následně vystaveny dopravní cen 
Conditions of Contract Podmínky dopravy françaispodmínky, za kterých se uskutečňuje doprava, které jsou uvedeny na letence 
Confirmation Potvrzení françaisposkytnutí záruky, že rezervace letenky je OK, do doby před potvrzením je rezervace RQ (on request) 
Connecting Flight  françaislet vyžadující přestup z jednoho letadla do druhého, jež je součásti plánu itineráře 
Consolidator  françaisprodejce zlevněných letenek na pravidelné letecké linky 
Credit Card Platební, úvěrová karta françaisprostředek bezhotovstního placení zboží a služeb a výběrů hotoosti z bankovních automatů 
Crossborder ticket Tranzitní letenka français 
Customs Clo, Prostor pro celní odbavení français 
Destination Cílová stanice françaisletiště, ve kterém v souladu s letenkou nebo leteckým nákladním listem končí letecká doprava cestujícího a jeho zavazadel 
Direct Access Reservations  françaispočítačový program nabízející agenturám přímé spojení s řadou leteckých společností 
Direct Flight Přímý let françaislet, který nevyžaduje, aby cestující musel přestoupit do jiného letadla, mezipřistání není při tomto letu vyloučeno 
Discontinued (Dis)  françaisoznačení posledního dne provozu v letovém řádu 
Domestic Airline Vnitrostátní letecká společnost français 
Economy Class Ekonomická třída françaisoznačení kvality poskytovaných služeb levnější úrovně, označení Y 
Elapsed Flying Time  françaisskutečná doba letu po odečtení doby plánovaných mezipřistání 
Elapsed Travel Time  françaisskutečná doba letecké dopravy zahrnující i čas strávený na letišti čekáním na navazující let 
Entry Requirements Vstupní požadavky françaisúřední doklady vyžadované státem při vstupu cizince na jeho území, např. cestovní pas, vízum apod. 
Estimated Time of Arrival (ETA) Předpokládaná doba příletu françaisčas, kdy je očekáván přílet letadla na letiště podle letového řádu 
Estimated Time of Departure (ETD) Předpokládaná doba odletu françaisčas, kdy se předpokládá odlet letadla podle letového řádu 
Eurobudget  françaispřepravní tarif umožňující odlet a návrat v jednom pracovním týdnu, změna rezervace zpáteční letenky je možná za poplatek úměrný doplatku do plného tarifu 
Excess Baggage Charge  françaispoplatek za zavazadla, která mají větší hmotnost než je povolena 
Fare Tarif  françaissouhrn jednotlivých podmínek k sazbám jízdného, vyhlášeného dopravcem, platné v den nastoupení cesty 
First Class Prvmí třída françaisoznačení kvality poskytovaných služeb vyšší úrovně, označení F 
Flight Coupon Letový kupon letenky français"část letenky, která nese poznámku ""good for passage"" kde jsou uvedeny informace o místech, odkud, kam a kdy bude cestující přepraven" 
Flight Number Číslo letu françaisoznačení příslušného letu, označení se skládá se ze zkratky dopravce - letecké společnosti (2 nebo 3 písmena) a samotného čísla letu (od jedné do čtyř číslic) 
Flight Routing  françaiskódový popis trasy u mnohasektorových letů 
Fly and Drive  françaiskombinace letecké dopravy a užití najatého motorového vozidla pro pohyb v cílovém místě nebo oblasti 
Fly Cruise  françaiskombinace letecké a námořní dopravy 
Freedoms of the Air  françaiskoncepce, podle níž se mezinárodní letecká doprava v kterékoliv zemi může uskutečňovat na základě šesti základních svobod, poskytujících letadlu nebo letecké společnosti přesně vymezená práva 
Frequent Flyer Programme  françaissystém slev pro pravidelné cestující 
Full-Fare Ticket  françaisletenka za plnou cenu, u business třídy lze měnit rezervaci bez jakéhokoliv poplatku, ve volném čase možno používat VIP salónky 
Half Charter Flight  françaispronájem části letadla letícího na pravidelné lince podle letového řádu 
Hand luggage (am. Baggage) Příruční zavazadlo françaismožné vzít s sebou na palubu letadla 
High Speed Cruise, HSC  françaisRežim letu s využitím maximální cestovní rychlosti 
Charter Airline  françaisletecká doprava zvláštní skupiny cestujících nebo zájezdu 
Charter Flight  françaislet na objednávku, neuvedený v letovém řádu 
Check-in Odbavení françaisformality, které cestující absolvuje před odletem na letišti 
Check-in Time  françaisúdaj o době, kdy se má cestující dostavit k odbavení před začátkem cesty a předložit své osobní doklady a zavazadla, většinou 2 hodiny dříve. pokud se pasažér neodbaví u příslušné přepážky včas, mohou aerolinie jeho rezervaci zrušit a přenechat místo něko 
Child Dítě françaiscestující který v době odletu dosáhl 2. narozenin, ale nedosáhl svých 12. narozenin 
IATA  françaisInternational Air Transport Association - mezinárodní sdružení leteckých dopravců se sídlem ve Švýcarsku, stanovuje jednotná pravidla v letecké dopravě a garanatuje jejich dodržování. Pouze akreditovaná IATA agentura/kancelář má právo vystavovat přepravní 
In-flight Cinema Palubní kino françaiskino na palubě letadla 
Indirect Air Carrier  françaisletecká společnost, která v letecké dopravě najímá prostory pro cestující nebo pro náklad, jež pod vlastním jménem prodává dále 
Infant Kojenec françaiscestující, který nedosáhl v době odletu svých 2. narozenin 
Interline  françaisspolupráce mezi leteckými dopravci, která umožňuje cestujícímu používajícímu během jedné cesty více navazujících letových spojů na základě jedné letenky, aby své zavazdlo při zahájení cesty podal k odbavení až do cílové stanice 
Interline connection  françaispřestup na linku jiné letecké společnosti 
Interline Dateline  françaisspoj přes 18.poledník, na němž se podle mezinárodních dohod mění datum, cestujícím východním směrem při překročení tohoto poledníku jeden den získávají, západním ztrácejí 
International, INTL mezinárodní français 
Itinerary Itinerář françaisplán či program cesty 
JAR, Joint Aviation Requirments Společné letecké předpisy français 
Jet Lag  françaisnepohodlí způsobené změnami časových pásem 
Jet Plane Tryskové letadlo français 
Landing Card (am.)  françaisdotazník vyplňovaný cestujícími před přistáním letadla a předkládaný pohraničním orgánům při vstupní kontorle na území navštíveného státu 
Latest Check-in Time  françaisdoba stanovená dopravcem, do kdy se cestující musí nejpozději dostavit k odbavení letu u odbavovací přepážky v letištní hale 
Loading Bridge Nástupní můstek françaiszakrytý prostor (chodba) kterou se nastupuje z letištního terminálu do letadla 
Loading Factor  françaispoměr obsazené kapacity letadla k jeho disponibilní kapacitě vyjádřený v procentech 
Luggage (am. Baggage) Zavazadlo françaisbezplatně lze přepravovat zavazadlo o hmotnosti do 40 kg ve třídě F, do 30 kg ve třídě C, do 20 kg v ekonomické třídě, plus jedno příruční zavazadlo (do USA a Kanady lze přepravovat dvě zavazdla každé o hmotnosti do 32 kg), tato omezení jsou doplněna maxi 
MEDIF (Medical Information Form)  françaislékařská zpráva o zdravotním stavu cestujícího v letecké dopravě 
Minimum Connecting Time (MCT)  françaisminimální doba nutná na přestup z jednoho letadla do druhého v přestupní stanici 
Minimum/Maximum Stay Requirements  françaispodmínky prodeje letenek a dalších služeb, které od cestujících vyžadují pobyt v cílovém místě po určitou dobu 
Negotiated Fares Nepublikované tarify français"letenky rezervované v nejnižších rezervačních třídách, platnost 1-3 měsíce a s podmínkou ""Sunday Rule"", mají fixní rezervaci, mnohdy neumožňují dodatečné změny a jsou nerefundovatelné" 
No-Show Passenger  françaiscestující, který se nedostavil k odbavení letu do stanovené doby, aniž svou rezervaci předem zrušil 
Nonrefundable ticket  françaisletenka, na které z důvodu zvýhodněné nízké ceny nemohou být prováděny změny a kterou nelze vrátit, výjimečně lze změny provádět za zvláštní poplatek 
OAG - Official Airline Guide oficielní letový průvodce français 
On-line Connection  françaispřeprava zavazadel cestujících nebo nákladu mezi lety téže letecké společnosti 
One-Way Ticket jednosměrná letenka français 
Open Jaw  françaiszpáteční letenka v případě,když letíme z A do B a zpět z jiného města než B do A 
Open Ticket Otevřená letenka françaisLetenka, na které není vyznačeno přesné datum cesty, tento typ letenky umožňuje cestujícímu potvrdit rezerevaci letu později v rámci platnosi letenky, respektive příslušného tarifu 
Overbooking Překnihování françaispřepravce potvrdí objednávky nad rámec své disponibilní kapacity 
Passenger Coupon or Passenger Receipt Kupon cestujícího françaisčást letenky, která zůstává po ukončení letu cestujícímu 
Passenger Name Record (PNR)  françaisúdaje o knihování v CRS, uvádějící jméno cestujícího, číslo letu, datum a čas letu, leteckou společnost a cenu letenky 
PAX, Passenger Cestující français 
PEX  françaislevnější tarif s platností 1-6 měsíců, změna je možná za doplatek do vyššího tarifu, refundace většinou není možná, v některých případech do 50% 
Pool Baggage  françaispřihlásit zavazadla za několik cestujících dohromady a získat tak možnost sečíst váhové limity 
Prepaid Ticket Advice (PTA)  français"doklad ""oznámení o předplaceném jízdném"" s uvedením pevně zajištěného místa" 
Reconfirmation Rekonfirmace françaisopětovné potvrzení již zajištěného (rezervovaného) místa 
Reduced excursion fares Zvláštní zlevněné letenky françaispř. PEX, APEX, YSX, YAB 
Refund Refundace françaisvrácení jízdného, nebo jeho části, cestujícímu za nevyužité služby v souladu s podmínkami příslušného tarifu 
Registered luggage (am.baggage) Zapsané zavazadlo français 
Reservation Rezervace françaiszajištění místa v letadle na konkrétní let, rezervace je nezávazná dokud dopravce nebo jeho agent (cestovní kancelář) nevystaví platnou letenku, nebo doklad o předplaceném jízdném (PTA). 
Return Ticket (am.Two-Way Ticket) Zpáteční letenka français 
RWY, Runway Vzletová a přistávací dráha français 
Segment Segment françaisčást itineráře 
Senior Fares (YCD, YPXCD)  françaiszlevněné letenky pro důchodce 
Shuttle Service Kyvadlová doprava françaiskyvadlová přepravu na krátké vzdálenosti, ve většině případech není nutná rezervace 
Scheduled Airline  françaisletecká společnost provozující pravidelnou leteckou dopravu osob a nákladů 
Scheduled Flight Pravidelný let françaisletecký spoj dle letového řádu 
Stand-by  françaiscestující, který cestuje s letenkou bez potvrzené rezervace,může letět pouze v případě, že se na poslední chvíli uvolní místo 
Steward, Stewardess Stevard, stevardka (letuška) françaisčlen, členka pracovníhoi kolektivu letadla starající se o psažéry 
Stopover Mezipřistání françaispřerušení cesty požadované cestujícím, v místě mezi počáteční a cílovou stanicí, je možné pouze umožňují-li to podmínky příslušného tarifu, přerušení letu musí být vyznačeno v letence 
Sunday Rule  françaiscestující musí strávit noc ze soboty na neděli v cíli své cesty 
SUPERPEX  françaisvětšinou nejlevnější tarif s podmínkou návratu do 1 měsíce, změna rezervace možná za poplatek nebo není vůbec možná, nerefundovatelný 
Tag Visačka na zavazdlo françaisoznačení zavazadla s údaji o odbavovacím a cílovém letišti 
Through Flight Přímý let français 
Tickets out  françaispožadavek mnoha zemí, aby psažér cestující do dané země měl zároveň zpáteční letenku nebo jakoukoliv letenku do jiné země 
Transfer  françaismístní přeprava, například z jednoho terminálu letiště na druhý nebo z letiště do hotelu 
Transit lounge (am. waiting room) Tranzitní hala françaisprostor v letištní budově vyhrazený pro tranzitní cestující 
Turbojet  françaisletadlo s turbinami poháněnými produdovým motorem 
Turboprop  françaisletadlo s turbinami poháněnými vrtulovým pohonem 
TWOV - Transit Without Visa  françaistransit, pro který cestující nepotřebuje vizum 
Unaccompanied Baggage Nedoprovázené zavazadlo françaiszavazadlo přepravované na letecký nákladní list za zbožový tarif podle zvláštních podmínek 
Unaccompanied Minor (Child) Nedoprovázené dítě françaisdítě, které není doprovázeno osobou starší 12 let 
Vaccination certifiicate Očkovací průkaz français 
Visa Vizum français 
Waitlist / Waiting list Čekací listina françaisseznam cestujících, kteří čekají na potvrzení své rezervace na spojení, které jsou v daném čase již rezervovány 

Výrazy byly sestaveny za použití publikací: J.Čech: Malá encyklopedie cestovního ruchu, Z.Míšková: English in Tourism Industry a  materiálů ze serverů: www.letime.cz a www.airalliance.cz.

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.