cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Národní turistické centrály v ČR

Tato stránka slouží pro prezentaci informací jednotlivých turistických centrál a úřadů v České republice.

Pokud máte zájem si zobrazit (a poté případně uložit či vytisknout) celé diskuzní fórum s kompletními příspěvky, klikněte zde.

Hledání v těchto diskuzních fórech
Hledaný text:
Text se nachází v
Zadavatel příspěvku
Text příspěvku
Téma
e-mail pro příjem příspěvků ze všech zobrazených fór:

Národní turistické centrály v ČR RSS 2.0.

 
  NázevURL adresae-mailadresa
 Komentovat
British Virgin Islands Tourist Board (Britské Panenské ostrovy)www.bvitourism.combvi@travel-marketing.czŠafaříkova 5, Praha 2
 Komentovat
Chorvatské turistické sdruženíwww.htz.cz, cz.croatia.hrinfo@htz.czKrakovská 25, 110 00 Praha 1
3
Komentovat
CzechTourism - Česká centrála cestovního ruchuwww.czechtourism.cz www.czechtourism.cominfo@czechtourism.czVinohradská 46, 120 41 Praha 2
·19.02.2002 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
Tisková zpráva
Česká centrála cestovního ruchu v roce 2002

Česká centrála cestovního ruchu ( dále ČCCR ) byla zřízena bývalým Ministerstvem hospodářství České republiky v roce 1993 k plnění úkolů v oboru cestovního ruchu, pro které je dnes ústředním orgánem státní správy Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

V rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu.

Novým prvkem činnosti ČCCR je v posledních letech především spolupráce s domácími turistickými regióny, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, spolupůsobení při jejich turistickém rozvoji a při zatraktivnění jednotlivých lokalit. Důraz je kladen na činnost zastoupení ČCCR v zahraničí a na všestrannou podporu prodeje národních produktů cestovního ruchu.

ČCCR je členem nevládní mezinárodní organizace s názvem Evropská komise cestovního ruchu ( ETC - European Travel Commission) a jako taková se podílí společně s ostatními evropskými zeměmi na marketingových aktivitách „destinace Evropa" na zámořských trzích.

Strategie marketingové činnosti ČCCR vychází jednak z priorit teritoriálních, jednak z priorit obsahových. Teritoriálně se soustřeďuje na stávající hlavní zdrojové trhy příjezdové turistiky do České republiky, ke kterým patří zejména sousední státy ( Polsko, Rakousko, Slovensko a SRN), dále hlavní zdrojové evropské země (Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí, Velká Británie, Rusko a Španělsko). V souladu s marketingovou strategií destinačních preferencí se zájem ČCCR zaměřuje na státy Severní Evropy, zejména na Skandinávii. Cílem je upozornit třetí nejlépe platící hosty, kteří přijíždějí právě z této oblasti, na skutečnost, že naše země není pouze zemí vhodnou pro tranzit, ale také lákavou cílovou destinací. Rozhodujícími zámořskými trhy jsou především Japonsko, Kanada či USA. V poslední době se zaměřují aktivity ČCCR i na další potenciální trhy ( Střední Východ a země jihovýchodní Asie ).

Po stránce obsahové je důraz kladen na podporu a propagaci kulturní a poznávací turistiky, lázeňství ( včetně fitness a wellness pobytů), kongresový a incentivní turismus, pobyty rodin s malými dětmi, pobyty s aktivním využitím času ( turistika, cykloturistika, v sedle aj. ), eko- a agroturistika, jakož i na další nové produkty, ke kterým patří např. trasy s charakteristickým obsahem ( sklářství, pivovarnictví, gastronomie, vinařství) apod. )

V souladu s teritoriálními marketingovými prioritami českého příjezdového cestovního ruchu postupně budovala ČCCR síť svých zahraničních zastoupení. V letech 1993 – 2001 založila celkem 12 zastoupení ve 12 hlavních evropských a mimoevropských zdrojových zemích (Belgie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Nizozemí, Rakousko, Rusko, Španělsko, SRN, Velká Británie, USA), ze kterých je v současné době generováno cca 70% všech příjezdů zahraničních návštěvníků do České republiky. Činnost zahraničních zastoupení se průběžně rozšiřovala z prvotního poskytování turistických informací o ČR na dnešní poskytování služeb v oblasti marketingu, sběr dat a monitoring stavu nabídky i poptávky, cílené pěstování vztahů k veřejnosti, organizování tiskových konferencí a práci s médii všeobecně, zajišťování prezentací na veletrzích a výstavách, organizaci workshopů a zprostředkování kontaktů mezi českými touroperátory a místními aktéry cestovního ruchu.

Česká centrála cestovního ruchu zaměřuje svou marketingovou kampaň každoročně na určité konkrétní téma, aby mohla detailněji představit jednotlivé segmenty potenciálního turistického zájmu. Jejím cílem je dosáhnout tímto způsobem vzrůstu zájmu o Českou republiku jako cílovou destinaci. V tomto roce si ČCCR vytyčila cíl seznamovat návštěvníky naší země nejen s krásami její přírody či architektury, ale také s proslulou českou kuchyní. „Česká kuchyně" se stala hlavním marketingovým tématem roku 2002.

Od roku 2000 se ČCCR podílí na tvorbě oficiálního informačního systému cestovního ruchu. Na základě výsledku veřejné obchodní soutěže vyhlášené ČCCR byla vytvořením, provozováním a správou tohoto systému pověřena společnost BEDY a.s. Novinkou letošního roku bude jeho spuštění a okamžité uvedení do provozu v únoru 2002.
CZECHTOURSERVICE - Oficiální informační systém cestovního ruchu ČR (OISCR) je jediným oficiálním a institucionálně podporovaným informačním systémem pro oblast cestovního ruchu v České republice budovaným za účelem vytvoření funkčního, efektivního a uživatelsky přitažlivého informačního systému o turistických možnostech v České republice, který splní vysoké nároky spojené s propagací České republiky jako vyspělé turistické destinace a její turistické nabídky, dále centrálních i regionálních orgánů státní správy a samosprávy, agentur, informačních center, profesních asociací, sdružení a dalších subjektů působících v oboru cestovního ruchu, a to nejen na úrovni informační a prezentační, ale včetně zajištění návazného servisu a služeb.

Stěžejní marketingové aktivity ČCCR vůči zahraničí zahrnují v roce 2002 několik hlavních oblastí :

-Marketingová a informační činnost zahraničních zastoupení ČCCR.

-Oficiální účasti ČCCR a spoluvystavujících českých subjektů cestovního ruchu na více než 40-ti mezinárodních odborných veletrzích cestovního ruchu v Evropě, dále v USA , na Středním a Blízkém Východě.

-Oficiální účasti ČCCR na mezinárodních odborných výstavních akcích v České republice
( GO + Regiontour Brno, Holiday World Praha, MADI).

-Organizace 3. mezinárodního incomingového workshopu VISIT CZECHIA 2002 pro zahraniční touroperátory (Praha, 14. - 18. 6. 2002)

-Organizace workshopů a prezentací v zahraničí.

-Zabezpečování programových pobytů zástupců zahraničních médií a fam tripů .

-Vlastní vydavatelská činnost a distribuce materiálů v zahraničí: všeobecné, tématické a regionální materiály včetně aktualizovaných reedic osvědčených produktů v osmi jazykových mutacích v celkovém nákladu až 2 mil. výtisků

-Publicita v zahraničním tisku.

-Pořádání 35. ročníku Filmového festivalu snímků cestovního ruchu – TOURFILM (25. – 26. 9. 2002 ).

Kontakt:
Česká centrála cestovního ruchu
Vinohradská 46
P.O. BOX 32
120 41 Praha 2
tel: + 420 2 21 580 111
fax: + 420 2 24 25 70 91
e-mail: cccr@cccr-cta.cz
www.cccr-info.cz
www.visitczechia.cz
·19.02.2002 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
Tisková zpráva
Kalendář zážitků začíná


Dne 16.1.2002 uvádí Česká centrála cestovního ruchu v život svůj nový marketingový projekt Kalendář zážitků, který je dalším krokem ve spolupráci s regiony. Napomáhá jejich turistickému rozvoji a snaží se motivovat turisty k návštěvě jednotlivých regionů. Záměrem ČCCR je vyzdvihnout zajímavé regionální akce a umožnit jejich organizátorům prezentaci své akce i regionu formou semináře, případně výstavky či ochutnávky, které se uskuteční v prostorách informačního centra České centrály cestovního ruchu na Vinohradské třídě 46, Praha 2, zhruba 2 – 3 týdny před plánovanou akcí.

První akce Kalendáře zážitků se obrací k lidovým tradicím, konkrétně ke slavení masopustu. Byl to třídenní svátek, který se slavil ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začínal 40denní půst, končící o velikonocích. A protože jsou velikonoce svátkem pohyblivým, měnilo se i datum masopustních oslav. Masopustní neděle mohla připadnout na dny od 1. února až do 7. března. Písemné zprávy o masopustu v Čechách i na Moravě pocházejí ze 13. století, i když jeho původ je zřejmě ještě staršího data. Masopust slavili všichni, od těch nejchudších až po panovníka, který v té době strojil velkolepé hostiny. Masopustní svátky začínaly v neděli a vrcholily v úterý. Venkovem procházely průvody, ve městech se hrála masopustní představení, předváděna většinou žáky. Nejčastějším námětem byla „hra s Bacchusem" (pánem opilců), která byla zakončena jeho odsouzením a potrestáním, třeba vhozením do kašny na náměstí. Ohlasem na tyto hry byly obchůzkové masopustní průvody na venkově spojené s pochováváním Bacchusa či basy. S masopustními oslavami byly spojeny i jiné formy zábavy, různé zvyky a také tradiční

Prvního semináře Kalendáře zážitků věnovaného masopustu se účastní ředitel Valašského muzea v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm) Ing. Vítězslav Koukal, CSc., Mgr. Jiřina Veselská, náměstkyně pro odbornou činnost, z Regionálního muzea v Kolíně etnograf a vedoucí skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi PhDr. Dalibor Hobl a etnograf PhDr. Pavel Popelka, ředitel Muzea J.A.Komenského z Uherského Brodu. Tito hosté představí podrobněji tradice masopustních oslav a představí masopustní programy muzeí, které reprezentují.

Valašské muzeum v přírodě připravilo na sobotu 2. února 2002 celodenní masopustní program v Dřevěném městečku, kde budou obcházet masopustní masky a proběhne „pochovávání basy". Zároveň se uskuteční 5. ročník soutěže mistrů řeznického řemesla „O nejlepší valašskou klobásu".
Muzeum lidových staveb v Kouřimi pořádá masopustní slavnost 9.února 2002, která bude probíhat od 10 do 16 hodin, průvod maškar se uskuteční v 11 a 14 hodin. Po celý den se bude v chalupách předvádět lidové umění a řemesla, péct masopustní koblihy a pořádat vepřové hody.
15. ročník festivalu masopustních tradic v obci Stráni bude uspořádán ve dnech 8.-12.2.2002.

Následně proběhne dne 31. 1. 2002 ve 13:00 hodin „živá" prezentace masopustu v informačním centru ČCCR na Staroměstském náměstí 6.
 
1
Komentovat
Flanderská turistická informační kancelářwww.flandry.czinfo@flandry.czTáboritská 23, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3
 
1
Komentovat
Francouzská Polynésie (Tahiti Tourisme)www.tahiti-tourisme.czinfo@tahiti-tourisme.cz
 
 Komentovat
Holandská turistická informační kancelářwww.holandsko.czinfo@holandsko.czTáboritská 23, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3
 Komentovat
Kyperská organizace turismuwww.visitcyprus.org.cycto.prague@volny.czPod Hradbami 662/9, 120 00 Praha 6
 Komentovat
Maltská centrálawww.malta-info.cz-Perlová 1, Praha 1
2
Komentovat
Maďarská turistikawww.hungarytourism.cz www.madarsko.czinfo@madarsko.czSchnirchova 29, 170 00 Praha 7
·08.12.2003 | miroslav hrma | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
Žádám o bližší informace o rybolovu na Balatonu.
Chtěl bych strávit letní dovolenou rybolovem nevím ´
jaké povolenky k tomu potřebuji.
Předem děkuji za radu.
 
1
Komentovat
Myanmar (Barma) Tourism Boardwww.barma.infomtpb@on-internet.czŠtůrova 1701/55, 142 00 Praha 4
·12.01.2004 | MATRIX TRAVEL | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
MEZI HIMALAJEMI A ANDAMANSKÝM MOŘEM
Od července tohoto roku CA Matrix oficiálně zastupuje a reprezentuje v České republice destinaci Myanmar (Barmu). Na stránkách http://myanmar.on-internet.cz naleznete aktuální informace, které připravujeme ve spolupráci s našimi partnery a Ministerstvem hotelů a turistiky v Yangonu.

Jak se Barma vlastně jmenuje? K mému překvapení ani samotní Barmánci v tom nejsou zajedno. Odnepaměti se jí říká „zlatý kraj“, tak jako sousední Thajsko je „zemí úsměvů“. Již ze středověku je znám název „Myanmar“ pocházející z barmského jazyka. Britští kolonizátoři jí přiřkli název Barma.

Na rozdíl od jiných asijských zemí se zde zastavil nebo alespoň velmi zpomalil tok času. Podepsaly se na tom vládní politika uzavřenosti před zahraničními vlivy i mezinárodní hospodářské sankce, ale taktéž mimořádně silně vyvinutý smysl Barmánců pro udržování tradic. Dokonce i vláda vysvětluje svoji politiku tím, že je třeba zabránit zahraničním vlivům v devastaci barmského způsobu života. A tak pokud přicestujete do Yangonu (dříve Rangúnu) přes thajský Bangkok, jakoby jste se vrátili o několik desetiletí. Venkov tento dojem ještě umocní. Pro turisty to má nesporně svůj veliký půvab. Zvláště pro milovníky asijské barvitosti života je to skoro jako dostat příležitost cestovat časem a navštívit třeba svoje oblíbené Thajsko za časů slavných siamských panovníků nebo Singapur v době, kdy tam ještě vládl asijský duch.

Země se otevírá světu alespoň prostřednictvím turistického ruchu a je k tomu vybavena hotely i hostely, cestovními kancelářemi a průvodci. Překvapivě hustá a kvalitní síť vnitrostátních leteckých spojů umožňuje komfortní přesuny. Podstatně horší je to se silnicemi a železnicí, ale mnohá zajímavá místa jsou dostupná po vodě. Levné a pro Evropany chutné jídlo i ovoce je všude snadno dostupné.

Cestovat do Barmy je poněkud obtížnější než jet na dovolenou na Phuket nebo na Ko Samui, ale je to dnes po několika desetiletích, kdy to možné prakticky nebylo, již zcela běžná záležitost pro početné výpravy milovníků poznávacích tras z mnoha zemí. Někoho snad odrazuje druh vlády, kterou Mynamar nyní má. Ale tvrdím, že hned při první návštěvě a setkání nejen s barvitostí a exotikou, ale též s poklidným způsobem života milých lidí, kteří mají v očích a úsměvech vepsáno jak uklizeno je v jejich duších, není těžké se do té země zamilovat.

Koncentrace pamětihodností a architektonických památek v Barmě nemá v asijských zemích obdoby, bývá to velké překvapení i pro znalce Angkor Vatu, sukhothajského archeologického parku nebo Borobuduru. Jenom kolem Paganu je rozeseto několik tisíc chrámů a pagod. Kromě toho jezera, řeky, mořské pláže a ostrovy, hory, pralesy, tržiště, osady horských kmenů a jiných svérázných etnik, jimiž oplývá Myanmar asi víc než je centrální vládě milé. V Dolní a Horní Barmě takových velmi početných nebo menších národnostních skupin žije více než sto třicet. Např. tzv. „dlouhé krky“, Evropanům známé z Thajska, jsou příslušníky kmene Padaung, což je podskupina Karenů sídlící pouze v Barmě a všechny ty ženy s měděnými spirálami na krku na fotografiích turistů jsou uprchlice, které i se svými rodinami našly dočasné útočiště v thajském pohraničí.

Cestovním kancelářím a agenturám rádi poskytneme materiály pro propagaci Barmy, zejména plakáty, mapy a propagační cd-rom. A pro ty, kteří mají zájem Barmu poznat a na vlastní oči se přesvědčit o možnostech, která tato země nabízí, připravujeme několik akvizičních cest, které se uskuteční v roce 2004. Pokud máte zájem o účast, napište nám na barma@on-internet.cz
 
 Komentovat
Nepal Tourism Boardwww.nepal.on-internet.czntb@on-internet.czŠtůrova 1701/55, 142 00 Praha 4
 Komentovat
Národní turistický úřad Dominikánské republikywww.godominicanrepublic.czprague@godominicanrepublic.comŠtepánská 14, 110 00 Praha 1
 Komentovat
Německá centrála pro turistikuwww.nemecko.traveldzt@dtihk.czVáclavské náměstí 40, 110 00 Praha 1
 Komentovat
Portugalská centrála cestovního ruchuwww.visitportugal.comInfo.CzechRepublic@turismodeportugal.ptNa Zatorce 10, 160 00 Praha 6
5
Komentovat
Rumunské centrum pro turistikuhttp://www.romaniatourism.czinfo@romaniatourism.czMikulandská 2, Praha 1
·03.04.2003 | Rumunské centrum pro turistiku | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
Vážená paní, vážený pane,

Česko-rumunská společnost, Rumunské centrum pro turistiku se sídlem v Praze a Cestovní kancelář Kudrna (Brno) Vás srdečně zvou na komentované promítání diapozitivů s tematikou

GEOLOGICKÉ A PŘÍRODNÍ ŠPERKY RUMUNSKA
KLÁŠTERY V BUKOVINĚ
MARAMUREŠ

Toto setkání členů Společnosti a dalších zájemců o turistiku v Rumunsku se koná v pondělí 7. dubna 2003 v 18.30 hod. ve velké aule Filozofické fakulty UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1.

Na shledanou s Vámi a s Vašimi přáteli se těší výbor Česko-rumunské společnosti spolu se zástupci Rumunského centra pro turistiku a Cestovní kanceláře Kudrna.
·12.03.2003 | Rumunské centrum pro turistiku | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
RUMUNSKO STÁLE MALEBNE

RUMUNSKÉ CENTRUM PRO TURISTIKU
PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

SE PŘEDSTAVUJE

- založeno 9 unora 2001 v Praze
- Mikulanska 2,PRAHA 1, 110 00,CZ
- Tel.:0042/2/24933261, Fax:24930576 Mobil:0728135014
- Email:romaniatourism@volny.cz,
- www.MTRomania.ro ,www.romaniatourism.cz

- oficiální zastoupení rumunského ministerstva cestovního ruchu, neziskové, uskutečňuje politiku rumunské vlády v oblasti cestovního ruchu;

- poskytuje pomoc, dává k dispozici informační materiály delegátům i českým a slovenským státním i soukromým hospodářským subjektům, navazuje kontakty mezi partnery;

- společně s českými a slovenskými dopravními agenturami a společnostmi připravuje programy zaměřené na usnadnění a zvýhodnění turistické dopravy do Rumunska i po Rumunsku; Rozvoj dopravy při organizovaném cestovním ruchu, rozšíření autobusového spojení Praha-Bratislava-Bukurešť pro různé programy; doposud existuje autobusové spojení pouze na trase Praha-Arad

- spolupracuje s partnerskými firmami z České a Slovenské republiky a vyhledává nejvhodnější prostředky pro propagaci produktů rumunského cestovního ruchu;

- rozvíjí kontakty s představiteli hromadných sdělovacích prostředků, pořádá studijně- informační návštěvy pro novináře, reportéry televizních společností, spisovatele a další představitele ovlivňující veřejné mínění;

- pro veřejnost, turistické kanceláře, profesní sdružení z oblasti cestovního ruchu, pro sportovní kluby i asociace poskytuje nepřetržitě informace o podmínkách a možnostech jak strávit dovolenou v Rumunsku;

- organizuje veškeré akce spojené s prezentací rumunské nabídky v oblasti cestovního ruchu : konference, veletrhy, výstavy, semináře, národní stánek

Nové produkty:
- kongresová turistika, turistické akce pro podniky
- myslivost a rybolov v Dunajské deltě a v horských oblastech
- ekologická agroturistika a turistika s kulturním zaměřením
- dovolená a léčebné pobyty v lázeňských střediscích
- cesty za dobrodružstvím v Karpatech
- okružní jízda Bukureští
- okruh věhlasné rumunské vinice
- okruhy tvrze a opevněné kostely v Sedmihradsku
Tradiční produkty:
- turistika v Karpatech
- pobyt na pobřeží Černého moře a v Dunajské deltě
- lyžování
- kulturní okruhy - kláštery v severním Moldavsku a v Olténii

Důležité internetové stránky RUMUNSKO

www.romaniatourism.cz
www.MTRomania.ro-stránka anglicky
www.infotravelromania.ro-stránka anglicky
www.rotravel.com - stránka anglicky
www.mountainguide.ro-horská turistika v Karpatech, horské trasy - anglicky
www.turisminfo.ro - horská turistika v Karpatech, horské trasy - anglicky
www.antrec.ro - pensiony, chaty, chalupy –nízké ceny za ubytovaní, anglicky
www.romaniantourism.ro-cestovni kancelaři
www.cfr.ro - vlakový jizdní řad - anglicky
www.prahova.net - stránka Asociace horské turistiky Valea Prahovei - anglicky
www.ccn.ro - programy cykloturistiky Kluž - anglicky
www.alpinet.ro - horská turistika v Karpatech, horské trasy - anglicky
www.piatracraiului.deltanet.ro - pohoři mapy - česky
www.enduromania.ro - motocyklové trasy - anglicky
www.rotravel.com - anglicky
www.eTurism.ro - anglicky
www.brasovtravelguide.ro - anglicky
www.greenmountainholidays.ro - anglicky - zajezdy Apuseni
www.draculatransylvania.ro - anglicky
www.atlas.cz - informace pro cestujcí – česky
www.rocrafts.com - informace pro cestujcí-anglicky

·11.02.2003 | Rumunské centrum pro turistiku | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
Vážená paní,
Vážený pane,

Rumunské centrum pro turistiku Vás v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2003 zve na setkání dne 13. 02. 2003 ve 13.30 hodin
do Rumunského národního stánku č. 112 v pravém křídle Prúmyslového paláce Pražského veletržního areálu

Při tomto setkání Vás chceme seznámit s následující nabídkou programů nabízených cestovními kancelářemi LUM-ORIS

* turistické programy
* zimní sporty
* pobyty na rumunském Černomořském pobřeží
* okruhy Maramureš / Kláštery v severním Moldavsku / Drákula

a informovat Vás o možnostech dopravy v sezóně 2002/2003 nabízených Českými dráhami

Během prezentace si budete moci jako jedni z prvních prohlédnout internetové stránky Rumunského centra pro turistiku - www.romaniatourism.cz a případně si na nich ihned objednat reklamu s 30% výstavní slevou!

Po prezentaci bude následovat typicky rumunské občerstvení s ochutnávkou vín z vyhlášených rumunských vinic - Murfatlar, Dealul Mare, Cotnari a PROGRAM Z RUMUNSKÉ FOLKLÓRNÍ HUDBY A ZPĚVU

Tešíme se na Vás!!!!
·11.11.2002 | Rumunské centrum pro turistiku | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
TISKOVÁ ZPRAVA

Rumunské centrum pro turistiku v Praze, které v České republice naplňuje oficiální zahraniční politiku rumunského Ministerstva turistického ruchu se rozhodlo v rámci zkvalitnění svých služeb a stále rostoucímu zájmu o Rumunsko především z řad mladé populace na adrese www.romaniatourism.cz zprovoznit svoji internetovou prezentaci. Oficiální zahájení prezentace proběhne na veletrhu MADI 6. listopadu 2002. Veronica Miclea, ředitelka turistického centra ke spuštění prezentace říká: „Být na internetu je dnes pro subjekty působící v cestovním ruchu nutnost. Realizovat kvalitní propagaci cestovního ruchu bez internetové prezentace dnes již není možné.“ Na serveru návštěvníci zpočátku najdou základní informace o turisticky lákavých lokalitách Rumunska (tj. Bukurešť, pobřeží Černého moře, Karpaty, Dunajská delta a informace o lázeňství). Všechny texty jsou doprovázeny množstvím kvalitních fotografií, což považuji za jednu z věcí, kterými se naše prezentace liší od ostatních, říká V. Miclea. Turisté cestující do Rumunska najdou na stránkách zatím 10 podrobných automap s tím, že v závislosti na přidělených finančních prostředcích budou doplňovány další mapy tak, aby nakonec bylo pokryta celá oblast Rumunska. Jako doplňují informace pro turisty je u jednotlivých lokalit uveřejněn i seznam zájezdů jednotlivých cestovních kanceláří.

České turistické kanceláře, které pracují s destinací Rumunsko: ATIS,ČESKE DRAHY, LUM-ORIS, KIWI,KUDRNA, LIBERTY, LIGVINSTONE, CK JENDA.

V roce 2002 uspořádalo RCT několik infocest, a to:

- pro cestovní kanceláře: téma Po stopách hraběte Drákuly
- pro novináře: Dunajská burza a okruh Rumunsko
- prezentace nabídky hotely a turistické okruhy, uspořádal hotelový řetězec CONTINENTAL
-
V roce 2003 uspořádá RCT dvě infocesty pro cestovní kanceláře s cílem poznat dva nové produkty cestovního ruchu v rumunské nabídce:

- prázdniny a zdraví - nabídka lázeňských středisek - květen 2003
- cesta po stopách vína - prezentace turistických programů spojených s poznáváním proslulých rumunských vín Murfatlar, Dealul Mare, Jidvei, Odobesti, Panciu
Účast na veletrzích a dalších výstavních událostech v roce 2003

RCT bude mít národní stánky na GO REGION TOUR 2003, na Holiday World 2003 i na SLOVAKIATOUR 2003
Další prezentace nabídky cestovního ruchu v Rumunsku proběhne v následujících hlavních městech České republiky: Brno, Liberec, Ostrava, Hradec Králové.

Počet turistů, kteří přijeli do Rumunska ze zemí EU, vzrostl v prvním
pololetí roku 2002 o 4%

Počet turistů, kteří přijeli do Rumunska ze zemí EU, vzrostl o 4% v prvních šesti měsících roku 2002 oproti stejnému období v předcházejícím roce, čímž dosáhl počtu 432.000 osob, jak uvádí zpráva Ministerstva cestovního ruchu, jež cituje údaje Státního statistického institutu.
Největší nárůst byl zaznamenán v případě Španělska, a to o 23,7% více než v prvním pololetí roku 2001. Obdobná situace byla zaznamenána i v případě německých návštěvníků, kdy počet přijíždějících turistů z této země vzrostl o 12,3% nad úroveň loňského roku, a z Portugalska přijelo v tomto roce o 21,9% více turistů než ve stejném období roku 2001.
K významnému růstu návštěvníků došlo, tedy o 7,6%, došlo i v případě skandinávských zemí a Finska.
Vzestupný trend byl zaznamenán rovněž u kanadských turistů, jejichž počet oproti minulému roku vzrostl o 23,2%.
Prognóza Světové organizace cestovního ruchu předpokládala pro tento rok nulový nárůst v mezinárodním cestovním ruchu v důsledku krize následující po 11. září minulého roku. Trend růstu počtu zahraničních turistů přijíždějících do Rumunska potrvá i v druhé polovině roku.
V minulém roce vzrostl počet návštěvníků ze zemí Evropské unie o 17,7%, tedy na počet 981.000 osob, což představuje 19,9% z celkového počtu příjezdů do Rumunska. Zároveň byl v oblasti cestovního ruchu zaznamenán celkový objem inkas ve výši 500 milionů dolarů.

Společnosti TUI a ITS přivezou do Rumunska téměř 60.000 turistů ze zemí EU

Německé společnosti TUI a ITS uvedou ve své nabídce 44 hotelů z rumunského pobřeží; smlouvy uzavřené s těmito dvěma turoperátory na sezónu 2003 dosahují objemu 60.000 turistů ze zemí Evropské unie (EU).
"TUI, světová jednička, přivezla v tomto roce téměř 18.000 turistů. Pokud jde o program modernizace pobřeží, který jsme projednali s představiteli společnosti v průběhu roku 2001, bylo uskutečněno asi 90% dohodnutých záležitostí, k čemuž patří i zřízení plážové policie, oprava fasád budov a vytvoření moderního klasifikačního systému. Pobřeží se zcela viditelně změnilo a je zde pozitivní trend.
V posledních dvou letech bylo v Rumunsku postaveno 46 nových hotelů a dalších 16 bylo kompletně modernizováno, přičemž celkové investice dosáhly částky 129 milionů dolarů.


RUMUNSKÉ CENTRUM PRO TURISTIKU
MIKULANDSKA2,PRAHA1,110 00
TEL.:00420224933261
FAX.:00420224930576
Mobil:00420728135014
romaniatourism@volny.cz
www.MTRomania.ro
www.romaniatourism.cz

Firmele de turism cehe care lucreaza Romania sunt dupa cum urmeaza:

In anul 2002, RCT a organizat mai multe info-tururi

- pentru agentii de turism: tema Pe urmele contelui Dracula
- pentru ziaristi: Bursa Dunareana si Circuit Romania-prezentarea ofertei hoteliere si a circuitelor turistice de catre LANTUL HOTELIER continental

In anul 2003 RC va organiza doua infotururi pentru agentii de turism in scopul cunoasterii a doua produse turistice noi din oferta romaneasca:

- vacanta si sanatate-prezentarea ofertei statiunilor balneare-mai 2003
- drumul vinului-prezentarea programelor turistice legate de descoperirea renumitelor vinuri romanesti Murfatlar, Dealul Mare,Jidvei,Odobesti, Panciu
-
Participare targuri si alte manifestari expozitionale IN 2003

RCT va participa cu stand national la GO REGION TOUR2003 si la Holiday World 2003, precum si SLOVAKIATOUR2003
Alte manifestari de prezentare ale ofertei turistice a Romaniei vor fii organizate in principalele orase din Republica Ceha dupa cum urmeaza: Brno,Liberec,Ostrava,Hradec KraloveNumărul turiştilor din UE înregistraţi în România a crescut cu 4% în primul semestru al anului 2002

Numărul turiştilor din Uniunea Europeană înregistraţi în România în primele şase luni ale anului a fost cu 4% peste nivelul din perioada similară a anului trecut, ajungînd la 432.000 persoane, informează un comunicat al Ministerul Turismului, care citează datele Institutului Naţional de Statistică.
Cea mai spectaculoasă creştere a fost consemnată în cazul Spaniei, de 23,7% faţă de primul semestru din 2001. O situaţie similară a fost remarcată în privinţa vizitatorilor germani, numărul celor veniţi din această ţară fiind cu 12,3% peste nivelul de anul trecut, în timp ce din Portugalia au sosit, în acest an, cu 21,9% mai mulţi turişti decît în perioada similară din 2001.
O creştere semnificativă a numărului de vizitatori, respectiv de 7,6%, a fost observată şi în cazul Ţărilor Scandinave şi al Finlandei.
De asemenea, o tendinţă ascendentă s-a constatat şi în privinţa numărului turiştilor canadieni, care s-a majorat cu 23,2% faţă de anul trecut.
Organizaţia Mondială a Turismului a prognozat, pentru acest an, o creştere zero pentru turismul internaţional, în principal ca efect al crizei declanşate la 11 septembrie. Tendintele de crestere a numărului turiştilor străini sosiţi în România vor continua în a doua jumătate a anului.
Anul trecut, numărul vizitatorilor din ţările Uniunii Europene a crescut cu 17,7%, la 981.000, reprezentînd 19,9% din totalul sosirilor în România, in acelasi timp s-a inregistrat un volum total de încasări in valoare de 500 de milioane de dolari din sectorul turistic.

Companiile TUI şi ITS vor aduce în România aproximativ 60.000 de turişti din UE

Companiile germane TUI şi ITS vor introduce oferta a 44 de hoteluri de pe litoralul românesc, pentru sezonul 2003,contractele încheiate cu cei doi tour-operatori se ridica la 60.000 de turişti din Uniunea Europeană (UE).
"TUI, numărul unu mondial, a adus, în acest an, în România, aproximativ 18.000 de turişti. În ceea ce priveşte programul de modernizare a litoralului pe care l-am discutat cu reprezentanţii companiei în cursul anului 2001, aproximativ 90% dintre prevederi s-au materializat, printre acestea fiind înfiinţarea poliţiei plajei, refacerea faţadelor clădirilor şi stabilirea unui sistem de clasificare modern. Litoralul s-a schimbat evident şi există un trend pozitiv.
În ultimii doi ani, în România au fost construite 46 de hoteluri noi şi alte 16 au fost complet modernizate, totalul investiţiilor ridicîndu-se la 129 de milioane de dolari.
MINISTERSTVO PRO CESTOVNÍ RUCH
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PROPAGACE CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETING

NÁVŠTĚVA ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V I. POLOLETÍ 2002I. pol. 2001 I. pol. 2002 vývoj I. pol. 2002 /2001
(%)
CELKEM 2.277.142 1.964.327 -13,7
EVROPA-CELKEM 2.164.737 1.856.557 -14,2
EVROPSKÁ UNIE 415.437 432.217 +4,0
RAKOUSKO 36.361 37.969 +4,4
BELGIE 9.498 9.694 +2,1
DÁNSKO 5.102 5.297 +3,8
FINSKO 1.826 1.985 +8,7
FRANCIE 38.999 39.134 +0,3
NĚMECKO 125.169 140.505 +12,3
ŘECKO 34.765 28.672 -17,5
IRSKO 2.133 2.280 +6,9
ITÁLIE 95.997 98.253 +2,4
LUCEMBURSKO 433 436 +0,7
HOLANDSKO 24.766 24.574 -0,8
PORTUGALSKO 1.238 1.509 +21,9
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 25.741 26.249 +2,0
ŠPANĚLSKO 5.772 7.142 +23,7
ŠVÉDSKO 7.637 8.518 +11,5
BULHARSKO 173.727 167.116 -3,8
POLSKO 34.586 30.081 -13,0
ČESKÁ REPUBLIKA 22.351 23.733 +5,8
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 15.935 21656 +26,4
SLOVINSKO 3.324 3.287 -1,1
MAĎARSKO 515.963 453.280 -12,1
ŠVÝCARSKO 11.391 9.480 -16,8
RUSKÁ FEDERACE 29.116 23.777 -18,3
NORSKO 3.669 3.835 +4.5
MOLDAVSKÁ REPUBLIKA 599.449 390.915 -34,8
TURECKO 109.620 90.321 -17,6
KANADA 5.568 6.858 +23,2
USA 38.945 37.061 -4,8
JIŘNÍ A STŘEDNÍ AMERICA 2.220 1.895 -14,6
ASIE-CELKEM 58.035 54.514 -6,1
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 196 175 -10,7
IZRAEL 24.368 23.235 -4,6
JAPONSKO 4.523 4.807 +6,3

Zdroj údajů: Státní statistický úřad


MINISTERUL TURISMULUI
DIRECTIA GENERALA DE PROMOVARE TURISTICA SI MARKETING

SOSIRILE VIZITATORILOR STRAINI IN PERIOADA 1.01-31.12. 2001

1.01-31.12. evolutia fata de
2001 aceeasi perioada
(mii) 2000 (%)
TOTAL 3.912,4 -3,4
UNIUNEA EUROPEANA 773,191 18,9
AUSTRIA 64,532 28,5
BELGIA 18,722 21,1
DANEMARCA 10,241 23,0
FINLANDA 3,302 8,5
FRANTA 69,788 17,3
GERMANIA 263,943 28,1
GRECIA 53,592 -1,0
IRLANDA 3,743 24,2
ITALIA 165,282 17,8
LUXEMBURG 732 14,9
OLANDA 45,459 6,8
PORTUGALIA 2,409 19,1
REGATUL UNIT 44,511 6,4
SPANIA 11,603 24,8
SUEDIA 15,332 9,8
BULGARIA 288,814 10,5
POLONIA 92,469 9,7
REP. CEHA 68,191 13,4
REP. SLOVACA 77,26 8,7
SLOVENIA 5,593 -1,3
UNGARIA 872,823 -3,8
ELVETIA 18,919 2,0
FED. RUSA 75,526 11,7
NORVEGIA 7,747 11,3
REP. MOLDOVA 828,266 -24,8
TURCIA 173,294 -9,4
CANADA 10,365 10,9
SUA 65,239 5,6
AMERICA DE SUD SI CENTRALA 3,741 18,3
ASIA-TOTAL 103,982 6,7
EMIRATELE ARABE UNITE 687 40,8
ISRAEL 48,685 23,2
JAPONIA 7,386 17,9
SOSIRILE VIZITATORILOR STRAINI IN ROMANIA SI PLECARILE VIZITATORILOR ROMANI
IN STRAINATATE, DUPA MIJLOACELE DE TRANSPORT UTILIZATE, IN SEMESTRUL I 2002SOSIRI (NUMAR) STUCTURA (%) Evolutia sem I 2002/2001
(%)

TOTAL 1.964.327 100.0 86,3
TRANSPORT RUTIER 1.430.041 72,8 86,7
TRANSPORT FEROVIAR 155.256 7,9 68,6
TRANSPORT AERIAN 315.741 16,1 94,1
TRANSPORT NAVAL 63.289 3,2 95,3


PLECARI (NUMAR) STUCTURA (%) Evolutia sem I 2002/2001
(%)
TOTAL 2.616.716 100,0 84,8
TRANSPORT RUTIER 2.206.799 84,3 91,1
TRANSPORT FEROVIAR 120.860 4,6 36,7
TRANSPORT AERIAN 242.408 9,3 92,5
TRANSPORT NAVAL 46.649 1,8 65,7


Sursa datelor: Institutul National de Statistica
·05.10.2002 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
RUMUNSKO STÁLE MALEBNE

RUMUNSKÉ CENTRUM PRO TURISTIKU
PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

SE PŘEDSTAVUJE

- založeno 9 unora 2001 v Praze
- Mikulanska 2,PRAHA 1, 110 00
- Tel.:0042/2/24933261, Fax:24930576 Mobil:0728135014
- Email:romaniatourism@volny.cz, www.MTRomania.ro ,

- oficiální zastoupení rumunského ministerstva cestovního ruchu, neziskové, uskutečňuje politiku rumunské vlády v oblasti cestovního ruchu;

- poskytuje pomoc, dává k dispozici informační materiály delegátům i českým a slovenským státním i soukromým hospodářským subjektům, navazuje kontakty mezi partnery;

- společně s českými a slovenskými dopravními agenturami a společnostmi připravuje programy zaměřené na usnadnění a zvýhodnění turistické dopravy do Rumunska i po Rumunsku; Rozvoj dopravy při organizovaném cestovním ruchu, rozšíření autobusového spojení Praha-Bratislava-Bukurešť pro různé programy; doposud existuje autobusové spojení pouze na trase Praha-Arad

- spolupracuje s partnerskými firmami z České a Slovenské republiky a vyhledává nejvhodnější prostředky pro propagaci produktů rumunského cestovního ruchu;

- rozvíjí kontakty s představiteli hromadných sdělovacích prostředků, pořádá studijně- informační návštěvy pro novináře, reportéry televizních společností, spisovatele a další představitele ovlivňující veřejné mínění;

- pro veřejnost, turistické kanceláře, profesní sdružení z oblasti cestovního ruchu, pro sportovní kluby i asociace poskytuje nepřetržitě informace o podmínkách a možnostech jak strávit dovolenou v Rumunsku;

- organizuje veškeré akce spojené s prezentací rumunské nabídky v oblasti cestovního ruchu : konference, veletrhy, výstavy, semináře, národní stánek

Nové produkty:
- kongresová turistika, turistické akce pro podniky
- myslivost a rybolov v Dunajské deltě a v horských oblastech
- ekologická agroturistika a turistika s kulturním zaměřením
- dovolená a léčebné pobyty v lázeňských střediscích
- cesty za dobrodružstvím v Karpatech
- okružní jízda Bukureští
- okruh věhlasné rumunské vinice
- okruhy tvrze a opevněné kostely v Sedmihradsku
Tradiční produkty:
- turistika v Karpatech
- pobyt na pobřeží Černého moře a v Dunajské deltě
- lyžování
- kulturní okruhy - kláštery v severním Moldavsku a v Olténii
 
 Komentovat
Slovenská agentura pro cestovní ruch-sacrpraha@seznam.czJungmannova 4, 110 00 Praha 1
 Komentovat
Switzerland Tourism www.mojesvycarsko.comstprag@switzerland.comJankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
1
Komentovat
Tuniský národní úřad pro cestovní ruchwww.info-tunisko.czonttpraha@iol.czŠtěpánská 14, 110 00 Praha 1
 
 Komentovat
Turistický úřad Thajskawww.cestovanithajsko.cztat@cestovanithajsko.czKosatcová 23, 106 00 Praha 10
 Komentovat
VisitBritainwww.VisitBritain.czKonviktská 24, 110 00 Praha 1
2
Komentovat
Österreich Werbung - Rakouská národní turistická centrálawww.austria.info/czinfo@rakousko.comP.O.BOX 738, 111 21 Praha 1
·21.09.2015 | Eugen Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
Dobrý den, ve čtvrtek odjíždím k Neziderskému jezeru, nemáte prosím nějakou pěknou cyklomapu? Děkuji E. Pechanec
 
2
Komentovat
Řecká organizace cestovního ruchuwww.gnto.grgnto_cz@yahoo.comPod Ořechovkou 19, 162 00 Praha 6
·05.02.2004 | zuzana tarabusova | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
Dear Sir or Madam,

I am working as a journalist for couple of Czech well known magazines and newspapers. I have got contacts in travellers magazines, women and social magazines, in daily newspapers,
internet magazines and many others in whose readers your tourist organisation might be interested in especially because of
the possibility of good promotion of your country. I have travelled a lot in the past - I have worked for a garment company Uni Style Image in India and that job gave me a lot of
travelling opportunities round Asia and Europe. Nowadays I am working as a free-lancer journalist writting Public Relations
articles not only about commercial companies and their products but also about countries I visit. I kindly offer you sort of
co-operation with your tourist center: I can write and place in some czech magazines couple of articles about your country, if you can give me the chance to visit it, feel the culter and meet native people.

Please let me know if I can do something for you even in the case I have got my private journey over there.

Thank you in advance for your reply.

Yours sincerely

Zuzana Tarabusova
Stitna nad Vlari 281
763 33
Czech republic
Mobile: 602771302
Email: ztarabusova@post.cz
 
© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.