cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

CzechTourism - Česká centrála cestovního ruchu


·19.02.2002 | Vít Pechanec
·19.02.2002 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 19.02.2002

Tisková zpráva
Česká centrála cestovního ruchu v roce 2002

Česká centrála cestovního ruchu ( dále ČCCR ) byla zřízena bývalým Ministerstvem hospodářství České republiky v roce 1993 k plnění úkolů v oboru cestovního ruchu, pro které je dnes ústředním orgánem státní správy Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

V rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu.

Novým prvkem činnosti ČCCR je v posledních letech především spolupráce s domácími turistickými regióny, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, spolupůsobení při jejich turistickém rozvoji a při zatraktivnění jednotlivých lokalit. Důraz je kladen na činnost zastoupení ČCCR v zahraničí a na všestrannou podporu prodeje národních produktů cestovního ruchu.

ČCCR je členem nevládní mezinárodní organizace s názvem Evropská komise cestovního ruchu ( ETC - European Travel Commission) a jako taková se podílí společně s ostatními evropskými zeměmi na marketingových aktivitách „destinace Evropa" na zámořských trzích.

Strategie marketingové činnosti ČCCR vychází jednak z priorit teritoriálních, jednak z priorit obsahových. Teritoriálně se soustřeďuje na stávající hlavní zdrojové trhy příjezdové turistiky do České republiky, ke kterým patří zejména sousední státy ( Polsko, Rakousko, Slovensko a SRN), dále hlavní zdrojové evropské země (Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí, Velká Británie, Rusko a Španělsko). V souladu s marketingovou strategií destinačních preferencí se zájem ČCCR zaměřuje na státy Severní Evropy, zejména na Skandinávii. Cílem je upozornit třetí nejlépe platící hosty, kteří přijíždějí právě z této oblasti, na skutečnost, že naše země není pouze zemí vhodnou pro tranzit, ale také lákavou cílovou destinací. Rozhodujícími zámořskými trhy jsou především Japonsko, Kanada či USA. V poslední době se zaměřují aktivity ČCCR i na další potenciální trhy ( Střední Východ a země jihovýchodní Asie ).

Po stránce obsahové je důraz kladen na podporu a propagaci kulturní a poznávací turistiky, lázeňství ( včetně fitness a wellness pobytů), kongresový a incentivní turismus, pobyty rodin s malými dětmi, pobyty s aktivním využitím času ( turistika, cykloturistika, v sedle aj. ), eko- a agroturistika, jakož i na další nové produkty, ke kterým patří např. trasy s charakteristickým obsahem ( sklářství, pivovarnictví, gastronomie, vinařství) apod. )

V souladu s teritoriálními marketingovými prioritami českého příjezdového cestovního ruchu postupně budovala ČCCR síť svých zahraničních zastoupení. V letech 1993 – 2001 založila celkem 12 zastoupení ve 12 hlavních evropských a mimoevropských zdrojových zemích (Belgie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Nizozemí, Rakousko, Rusko, Španělsko, SRN, Velká Británie, USA), ze kterých je v současné době generováno cca 70% všech příjezdů zahraničních návštěvníků do České republiky. Činnost zahraničních zastoupení se průběžně rozšiřovala z prvotního poskytování turistických informací o ČR na dnešní poskytování služeb v oblasti marketingu, sběr dat a monitoring stavu nabídky i poptávky, cílené pěstování vztahů k veřejnosti, organizování tiskových konferencí a práci s médii všeobecně, zajišťování prezentací na veletrzích a výstavách, organizaci workshopů a zprostředkování kontaktů mezi českými touroperátory a místními aktéry cestovního ruchu.

Česká centrála cestovního ruchu zaměřuje svou marketingovou kampaň každoročně na určité konkrétní téma, aby mohla detailněji představit jednotlivé segmenty potenciálního turistického zájmu. Jejím cílem je dosáhnout tímto způsobem vzrůstu zájmu o Českou republiku jako cílovou destinaci. V tomto roce si ČCCR vytyčila cíl seznamovat návštěvníky naší země nejen s krásami její přírody či architektury, ale také s proslulou českou kuchyní. „Česká kuchyně" se stala hlavním marketingovým tématem roku 2002.

Od roku 2000 se ČCCR podílí na tvorbě oficiálního informačního systému cestovního ruchu. Na základě výsledku veřejné obchodní soutěže vyhlášené ČCCR byla vytvořením, provozováním a správou tohoto systému pověřena společnost BEDY a.s. Novinkou letošního roku bude jeho spuštění a okamžité uvedení do provozu v únoru 2002.
CZECHTOURSERVICE - Oficiální informační systém cestovního ruchu ČR (OISCR) je jediným oficiálním a institucionálně podporovaným informačním systémem pro oblast cestovního ruchu v České republice budovaným za účelem vytvoření funkčního, efektivního a uživatelsky přitažlivého informačního systému o turistických možnostech v České republice, který splní vysoké nároky spojené s propagací České republiky jako vyspělé turistické destinace a její turistické nabídky, dále centrálních i regionálních orgánů státní správy a samosprávy, agentur, informačních center, profesních asociací, sdružení a dalších subjektů působících v oboru cestovního ruchu, a to nejen na úrovni informační a prezentační, ale včetně zajištění návazného servisu a služeb.

Stěžejní marketingové aktivity ČCCR vůči zahraničí zahrnují v roce 2002 několik hlavních oblastí :

-Marketingová a informační činnost zahraničních zastoupení ČCCR.

-Oficiální účasti ČCCR a spoluvystavujících českých subjektů cestovního ruchu na více než 40-ti mezinárodních odborných veletrzích cestovního ruchu v Evropě, dále v USA , na Středním a Blízkém Východě.

-Oficiální účasti ČCCR na mezinárodních odborných výstavních akcích v České republice
( GO + Regiontour Brno, Holiday World Praha, MADI).

-Organizace 3. mezinárodního incomingového workshopu VISIT CZECHIA 2002 pro zahraniční touroperátory (Praha, 14. - 18. 6. 2002)

-Organizace workshopů a prezentací v zahraničí.

-Zabezpečování programových pobytů zástupců zahraničních médií a fam tripů .

-Vlastní vydavatelská činnost a distribuce materiálů v zahraničí: všeobecné, tématické a regionální materiály včetně aktualizovaných reedic osvědčených produktů v osmi jazykových mutacích v celkovém nákladu až 2 mil. výtisků

-Publicita v zahraničním tisku.

-Pořádání 35. ročníku Filmového festivalu snímků cestovního ruchu – TOURFILM (25. – 26. 9. 2002 ).

Kontakt:
Česká centrála cestovního ruchu
Vinohradská 46
P.O. BOX 32
120 41 Praha 2
tel: + 420 2 21 580 111
fax: + 420 2 24 25 70 91
e-mail: cccr@cccr-cta.cz
www.cccr-info.cz
www.visitczechia.cz

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.