cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Registrace hosta na recepci - pasy/OP


·11.06.2007 | Müllerová | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·14.07.2007 | Recepce | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·13.06.2007 | sl. Michaela | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·21.06.2007 | Václav Stárek | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·16.10.2019 | Eva
·12.06.2007 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·14.07.2007 | tom sojer | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Eva z 16.10.2019

A čím se může v hotelu prokázat občan omezený ve svéprávnosti, který nemá OP (nemá ho vůbec vydaný) a je v doprovodu jiné osoby než je jeho opatrovník?
Předem děkuji za odpověď. Eva
>-----Original Message-----
>From: Michal Zeman [mailto:zeman@socr.cz]
>
>K Vašemu dotazu obdrženému dne 14. června t. r.
>Vám sdělujeme:
>
>Každý objednatel ubytování je povinen předložit
>občanský průkaz nebo
>cestovní doklad k zaznamenání potřebných
>identifikačních údajů. Je to
>nezbytné pro plnění smlouvy o ubytování, pro
>ochranu práv a právem
>chráněných zájmů ubytovatele, který má navíc
>právní povinnost u každého
>hosta ověřit, zda nejde o cizince, kterého by
>byl povinen evidovat podle §
>101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
>území České republiky a o
>změně některých zákonů, ve znění pozdějších
>předpisů. K takovémuto
>zpracování osobních údajů není potřebný souhlas
>subjektu údajů. Jestliže se
>tedy host odmítne prokázat potřebným dokladem,
>může mu být ubytování
>odmítnuto.
>
>Ubytovací zařízení má postavení správce
>osobních údajů a při jejich
>zpracování musí plnit povinnosti uložené §§ 5,
>10 - 16 zákona č. 101/2000
>Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
>některých zákonů, ve znění
>pozdějších předpisů.
>
>Podle § 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o
>občanských průkazech, ve znění
>pozdějších předpisů, je však zakázáno pořizovat
>jakýmikoliv prostředky kopie
>občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému
>byl vydán, pokud zvláštní
>právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou
>je Česká republika vázána,
>nestanoví jinak. Prakticky totožná právní
>úprava je i v zákoně č. 329/1999
>Sb., o cestovních dokladech (§ 2 odst. 3).
>
>Pořizováním a uchováváním kopií uvedených
>osobních dokladů by tak mohlo
>docházet k porušování § 5 odst. 1 písm. d)
>zákona o ochraně osobních údajů,
>tedy shromažďovat osobní údaje odpovídající
>pouze stanovenému účelu a v
>rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného
>účelu.
>
>>Dobrý den,
>>
>>velice ráda také poprosím kolegy hoteliéry o
>>jejich názor. A to dost podobný jako měla paní
>
>>Müllerová.
>>
>>Po zkušenostech s podvodníky a dokonce i
>>zloději, kteří se ubytovali vše uhradili a
>>potom okradli hosty z vedlejšího pokoje, jsme
>>se rozhodli že budeme kopírovat občanské
>>průkazy. Ráda bych se zeptala zda to není
>>protizákonné, nikde to nemůžu dohledat.
>>Taky by mne zajímalo, zda vyžadujete doklad od
>
>>všech na pokoji (např. od celé rodinny apod.).
>
>>Také velice děkuji za reakci na dotaz paní
>>Müllerové s odkazy.
>>
>>Jen mi není dost jasné zda musíme oznámit na
>>úřad zpracovávání osobních dat nebo ne.
>>
>>Budu velice ráda, když nám pomůžete a nebo
>>případně dát dobrý typ jak hotel i hosty
>>uchranit bohužel již před sebou, neboť nikdy
>>nevíte koho doopravdy ubytováváte.
>>
>>S přáním hodně štěstí a mnoho pracovních
>>příležitostí
>>
>>Michaela
>>
>>>Prosím kolegy hoteliéry o jejich názory a
>>>zkušenosti
>>>s registrací hostů na recepci hotelu (
>>check-in
>>>).
>>>Podobné téma se sice již v minulých letech
>na
>>
>>>stránkách diskuzního fóra řešilo s ohledem na
>
>>>naši záznamovou povinnost ( ubytovací knihy,
>
>>>zákon o místních poplatcích ), nicméně bych
>>>ráda věděla,
>>>jak to funguje jinde v praxi :
>>>- požadujete po všech hostech bez výjimky
>>>doklad totožnosti ?
>>>- máte problémy s tím, že se hosté odmítají
>>>legitimovat ? Nebo žádný doklad s sebou
>nemají
>>
>>>?
>>>- ubytujete hosta bez dokladu totožnosti ?
>>>
>>>Děkuji předem za Vaše příspěvky.
>>>S. Müllerová
>>>
>>>
>>>
>>>

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.