cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Registrace hosta na recepci - pasy/OP


·11.06.2007 | Müllerová | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·14.07.2007 | Recepce | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·13.06.2007 | sl. Michaela | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·21.06.2007 | Václav Stárek
·16.10.2019 | Eva | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·12.06.2007 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·14.07.2007 | tom sojer | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Václav Stárek z 21.06.2007

-----Original Message-----
From: Michal Zeman [mailto:zeman@socr.cz]

K Vašemu dotazu obdrženému dne 14. června t. r. Vám sdělujeme:

Každý objednatel ubytování je povinen předložit občanský průkaz nebo
cestovní doklad k zaznamenání potřebných identifikačních údajů. Je to
nezbytné pro plnění smlouvy o ubytování, pro ochranu práv a právem
chráněných zájmů ubytovatele, který má navíc právní povinnost u každého
hosta ověřit, zda nejde o cizince, kterého by byl povinen evidovat podle §
101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K takovémuto
zpracování osobních údajů není potřebný souhlas subjektu údajů. Jestliže se
tedy host odmítne prokázat potřebným dokladem, může mu být ubytování
odmítnuto.

Ubytovací zařízení má postavení správce osobních údajů a při jejich
zpracování musí plnit povinnosti uložené §§ 5, 10 - 16 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Podle § 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, je však zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie
občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl vydán, pokud zvláštní
právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak. Prakticky totožná právní úprava je i v zákoně č. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech (§ 2 odst. 3).

Pořizováním a uchováváním kopií uvedených osobních dokladů by tak mohlo
docházet k porušování § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů,
tedy shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v
rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

>Dobrý den,
>
>velice ráda také poprosím kolegy hoteliéry o
>jejich názor. A to dost podobný jako měla paní
>Müllerová.
>
>Po zkušenostech s podvodníky a dokonce i
>zloději, kteří se ubytovali vše uhradili a
>potom okradli hosty z vedlejšího pokoje, jsme
>se rozhodli že budeme kopírovat občanské
>průkazy. Ráda bych se zeptala zda to není
>protizákonné, nikde to nemůžu dohledat.
>Taky by mne zajímalo, zda vyžadujete doklad od
>všech na pokoji (např. od celé rodinny apod.).
>Také velice děkuji za reakci na dotaz paní
>Müllerové s odkazy.
>
>Jen mi není dost jasné zda musíme oznámit na
>úřad zpracovávání osobních dat nebo ne.
>
>Budu velice ráda, když nám pomůžete a nebo
>případně dát dobrý typ jak hotel i hosty
>uchranit bohužel již před sebou, neboť nikdy
>nevíte koho doopravdy ubytováváte.
>
>S přáním hodně štěstí a mnoho pracovních
>příležitostí
>
>Michaela
>
>>Prosím kolegy hoteliéry o jejich názory a
>>zkušenosti
>>s registrací hostů na recepci hotelu (
>check-in
>>).
>>Podobné téma se sice již v minulých letech na
>
>>stránkách diskuzního fóra řešilo s ohledem na
>>naši záznamovou povinnost ( ubytovací knihy,
>>zákon o místních poplatcích ), nicméně bych
>>ráda věděla,
>>jak to funguje jinde v praxi :
>>- požadujete po všech hostech bez výjimky
>>doklad totožnosti ?
>>- máte problémy s tím, že se hosté odmítají
>>legitimovat ? Nebo žádný doklad s sebou nemají
>
>>?
>>- ubytujete hosta bez dokladu totožnosti ?
>>
>>Děkuji předem za Vaše příspěvky.
>>S. Müllerová
>>
>>
>>
>>

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.