cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Změna zákona o hospodářské soutěži


·12.09.2004 | Vít Pechanec

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 12.09.2004

V Praze dne 10. září 2004
Č.j.: O / 0938 / 04

Vážení kolegové,

v těchto dnech vešel v platnost zákon č.484/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001Sb. o ochraně hospodářské soutěže, obchodní zákoník a zákon č.526/1990Sb. o cenách. Přestože jeho obsah je pouhým torzem z původního záměru dlouho projednávaného a diskutovaného v Zemědělském výboru Parlamentu ČR i mimo něj, jeho dopad do sféry obchodu může být citelný.
Víc jak půl roku se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spojení s odbornými ministerstvy, odbornou veřejností i jinými institucemi snažil přesvědčit předkladatele, aby upustil od tvorby tohoto zákona. Dle našeho názoru je nadbytečný, na pokraji konfliktu s právem Evropské unie a tím, že řeší dílčí věci (viz splatnost a „regálné“), vytváří opětovně nerovnováhu uvnitř obchodního zákoníku a tím i nežádoucí jednostrannou regulaci trhu. Je nutno přiznat, že jsme v celkovém snažení, jako SOCR ČR, neuspěli, ale jsme přesvědčeni o tom, že jsme přispěli z velké části k tomu, aby výsledný text byl pro obchod daleko a zásadně snesitelnější (např. eliminace ekonomické závislosti) než původní záměr předkladatelů.
Jelikož SOCR ČR je zastáncem trvalého zvyšování právního vědomí a etického chování soutěžících subjektů na trhu, je samozřejmé, že je připraven akceptovat a ctít i zákon, který nepovažuje za dobrý. Z naší iniciativy se uskutečnila schůzka předkladatelů, Ministerstva zemědělství- jako garanta tohoto zákona a části pracovního týmu, který oponoval jeho obsah, s cílem projednat důsledky a přípravu jeho uvedení do praxe. V rámci tohoto setkání jsme upozornili na některé nejasnosti, které mohou vést k odlišnému výkladu ze strany tržních subjektů, zejména pak na nedostatek času, na změnu smluvních podmínek mezi dodavatelem a odběratelem z titulu platnosti tohoto zákona dnem vyhlášení. U zkrácené lhůty splatnosti je problémem i přesná specifikace komodit, kterých se to týká, výklad lhůty splatnosti ve smyslu zákona, apod. Po několika konzultacích jsme navíc nabyli jednoznačné přesvědčení, že ač tento zákon byl deklarován jako podpora malého a středního podnikání, jeho obsah ve svém důsledku poškodí zejména tuto oblast jak ve výrobě, tak v obchodě. Velcí retaileři s jeho naplněním budou mít podstatně menší problémy, a to nejen díky svému postavení na českém trhu.
Předběžným výsledkem projednávání dopadu tohoto zákona do obchodní praxe je prohlášení všech zúčastněných, že je nutné vytvořit určitý, ač omezený časový prostor pro jeho vlastní vstup do právní praxe. Účastníci konzultace se shodli na faktu, že technicky není možné stávající smluvní vztahy, jak ve věci zkrácení lhůty splatnosti, tak tzv. regálného, změnit do lhůty platnosti zákona. Tento proces bude vyžadovat několik měsíců usilovné práce dodavatelů i odběratelů a pro splnění podmínek je potřeba vytvořit předpoklady, které zmírní, případně vyloučí dopad vyplývající z nedodržení některých ustanovení nového právního předpisu. Předkladatel spolu s Ministerstvem zemědělství se zavázali k věcnému projednání všech shora uvedených dopadů s tím, že najdou řešení této nepříjemné situace, a to zákonnými cestami, které pro daný případ budou k dispozici a budou se jevit jako nejschůdnější. Zřejmě půjde o určitou časovou toleranci, při které však bude zřejmé, že zjištěná závada byla zjevně způsobena nedostatkem času, nikoliv z důvodu nedbalosti.
SOCR ČR dostal ujištění, že nám i ostatní odborné veřejnosti budou v co nejkratší a přiměřené době předány závěry ze všech chystaných jednání, která povedou k postupnému náběhu platnosti všech ustanovení zákona tak, aby pro jeho dodržování byly vytvořeny příslušné časoprostorové podmínky. O vývoji dané kauzy budete bezprostředně informováni; rovněž tak o našem dalším postupu.


Ing. Zdeněk Juračka, v.r.
viceprezident SOCR ČR

Ing. Petr Hrubý, v.r.
generální ředitel SOCR ČR

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.