cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Novela cizineckého zákona


·17.01.2004 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·15.03.2004 | Vít Pechanec
·19.01.2004 | Štěpánek Libor | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·20.01.2004 | cestovni-ruch.cz | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 15.03.2004

Tak jsem tu u nás na pensionu měl kontrolu z Cizinecké policie, jejíž pracovníci dostali nařízeno kontrolovat nové požadavky (viz níže). Údajně vše bude po vstupu ČR do EU stejně úplně jinak....

Jinak pro ty, co provádějí tisk záznamu domovní knihy z jejich hotelového programu a knihu ubytovaných vedou ručně, mám jedno doporučení. Pokud rozšíříte množství požadovaných údajů pro vedení Knihy ubytovaných o údaje vyžadované cizineckým zákonem, je možné (alespoň u nás) tyto dvě evidence sloučit do jedné knihy.

Vít Pechanec
Pension Fontána Svitavy
www.pension-fontana.com

>Vážení diskutující, nevím, zda-li jste to
>všichni zaregistrovali, ale s účinností od
>1.1.2004 zde máme novou podobu cizineckého
>zákona, který klade pozměněné požadavky na
>ubytovatele ve smyslu evidence ubytovaných
>cizinců:
>
>Domovní kniha nyní má evidovat zmenšený počet
>údajů:
>- jméno a příjmení ubytovaného
>- den, měsíc a rok narození
>- státní občanství
>- číslo cestovního dokladu
>- počátek a konec ubytování
>Zdá se že tento požadavek konečně vyslyšel
>požadavek profesních sdružení volající po změně
>nesmyslně požadujících údajů, které často vůbec
>v cestovním dokladu (pokud nevyplňuje
>registrační kartu) nelze nalézt.
>
>Povinnost oznámit ubytování je však
>zkomplikovaná. Dříve možnost buďto předáním
>záznamu z domovní knihy či "prostřednictvím
>technických nosičů dat a jejich
>telekomunikačním přenosem, je-li takový přenos
>možný". (a jakou radost mi udělala místní
>Cizinecká policie, když si nedávno pořídila
>e-mailovou schránku, kam jsem data začal
>zasílat) je nyní v případě elektronického
>předání nutné "následně předložit přihlašovací
>tiskopis ve lhůtě do 10 dnů ode dne ubytování
>cizince". Jednodušše řečeno úředník se bez
>papíru jednodušše neobejde.
>
>Zcela nové jsou také povinnosti vůči
>ubytovateli:
>§103 b): "předložit ubytovateli cestovní
>doklad, průkaz o povolení k pobytu nebo průkaz
>o povolení k pobytu pro státního příslušníka
>členského státu Evropských společenství a
>osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis
>(§97); povinnost osobního vyplnění a podepsání
>přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na
>cizince mladší 15 let věku,".
>Pro přesnost uvádím i náležitosti tiskopisu dle
>§97:
>- jméno, příjmení přihlašovaného cizince
>- den, měsíc, rok a místo jeho narození
>- státní občanství
>- trvalé bydliště v zahraničí
>- číslo cestovního dokladu
>- číslo víza, je-li v cestovním dokladu
>vyznačeno
>- počátek a místo pobytu
>- předpokládanou dobu a účel pobytu na území
>- státní poznávací značku motorového vozidla,
>se kterým na území přicestoval
>
>Zajímavé je, že zákon řeší povinnosti
>ubytovaného vůči ubytovateli. Vztah mezi nimi
>již totiž upravuje smlouva o ubytování, kterou
>dle Občanského zákoníku uzavírají. Zajímavá by
>totiž byla situace, kdy by ubytovatel
>ubytovávanému cizincovi neposkytl tiskopis k
>vyplnění (ze zákona totiž tuto povinnost nemá).
>Cizinec nesplní literu zákona, ale nikomu to de
>facto nevadí... Připomínám, že mluvím o
>zařízeních, kde se registrační tiskopisy
>nevyplňují - např. u nás. Považuji to za
>zbytečné obtěžování hosta. Smlouva o ubytování
>se dá uzavřít i ústně a k identifikaci smluvní
>strany postačí předložení identifikačního
>průkazu. Tam, kde se přihlašovací tiskopisy
>běžně vyplňují, nový požadavek pravděpodobně
>nezpůsobí žádné problémy.
>
>Uvítám i vaše názory a zkušenosti!
>
>Novelu zákona je možné nalézt na
>http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb079-03.pdf .

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.