cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Novela cizineckého zákona


·17.01.2004 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·15.03.2004 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·19.01.2004 | Štěpánek Libor
·20.01.2004 | cestovni-ruch.cz | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Štěpánek Libor z 19.01.2004

Dobrý den,

nechci Vás děsit, ale ještě je tu zákon (změna) č. 229/2003, změna zákona č.
565/1990 SB o místních poplatcích a zákon č. 129/2000 SB o krajích.

Změna je v odstavci 4. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení,
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a
číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a
srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním
právním předpisem. (101/2000 Sb. o ochraně osobním údajů...)

Myslím, že je toho už poměrně dost a začíná to velmi zatěžovat jak malé tak
i větší hotely.

Libor Štěpánek
CENTRUM BABYLON, a.s.
Hotel BABYLON****
Košická 6
460 12 Liberec

-----Original Message-----
From: diskuse@cestovni-ruch.cz [mailto:diskuse@cestovni-ruch.cz]
Sent: Saturday, January 17, 2004 1:00 AM
Subject: Novela cizineckého zákona (19^1861^3376)


-------------------------> doporučujeme <-----------------------------
Už jste navštívili turistický server České republiky www.CZeCOT.com ?
Poznejte Česko s CZeCOTem!
----------------------------------------------------------------------

Příspěvek přidán v 17.01.2004-00:59
Příspěvek zadal uživatel "Vít Pechanec", email: info@cestovni-ruch.cz
Příspěvek do fóra "Zákony a vyhlášky v cestovním ruchu"
Příspěvek na téma "Téma: Novela cizineckého zákona; "
Text příspěvku:

Vážení diskutující, nevím, zda-li jste to všichni zaregistrovali, ale s
účinností od 1.1.2004 zde máme novou podobu cizineckého zákona, který klade
pozměněné požadavky na ubytovatele ve smyslu evidence ubytovaných cizinců:

Domovní kniha nyní má evidovat zmenšený počet údajů:
- jméno a příjmení ubytovaného
- den, měsíc a rok narození
- státní občanství
- číslo cestovního dokladu
- počátek a konec ubytování
Zdá se že tento požadavek konečně vyslyšel požadavek profesních sdružení
volající po změně nesmyslně požadujících údajů, které často vůbec v
cestovním dokladu (pokud nevyplňuje registrační kartu) nelze nalézt.

Povinnost oznámit ubytování je však zkomplikovaná. Dříve možnost buďto
předáním záznamu z domovní knihy či "prostřednictvím technických nosičů dat
a jejich
telekomunikačním přenosem, je-li takový přenos možný". (a jakou radost mi
udělala místní Cizinecká policie, když si nedávno pořídila e-mailovou
schránku, kam jsem data začal zasílat) je nyní v případě elektronického
předání nutné "následně předložit přihlašovací tiskopis ve lhůtě do 10 dnů
ode dne ubytování cizince". Jednodušše řečeno úředník se bez papíru
jednodušše neobejde.

Zcela nové jsou také povinnosti vůči ubytovateli:
§103 b): "předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu
nebo průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu
Evropských společenství a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis
(§97); povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se
nevztahuje na cizince mladší 15 let věku,".
Pro přesnost uvádím i náležitosti tiskopisu dle §97:
- jméno, příjmení přihlašovaného cizince
- den, měsíc, rok a místo jeho narození
- státní občanství
- trvalé bydliště v zahraničí
- číslo cestovního dokladu
- číslo víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno
- počátek a místo pobytu
- předpokládanou dobu a účel pobytu na území
- státní poznávací značku motorového vozidla, se kterým na území přicestoval

Zajímavé je, že zákon řeší povinnosti ubytovaného vůči ubytovateli. Vztah
mezi nimi již totiž upravuje smlouva o ubytování, kterou dle Občanského
zákoníku uzavírají. Zajímavá by totiž byla situace, kdy by ubytovatel
ubytovávanému cizincovi neposkytl tiskopis k vyplnění (ze zákona totiž tuto
povinnost nemá). Cizinec nesplní literu zákona, ale nikomu to de facto
nevadí... Připomínám, že mluvím o zařízeních, kde se registrační tiskopisy
nevyplňují - např. u nás. Považuji to za zbytečné obtěžování hosta. Smlouva
o ubytování se dá uzavřít i ústně a k identifikaci smluvní strany postačí
předložení identifikačního průkazu. Tam, kde se přihlašovací tiskopisy běžně
vyplňují, nový požadavek pravděpodobně nezpůsobí žádné problémy.

Uvítám i vaše názory a zkušenosti!

Novelu zákona je možné nalézt na http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb079-03.pdf
.
-------------------------> doporučujeme <-----------------------------
Provozujete zařízení, ve kterém se nachází kongresový či jiný společenský
prostor a chcete jej bezplatně propagovat? Navštivte stránku
http://formular.kongresy.czecot.com na turistickém serveru České republiky
CZeCOT.com a zjistěte bližší informace!

----------------------------------------------------------------------
Pokud Vás příspěvek zaujal, pošlete jej svému známému s nabídkou možnosti
pravidelného odběru.
-----------------------> jak odhlásit odběr<--------------------------
Toto není nevyžádaná zpráva. Pro odhlášení či změny nastavení příjmu
navštivte stránku www.cestovni-ruch.cz/odberateladmin, kde můžete odhlásit
odběr z tohoto fóra, přihlásit jiná diskuzní fóra či změnit diakritiku
zasílaných příspěvků. Odběr je možné zcela zrušit zasláním odpovědi s
předmětem zprávy UNSUBSCRIBE.
-------------------------> jak reagovat <-----------------------------
V případě, že na příspěvek chcete reagovat, odpovězte na něj pomocí tlačítka
Odpovědět či Reply. Neměňte subject/předmět ani adresáta, formát zprávy by
měl být čistý text (ne HTML). Text, který nechcete vložit (hlavičky, toto
upozornění apod.) smažte - vloží se to, co je v těle zprávy. Vaše zpráva se
automaticky zařadí do příslušného diskuzního fóra a rozešle všem odběratelům
příspěvků z tohoto fóra (a také Vám).


© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.