cestovni-ruch.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Poplatky za veřejnou produkci (radio, TV)


·10.12.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·10.12.2003 | zlabek.mercurius@tiscali.cz | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·14.12.2003 | Richard Stára | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·21.11.2003 | Vladimír Horák | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·24.11.2003 | Jakub Krischke | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | cestovni-ruch.cz | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Marek Grygar | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.11.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·29.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Dagmar Křížová | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Miroslav Kosicek | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·25.11.2003 | Milan Nemrava | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·26.11.2003 | Miroslav Kosicek | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.11.2003 | Vít Pechanec

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 30.11.2003

>Autorské poplatky tíží většinu legálních
>provozovatelů ubytovacích a
> stravovacích zařízení, školy, rekreační,
>léčebná a sociální zařízení
>(domovy důchodců, LDN-ky, sanatoria), ale i
>provozovatele
>kabelových televizí.
>Ti všichni se po své linii snaží domoci nápravy
>a lobovat u svých
>zákonodárců. Někdo více, někdo méně. Ale bylo
>by velice zkreslené
>a vůči druhým i ošklivé, v této diskusi napsat,
>že iniciování je zásluhou
>současného vedení sdružení Horeky. Podíl
>ostatních - třeba Spolhostu,
>OHK v Jičíně i např. Ministerstva
>zdravotnictví, Ministerstva školství
> je rovněž nemalý a neopomenutelný.
>Je pravda, že svoje aktivity neumí ostatní
>profesní sdružení tak veřejně
>presentovat jako například Horeka, její petice
>s podpisovou akcí má
>svoji velkou váhu a dává celému snažení velkou
>vážnost.
....
>
>Miroslav Košíček kosicek@gosympatico.ca
>člen představenstva Spolhostu
>a místopředseda Oblastní hospodářské komory v
>Jičíně

Rád bych uvedl několik skutečností na pravou míru:
Návrh novely autorského zákona nebyl přímo iniciativou sdružení Horeka, ale Svazu obchodu a cestovního ruchu, přesněji profesních sdružení v něm sdružených, kteří se na něm shodli. Zkusím v krátkosti přiblížit historii:

Vzhledem k roztříštěnosti snah jednotlivých uskupení bylo z iniciativy sdružení Horeka se dne 13.3.2003 zorganizováno jednání, kterého se zúčastnili:

- HO.RE.KA ČR - ing. Mirka Luprichová (prezidentka), Bc. Vít Pechanec (viceprezident), PhDr. Milan Rambousek (tajemník)
- NFHR ČR - JUDr. Vladimír Štětina (generální sekretář)
- SPOLHOST Praha - JUDr. Čeněk Rytina (místopředseda)
- Svaz obchodu ČR - ing. Helena Pískovská (prezidentka)
- Sdružení uživatelů autorských práv - ing. Milan Kostelník (předseda)
- UNIHOST Ostrava - Zdeněk Kopka
- advokáti Mgr. Jan Hladký, Mgr. Karel Huleš

Dále cituji ze zápisu:
"Cílem zasedání bylo stanovení společných kroků při řešení problémů spojených s autorskými poplatky kolektivním správcům a rozhlasovým a televizním vysílatelům.
Jako podkladový materiál pro jednání byl předložen právní rozbor problematiky kolektivní správy majetkových práv dle autorského zákona vypracovaný advokátem Mgr. Karlem Hulešem na objednávku sdružení HO.RE.KA ČR.

Na základě diskuze účastníků byly stanoveny 4 základní cíle, o jejichž dosažení bude usilováno:
- zlepšení situace uživatelů autorských práv
- současné zachování standardu ochrany a výnosů umělců
- odstranění nežádoucího fakticky silnějšího postavení kolektivních správců při uzavírání dohod s uživateli
- zjednodušení a zprůhlednění systému plateb uživatelů

Navrhované řešení:
- platby budou mezi uživateli a kolektivními správci budou postaveny na skutečném smluvním podkladě
- v zákoně budou poměrně přesně vymezeny podmínky a hranice, v nichž se obě smluvní strany mohou při uzavírání smlouvy pohybovat
- zprůhlednit hospodaření kolektivních správců a podrobit jej kontrole (např. NKÚ)
- další změny směřující k vyloučení možnosti zneužití systému k poškození zájmů umělců či uživatelů
- explicitně označit pokoj ubytovacího zařízení za prostor, kde nedochází ke zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí dle §23 Autorského zákona
- upřesnění procesu uzavírání smluv mezi uživateli a kolektivními správci

Jako nejvhodnější nástroj pro dosažení uvedených cílů byla zvolena cesta vypracování novely autorského zákona a jeho předložení příslušnému poslaneckému klubu. Ze strany Unihostu byl předložen dokument „Návrh změny zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)“, který na základě souhlasu zúčastněných bude využit jako výchozí materiál pro připomínky ostatních účastníků, které budou zasílány na adresu Mgr. Jana Hladíka do 23.3.2003. Ten tyto připomínky zapracuje do konečného materiálu, který bude předložen do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do konce měsíce března. "

Pokud je mi známo, připomínky k návrhu předalo za vydatné pomoci Mgr. Huleše pouze sdružení Horeka. Pan dr.Rytina ze Spolhostu s nimi přišel až po uzávěrce, tedy v době, kdy již s materiálem pracovali poslanci. Tím však nechci devalvovat jeho snahu.
Novela autorského zákona je společným díle profesních sdružení výše uvedených!
Vzhledem k tomu, že na jednání bylo rozhodnuto o nekoordinovaném lobbyingu, sdružení Horeka přišlo později s nápadem na zorganizování petiční akce, která mimochodem dnes končí. Se žádostí o podporu požádala ostatní profesní sdružení, z nichž se ozvala s pozitivní reakcí pouze NFHR ČR. To nechávám bez dalšího komentáře, ale jistě to také o něčem svědčí...
Petice bude předána petičnímu výboru Parlamentu ČR a Ministerstvu kultury ČR v polovině měsíce prosince.

>Podíl ostatních - třeba Spolhostu,
>OHK v Jičíně i např. Ministerstva
>zdravotnictví, Ministerstva školství
> je rovněž nemalý a neopomenutelný.

O aktivitách OHK v Jičině velmi dobře víme, neboť nám byla předána korespondence s Ministerstvem kultury ČR a rozhodně ji nikdo nezpochybňuje.
O aktivitách zmíněných ministerstvech nic nevím a vzhledem k současnému vedení by mě nějaké věcné řešení přinejmenším překvapilo..:-) Uvítal bych bližší informace.

>Moje řádky v žádném případě neměly napadat
>aktivnější - v tomto
>případě Horeku, naopak velice dobře vidím snahu
>Horeky
>zastupovat i nečleny, za které všichni často
>bojujeme a snaha není
>oceněna.
>Zde si někdy připadám jako pitomec, protože
>drtivá většina
>provozovatelů se pouze veze.
>Košíček

Touto poznámkou se dostáváme k dalšímu a možná závažnějšímu tématu, kterou je organizovanost podnikatelů v profesních sdruženích. Dle mých odhadů dosahuje v současné době asi 5-10%, což je opravdu alarmující. Je čirou pravdou, že profesní sdružení pak odvádějí práci i za těch 90-95%, kteří na podporu nepřispějí ani korunou a dokonce se v naší praxi setkáváme i s takovými, kteří nám volají a nadávají, že pro obor nic neděláme. A přitom to jsou hlavně oni, co pro obor vůbec nic nedělají. Nechť jsou prosím tyto řádky výzvou pro všechny, kteří ještě nejsou členy žádného z profesních sdružení. Výběr je vcelku široký a podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku jednoduchou záležitostí.

>Předcházejícími řádky nechci nikomu ubírat jeho
>zásluhy a nebo je
>předávat ve prospěch někoho jiného. Je otázkou,
>zda jedním
>z profesních cílů by nemělo být sjednocení
>našich profesních sdružení
>a masivní nábor členů.
>
>Miroslav Košíček kosicek@gosympatico.ca
>člen představenstva Spolhostu
>a místopředseda Oblastní hospodářské komory v
>Jičíně

O tomto tématu jednal Kulatý stůl organizovaný NFHR ČR minulý týden v rámci jejich konference. Vzhledem k tomu, že jsem se jednání nezúčastnil (pouze četl podklady a některé výstupy) netroufám si jej jakkoliv hodnotit. Ze strany Unihostu zde byla však prezentována jedna vcelku zajímavá informace - v současné době probíhají přípravy novely zákona o Hospodářské komoře, kde se debatuje o možnosti registrovaného (či povinného členství) v HK.

Vít Pechanec
správce serveru
viceprezident HO.RE.KA ČR

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.