Provozovatelem odborně-profesního serveru www.cestovni-ruch.cz a diskuzních fór fungující v jeho rámci je Hotel Fontána, s.r.o. (IČ 25931636). Odopovědnou osobou je pověřen jednatel společnosti Vít Pechanec.

Publikování nebo šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno. Není také povoleno jakákoliv další publikování, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo jeho části zveřejněného na serveru, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Také není dovoleno zahrnovat materiály nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Provozovatel serveru zaručuje všem uživatelům serveru ochranu jejich osobních údajů. Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání názorů k článkům).

Pravidla diskuzních fór:
  1. Obecně je vyžadováno, aby přispěvovatelé svoje příspěvky označovali svým jménem a kontaktní e-mailovou adresou. Neuvedení těchto údajů může být důvodem neuveřejnění, respektive smazání příspěvku.
  2. Do diskuzí není dovoleno vkládat příspěvky, které jsou v rozporu s morálně-etickými pravidly chování a platnými zákonnými normami, zvláště pak ty naplňující skutkovou podstatu trestného činu. Není dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity včetně podpory všech jednání, která by byla v rozporu s platným zákonem. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno serveru www.cestovni-ruch.cz, oborů pohostinství, hotelnictví, lázeňství a cestovního ruchu, používat hanlivých a neetických výrazů v příspěvcích, uveřejňovat komerční reklamu (to platí i na podpisy se zjevně dlouhým komerčním obsahem) vyjma reklamy na projekty a aktivity provozovatele či jeho klienty a partnery. Není dovoleno porušovat autorská práva, zejména zveřejňováním děl třetích osob bez jejich souhlasu.
  3. Provozovatel serveru www.cestovni-ruch.cz nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony a za obsah vkládaných příspěvků. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko-právních dle příslušných ustanovení zákona.
  4. Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Diskuze je moderována a redigována provozovatelem či pověřenou fyzickou nebo právnickou osobou. Příspěvek může být bez uvedení důvodu odstraněn resp. nezveřejněn z diskuzního fóra. Provozovatel si vyhrazuje přesunout vložený příspěvek do jiného zvoleného diskuzního fóra bez předchozího upozornění. Provozovatel určuje skutečnost, zda-li se vložený příspěvek zobrazí na úvodní straně, zda-li je rozeslán registrovaným e-mailovým odběratelům apod. Vložené příspěvky mohou být graficky upravovány či kráceny. V případě obsahových úprav má být na tuto skutečnost v záhlaví příspěvku upozorněno.
  5. Změna pravidel je vyhrazena provozovateli.
Beru na vědomí, že provozovatel serveru nenese odpovědnost za obsah jednotlivých diskuzních příspěvků a má právo vkládané příspěvky dle svého uvážení odstranit resp. je nezveřejnit. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které by vznikly nebo mohly vzniknout v souvislosti se zveřejněním, úpravou či odstraněním diskuzního příspěvku.