cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business
Poslední aktualizace 20-08-2010

Smluvní podmínky pro poskytování nadstandardních služeb v Databázi dodavatelů pro podniky cestovního ruchu

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Hotel Fontána, s.r.o. (dále jen "provozovatel") je provozovatelem odborně-profesního serveru cestovni-ruch.cz, jehož součástí je Databáze dodavatelů pro podniky cestovního ruchu. Provozovatel je oprávněn poskytovat placenou reklamu v této databázi, a to ve formě zveřejnění úplného i tučného zápisu, ale také textového popisu a loga objednatele dle jeho požadavku.

1.2 Dodavatel služeb cestovního ruchu (dále jen "objednatel") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající nadstandardní reklamní služby na serveru.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Objednávání
Záznam v databázi se objednává na základě vyplnění registračního formuláře na adrese http://www.cestovni-ruch.cz/dodavatele/registrace.php , přičemž následně je objednateli zaslána elektronická zálohová faktura k úhradě ročního poplatku a po této úhradě je vystavena faktura konečná - daňový doklad. Objednávka nabývá právní závaznosti ve chvíli zaplacení poplatku objednatelem.

2.2 Odpovědnost za obsah inzerce
Objednatel přebírá plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku reklamy a zprošťuje provozovatele nároků jakékoli povahy uplatňovaných vůči němu třetími osobami.

3. FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena
Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je uveden v registračním formuláři v příslušné sekci. Ceny neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

3.2 Fakturace a platební podmínky

Obvyklá doba splatnosti je 14 dnů od data vystavení zálohové faktury. Po úhradě je vystavena a zaslána objednateli konečná faktura s datem zdanitelného plnění odpovídajícím datu úhrady faktury zálohové.

4. STATISTIKY

Informace o generovaných statistikách jsou uvedeny v administračním rozhraní příslušného záznamu objednatele.

5. REKLAMACE

5.1 V případě pochybení na straně provozovatele je objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny.

5.2 Pochybením na straně provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky objednatele, po dobu delší než 12 hodin za den.

5.3 Za pochybení na straně provozovatele se nepovažují výkyvy v návštěvnosti jednotlivých WWW stránek provozovatele.

5.4 Námitky vůči vystaveným konečným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky provozovatele vůči objednateli, je povinen objednatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u provozovatele.

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


6.1 Veškeré vztahy Smluvními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony ČR.

7. KONTAKT

provozovatel: Hotel Fontána, s.r.o. U stadionu 6, 568 02 Svitavy
IČO: 259 31 636, DIČ 263-259 31 636
e-mail: dodavatele@cestovni-ruch.cz
telefon: 272 048 525, 636
fax: 272 048 474

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.