cestovni-ruch.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

COT Business

Sdružení, federace, organizace, asociace...(svět)

Poslední aktualizace 01-01-1970

Pokud myslíte, že zde odkazy na nějaké sdružení chybí, neváhejte a kontaktujte nás.
Sdružení v letecké dopravě najdete v tomto odkazišti, sdružení v sektoru Horeca naleznete zde.

ZkratkaVýznamČeský významURL
AACVB Asian Association of Convention & Visitors Bureaus   http://aacvb.org
AAPRCO American Association of Private Car Owners Americká asociace majitelů osobní aut www.aaprco.com
AAR Association of American Railroads   www.aar.org
ABAAmerican Bus AssociationAmerická asociace autobusových přepravcůwww.buses.org/frameset.cfm
ABTAssociation of Business TravellersAsociace obchodních cestujícíchwww.abt-travel.com
ABTAAssociation of British Travel AgentsSdružení britských cestovních kanceláří 
ACE Association for Conferences and Events   www.martex.co.uk/ace
ACF American Culinary Federation   www.acfchefs.org/subindex.html
ACITAcadémie internationale du tourismeMezinárodní akademie cesstovního ruchu 
ACRAAmerican Car Rental AssociatiionAmerická asociace půjčoven autwww.acra.org
ACSAutomobile Club de SuisseŠvýcarský autoklub 
ACTAAlliance of Canadian Travel AssociationsSvaz kanadských sdružení cestovního ruchu 
ACTEAssociation of Corporate Travel Executives www.acte.org
ADACAllgemeiner Deutscher Automobil-Club c.V.Všeobecný německý autoklub 
ADM Association of Domestic Management   www.adom.demon.co.uk
AET Association For European Transport Asociace pro Evropskou dopravu www.aetransport.co.uk
AIPC Association Internationale des Palais de Congress Mezinárodní asociace kongresových center www.aipc.org
AIPT Association for International Practical Training   www.aipt.org
AFTRI     ww.aftri.com
AICR Amicale internationale des sous-directeurs et chefs de réception des grands hôtels   http://home.freegates.be/aicr-belgium
AIDT Association interparlamentaire du tourisme Meziparlamentní sdružení pro cestovní ruch  
AIEST Association internationale d´experts scientifiques du tourisme Mezinárodní sdružení vědeckých pracovníků cestovního ruchu  
AIIC Association internationale des interpretes des congrés Mezinárodní sdružení kongresových tlumočníků  
AIPC Association internationale des palais des congrés Mezinárodní sdružení kongresových paláců www.aipc.org
AISC Association internationale des Skal clubs Mezinárodní sdružení Skal - klubů  
AIST der Verband für Internationale Gütertransporte   www.aist-ev.com
AIT Alliance internationale de tourisme Mezinárodní sdružení cestovního ruchu  
AITO Association of Independent Tour Operators Asociace nezávislých touroperátorů www.aito.co.uk
AJCA   Japonská asociace kuchařů www.ajca.com
AITSZ Association internationale pour le tourisme social et les loisirs des travailleurs Mezinárodní sdružení pro sociální turistiku a volný čas pracujících 
AMFORT Association mondiale pour la formation professionelle touristique Světové sdružení pro odborné vzdělávání v cestovních ruchu  
ANTRAM     www.antram.pt
APEEC Asia Pacific Exhibition and Convention Council Veletrhy asijskopacifické oblasti  
ARDA American Resort Development Association   www.arda.org
ASAE American Society of Association Executives    
ASEANTA ASEAN Tourism Association    
ASTA American Society of Travel Agencies Americká společnost cestovních kanceláří http://astanet.com
ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband   www.astag.ch
ATA Africa Tourism Association Africké sdružení cestovního ruchu  
ATIA Australian Tourism Industry Association Australské sdružení cestovního ruchu  
ATME Association of Travel Marketing Executives Sdružení podnikatelů zabývajících se marketingem cestovního ruchu  
ATS American Tourism Society Inc. Americká společnost cestovního ruchu  
BDO Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer e.V.   www.bdo.org
BEST Business Enterprises for Sustainable Travel    
BGL Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung   www.bgl-ev.de
BII British Institute of Innkeeping   www.bii.org
BIT Milano Borsa Internazionale del Turismo Mezinárodní turistický veletrh v Milánu  
  Bureau de la Sécurité des transports du Canada   www.bst-tsb.gc.ca
BITEJ Bureau international pour le tourisme et les échanges pour la jeunesse Mezinárodní úřad pro cestovní ruch a výměny mládeže  
BITS Bureau international du tourisme social Mezinárodní kancelář sociálního cestovního ruchu  
BTS Bureau of Transportation Statistics Úřad pro dopravní statisitku www.bts.gov
CIFFA Canadian International Freight Forwarders Association   www.ciffa.com
CAF (WTO) Commission for Africa (WTO) Komise pro Afriku Světové organizace cestovního ruchu  
CAM (WTO) Commission for the Americas (WTO) Komise pro Severní a JIžní Ameriku Světové organizace cestovního ruchu  
CBF (WTO) Committee on Budget and Finance (WTO) Výbor pro rozpočet a financování Světové organizace cestovního ruchu  
CCT Consejo Centroamericano de Turismo Středoamerická rada cestovního ruchu  
  Chaine des Rotisseurs   www.chaine.org/index2.htm
CECTA Central European Countries Travel Association Asociace cestovního ruchu států střední Evropy www.cecta.org
CEDA Catering Equipment Distributors Association - UK   www.ceda.org.uk
CEH Conférence européenne des trains de voyageurs Evropská konference jízdních řádů osobních vlaků  
CESA Catering Equipment Suppliers Association - UK   www.cesa.org.uk
CETUR Corporación Ecuatoriana de Turismo Ekvadorská turistická společnost  
CEU (WTO) Commission for Europe (WTO) Komise pro Evropu Světové organizace cestovního ruchu  
CIMPA Connected International Meeting Professionals Association   www.cimpa.org
CIV Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer Mezinárodní úmluva o dopravě cestujících a zavazadel železnicí  
  Club Managers Association   www.club-mgmt.com
CME (WTO) Commission for the Middle East (WTO) Komise pro Střední Východ Světové organizace cestovního ruchu  
CNT Consiel National des Transports   www.cnt.fr
COTAL Confederación de Organizaciones Turisticas de la America Latina Konfederace cestovních kanceláří Latinské Ameriky  
CTE Center for Transportation and Environment Centrum pro dopravu a prostředí http://itre.ncsu.edu/cte
DBV Deutscher Bäderverband Německý svaz lázní  
DER Deutsches Reisebüro Německá cestovní kancelář  
DFV Deutscher Fremdenverkehrsverband e.V. Německý svaz cestovního ruchu  
DG TREN European Commission : Directorate General Energy & Transport   http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.htm
DRV Deutscher Reisebüro-Verband Německý svaz cestovních kanceláří  
DTE     www.dtl-dk.dk
EATOF East Asia Inter-Regional Tourism Forum Východoasijské interregionální turistické fórum www.eatof.org
Euro-Congress European Convention Organisation   www.euro-congress.org
EI-AHLA Educational Institute of the American Hotel & Motel Association   www.ei-ahla.org
ECA European Catering Association   www.ecagb.co.uk/
ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví  
ECEAT European Center for Eco Agro Tourism Evropské centrum pro ekoagroturistiku  
ECEAT Germany European Center for Eco Agro Tourism - Germany Evropské centrum pro ekoagroturistiku - Německo www.eceat.de
ECEAT Netherlands European Center for Eco Agro Tourism - Netherlands Evropské centrum pro ekoagroturistiku - Nizozoemí www.eceat.nl
ECEAT Norway European Center for Eco Agro Tourism - Norway Evropské centrum pro ekoagroturistiku - Norsko www.eceatnorway.com
ECEAT Poland European Center for Eco Agro Tourism - Poland Evropské centrum pro ekoagroturistiku - Polsko http://sfo.pl/eceat/
ECEAT Portugal European Center for Eco Agro Tourism - Portugal Evropské centrum pro ekoagroturistiku - Portugalsko www.beirambiente.pt
ECEAT Sweden European Center for Eco Agro Tourism - Sweden Evropské centrum pro ekoagroturistiku - Švédsko  
ECMT / CEMT European Conference of Ministers of Transport / Conférence Européenne des Ministres des Transports   www.oecd.org/cem
ECT European Cities Tourism Federace turistických organizací evropských měst  
EECTA Europäischer Reisebüroverband Evropský svaz cestovních kanceláří  
EFCT European Federation of Conference Towns Evropská federace konferenčních měst www.efct.com
EFTA European Free Trade Association Evorpské sdružení volného obchodu  
EIA European Intermodal Association   www.eia-ngo.com
EIBTM European Incentive and Business Travel and Meetings Exhibition Evropská výstava incentivní a komerční turistiky a setkání  
ELRA European Leisure and Recreation Association Evropské sdružení pro volný čas a rekreaci  
EPA United States Environmental Protection Agency   www.epa.gov
ERAA Association of Estonian International Road Carriers   www.eraa.ee
European Spa Association Asociace evropských lázní www.europe-spa.com
ETAG European Tourism Action Group Evropská pracovní skupina pro cestovní ruch  
ETC European Travel Commission Evropská komise cestovního ruchu www.etc-europe-travel.org
  Euro-Toques International   www.euro-toques.org
ETOA European Tour Operators Association Evropská asociace tour-operátorů  
  European Transport Research Information Bureau Evropský úřad pro dopravní výzkum www.europa.eu.int/comm/transport/extra/home.htm
ETUC   Evropská odborová konfederace www.etuc.org
EUTO Europäischer Verband für Fremdenverkehrsfachleute Evropský svaz odborníků cestovího ruchu  
EVK Europäische Vereinigung der Kongressstädte Evropské sddružení kongresových měst  
FAO Food and Agriculture Organization Organizace pro potraviny a zemědělství  
  Federalberghi - Italy   www.federalberghi.it
FBAA     www.fbaa.be
FBTC Frequent Business Travellers Club Klub častých obchodních cestujících www.fbtc.com
FEBETRA koninklijke federatie van Belgische transporteurs   www.febetra.be
FEG   Evropská federace průvodcovských asociací  
FEVC Fédération européenne des villes de congrés Evropské sdružení kongresových měst  
FFP Frequent Flyer Programme Program pro pravidelné letecké cestující  
FIA Fédération internationale de l´automobile Mezinárodní automobilová federace  
FIAV Fédération internationale des agences de voyages Mezinárodní federace cestovních kanceláří  
FIC Federazione Italiana Cuochi   www.fic.it
FICC Fédération internationale de camping et de caravaning Mezinárodní federace pro kempink a karavanink  
FICT Fédération internationale de centres touristiques Mezinárodní sdružení středisek cestovního ruchu  
FIJET Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme Mezinárodní federace novinářů a spisovatelů píšících o cestovním ruchu  
FITEC Fédération internationale du thermalisme et du climatisme Mezinárodní federace lázeňských míst  
FIYTO Federation of International Youth Travel Organisations Federace mezinárodních organizací cestovnícho ruchu mládeže  
FNNPE Federation of nature and National Parks of Europe Federace přírodních a národních parků Evropy  
FNTR Fédération Nationale des Transports Routiers   www.fntr.fr
FTA Federal Transit Administration   www.fta.dot.gov
FUAAV Fédération universelle des associations d´agences de voyages Světová federace sdružení cestovních kanceláří  
GART Groupement des Autorités Responsables de Transport   www.iciplan.com/gart
GOETO Grand Order of European Tour Operators Ústředí evropských touroperátorů  
HBA Hospitality Business Alliance   www.h-b-a.org
HEDNA Hotel Electronic Distribution Network Association Asociace hotelových elektronických systémů www.hedna.org
HFTP Hospitality Financial & Technology Professionals    
HITA  Hospitality Information Technology Association   www.hita.co.uk
  Hospitality Industry Trust Scotland   www.hitscotland.org
    Asociace kuchařů Hong-kongu www.hongkong-chefs.com
HSMAI Hospitality Sales & Marketing Association Int´l Mezinárodní asociace prodeje a marketingu v pohostinství www.hsmai.org
HTF Hospitality Training Foundation UK   www.htf.org.uk
IAATO International Association of Antarctic Tour Operators Mezinárodní sdružení antarktických touroperátorů  
IACVB International Association of Convention & Visitor Bureaus   www.iacvb.org
IAPCO International Association of Professional Congres Organizers Mezinárodní sdružení profesionálních organizátorů kongresů  
IAT International Academy of Tourism Mezinárodní akademie cestovního ruchu  
IATM International Association of Tour Managers Mezinárodní sdružení organizátorů cest  
IBTA International Business Travel Association   www.ibta.com
ICCA International Congress and Convention Association Mezinárodní sdružení pro kongresy a konference  
ICFTU   Mezinárodní konfederace svobodných odborů www.icftu.org
IEHA International  Executive Housekeepers Association   www.ieha.org
IFCA International  Flight Catering Association   www.ifcanet.com
IFPTO International Federation of Popular Travel Organisations Mezinárodní federace organizací sociálního cestovního ruchu  
IFR Wiesbaden Internationaler Freizeit- und Reisemarkt Mezinárodní trh volného času a cestovního ruchu ve Wiebadenu  
IFSA International Inflight Food Service Association   www.inflight.org
IFSEA International  Food Service Executives Association   www.ifsea.org
IFTO International Federation of Tour Operators Mezinárodní federace touroperátorů  
IFWTO International Federation of Women´s Travel Organizations Mezinárodní federace cestovních organizací žen  
IGR Internationaler Grüner Ring Mezinárodní zelený kruh  
IHEI International  Hotels Environment Initiative   www.ihei.org
IIPT International Institute for Peace through Tourism Mezinárodní institut Cestovním ruchem k míru  
IMCO International Maritime Consultative Organisation Mezinárodní námořní poradní organizace  
IRMA International Resort Mangers Association   www.resort-managers.org/
IRF International Road Federation Mezinárodní silniční federace  
ISEP International Society for Environmental Protection Mezinárodní společnost pro ochranu životního prostředí  
ISHC International  Society of Hospitality Consultants   www.ishc.com
ISHP International Society of Hospitality Purchasers   www.ishp.org
ISTIEE Istituto per lo Studio dei Trasporti nell Integrazione Economica Europea   http://utsweb.univ.trieste.it:80/~istiee
ISTC International Student Travel Conference Mezinárodní konference cestovního ruchu studentů  
ITC Interamerican Travel Congresses Mezinamerické kongresy cestovního ruchu  
ITD International Transport Danmark   www.itd.dk
ITF International Transport Workers Organisation Mezinárodní organizace pracovníků v dopravě www.itf.org.uk
ITIX International Travel Industry Exposition and Conference Mezinárodní výstava a konference průmyslu cestovního ruchu  
IUAA International Union of Alpinist Associations Mezinárodní svaz horolezeckých sdružení  
IUCAT International Union of Cooperative and Associated Tourism Mezinárodní sdružení družstevního a sdruženého cestovního ruchu  
IUOTO býv. International Union of Official Travel Organizations Mezinárodní svaz oficiálních organizací cestovního ruchu  
JATA Japan Association of Travel Agents Japonské sdružení cestovních kanceláří  
KITE Kenya International Tourist Exhibition Keňská mezinárodní výstava cestovního ruchu  
  Kolejowe Centrum Informacji i Logistyki   www.kolej.com.pl
KNV Koninklijk Nederlands Vervoer   www.knv.nl
KRRI Korea Railroad Research Institute Korejský institut pro výzkum v železniční dopravě www.krri.re.kr
LAUTO Latvijas Auto Associacija   www.lauto.lv
LINAVA Lietuvos Nacionaline Vežeju Automobiliais Asociacija   www.linava.lt
  Meetings Industry Association   www.meetings.org
MPI Meeting Professionals International    www.mpiweb.org
MITT Moscow International Travel and Tourism Show Moskevský mezinárodní veletrh cestovního ruchu a cestování  
MFBEA Malaysian Food & Beverage Executive Association of Malaysia   http://mfbea.com.my/
MKFE Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete   www.mkfe.hu
MPI Meeting Professionals International www.mpiweb.org
MUBA Schweizer Mustermesse - Basel Švýcarský vzorkový veletrh v Basileji  
NIALM National Association of Instiutional Linen Management   www.nailm.com
  National Concierge Association   http://concierge.hypermart.net
NBTA National Business Travel Association Národní asociace obchodních cestujících www.nbta.org
NEHW Network of Executive Women in Hospitality   www.newh.org
NTA National Technology Alliance Národní technologická aliance www.nta.org
NTA National Tour Association    
NTSB National Transportation Safety   www.ntsb.gov
ODTA Organisation pour le développement du tourisme Africain Organizace pro rozvoj afrického cestovního ruchu  
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Organizace pro hspodářskou spolupráci a rozvoj  
OMS Organisation mondiale de la santé Světová zdravotnická organizace  
OMT Organisation mondiale du tourisme Světová organizace cestovního ruchu  
OPA Open Travel Alliance Otevřená cestovní aliance www.opentravel.com
ÖVT Österreichischer Verein für Touristik Rakouský turistický spolek  
PATA Pacific Asia Travel Association Sdružení cestovního ruchu Tichomořské Asie www.pata.org/patanet
PCMA Professional Convention Management Association   www.pcma.org
  Personal Chef Association   www.personalchef.com
  Pennsylvania Travel Council   www.patravel.org
  Restaurant & Hospitality Education Foundation   www.edfound.org
SACA South African Chefs Association Jihoafrická asociace kuchařů www.saca.co.za
SACK   Slovenská asociace cestovních kanceláří  
SATA Student Air Travel Association Sdružení pro letecký cestovní ruch studentů  
SATH Society for the Advancement of Travel for the Handicapped Společnost pro podporu cestování tělesně postižených  
SETE Association of Greek Tourist Enterprises   www.sete.gr/index-en.htm
SITA Societe International de Telecomunications Aeronautiques    
SITE Society of Incentive Travel Executives Společnost organizátorů incentivní turistiky www.site-intl.org
SKAL     www.skal.fi
SMTV Paris Salon mondial du tourisme et des voyages Světový salon cestovního ruchu a cestování v Paříži  
SRV Schweizerischer Resebüroverband Švýcarský svaz cestovních kanceláří  
TBR Travel Business Roundtable    
TCS Touring Club Suisse Švýcarský turistický klub  
  Transportation Action Network   www.transact.org
TAC Transportation Association of Canada Kanadská asociace dopravy www.tac-atc.ca
TIA Travel Industry Association of America Sdružení amerického průmyslu cestovního ruchu www.tia.org
TLN Transport en Logistick Nederland   www.tln.nl
TTRA Travel and Tourism Research Association Sdružení pro výzkum cestování a cestovního ruchu  
UFTAA Universal Federation of Travel Agents Associations Všeobecná federace sdružení cestovních kanceláří  
UHPA Sdružení chorvatských cestovních kanceláří www.putonavja.hr
UIC Union internationale des chemins de fer Mezinárodní železniční svaz  
UIRR International Union of Combined Road-Rail Transport Companies   www.uirr.com
UNCED United Nations Conference on Environment and Development Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji  
UNCTAD United nations Conference on Trade and Development Konference Spojených národlů o obchodu a rozvoji  
UNDP United Nations Development Programme Rozvojový program Spojených národů  
UNEP United Nations Environment Programme program Spojených národů pro životní prostředí  
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu www.unesco.org
UNTRR The National Union of Road Hauliers from Romania   www.untrr.ro
USTOA United States Tour Operators Association Asociace tour-operátorů Spojených států amerických www.ustoa.com
UTU United Transportation Union   www.utu.org
VDKF Verband Deutscher Kur- und Tourismus Fachleute Svaz německých odborníků lázeňství a cestovního ruchu  
VKD   Asociace kuchařů Německa www.vkd.com 
VKO   Asociace kuchařů Rakouska www.gastrospace.at/VKO/DEFAULT.HTM
WACS World Association of Cook’s Societies   www.wacs2000.org
  Washington Metropolitan Area Transit Authority   www.wmata.com
WATA World Association of Travel Agencies Světové sdružení cestovních kanceláří  
WCVM World Council for Venue Management Světová rada pro management míst konání  
WFTGA World Federation of Tourist Guide Associations Světová federace průvodcovských asociací  
WTO World Tourism Organisation Světová organizace cestovního ruchu www.world-tourism.org
WTO World Trade Organisation Světová organizace obchodu  
WTS Women's Transportation Seminar   www.wtsnational.org
WTTC World Travel and Tourism Council Světová rada cestovního ruchu a turistiky  
WTTERC World Travel and Tourism Environment Research Centre Světové výzkumné středisko cestování a cestovního ruchu  
WTTC World Travel and Tourism Council Světová rada cestování a cestovního ruchu www.wttc.org
WYSTC World Youth and Student Travel Conference Světová konference cestovního ruchu mládeže a studentů  
© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.