cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Českou republiku vloni navštívilo přes 31 milionů zahraničních návštěvníků


·12.04.2017 - 18:00 | Michaela Klofcová

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Michaela Klofcová z 12.04.2017

Tisková zpráva

(Praha, 12. dubna 2017) Podle odhadu společnosti STEM/MARK, která realizovala výzkum „Příjezdový cestovní ruch“, navštívilo v roce 2016 Českou republiku téměř 31,1 mil. zahraničních účastníků cestovního ruchu. Z toho tvořilo 16,2 mil. jednodenních návštěvníků, tj. těch, těch navštíví danou lokalitu, ale nepřespávají zde. Dalších 12,2 mil. byli zahraniční turisté, tj. návštěvníci, kteří v daném regionu přespí v hromadném či individuálním zařízení a 2,6 mil. bylo tranzitujících návštěvníků, kteří lokalitou pouze projíždějí. Ve srovnání s rokem 2015 tak vzrostl počet zahraničních účastníků cestovního ruchu o 3,3 mil. (tj. o 11,7 %).

Zahraniční návštěvníci utratili v roce 2016 odhadem celkem 206 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 tak vzrostly jejich celkové výdaje o 22 mld. Kč (tj. o 10,5 %).

Z toho v roce 2016:
• 106 mld. Kč vynaložili před cestou / pobytem (47 %) a 122 mld. Kč vynaložili během cesty / pobytu
(53 %).
• 24,5 mld. Kč (10,7 %) utratili jednodenní návštěvníci, 201,5 mld. Kč (88,2 %) utratili zahraniční turisté a 2,4 mld. Kč (1,0 %) tranzitující návštěvníci.

• Hlavními důvody návštěvy České republiky jsou především nákupy (42 %) a dovolená (32 %). Struktura podle důvodu návštěv je výrazně ovlivněna typem návštěvníka i ročním obdobím.

SOUHRN ZA VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY

Praha je dlouhodobě atraktivní pro třetinu všech návštěvníků, jednodenní návštěvníci poté navštěvují především místa v blízkosti hranic, jako jsou horské oblasti. Nákupnímu cestovnímu ruchu dominují místa v blízkosti větších hraničních přechodů (Aš, Folmava, Hodonín, Chomutov, Cheb).

Výzkum udává, že pro turisty leží těžiště zájmu stále dominantně v Praze (74 %). S odstupem následují Brno (5 %), Český Krumlov (3 %), Karlovy Vary (3 %), Plzeň (3 %) a dále lázeňská a turisticky zajímavá místa. S roční sezónou se mění preference v typu navštíveného místa. V létě převládají místa bohatá na památky a přírodní krásy, v zimě jsou lákadlem české hory.

Výzkum také uvádí, že více než 9 z 10 všech návštěvníků bylo s návštěvou České republiky velmi spokojeno (65 %) či spíše spokojeno (30 %). Více než 4/5 všech návštěvníků neshledaly při své návštěvě také žádná negativa. „Pokud byly uváděny některé důvody nespokojenosti, pak se jednalo zejména o infrastrukturu a stav silnic, jazykovou nevybavenost, přístup obyvatel a ceny vybraných služeb,“ uzavírá Markéta Vogelová, ředitelka Institutu turismu.

Naprostou většinu účastníků cestovního ruchu České republiky tvoří obyvatelé sousedních států – je jich sedm z deseti. Většina jich přijíždí z Německa (40 %), Slovenska (12 %), Rakouska (9 %) či Polska (9 %). Ve srovnání s loňským rokem nedošlo v tomto trendu k žádným významným změnám.

TURISTÉ (S ALESPOŇ JEDNÍM PŘENOCOVÁNÍM)

Na více dní přijíždí do České republiky (a přespí zde) opět nejvíce Němců (16 %). Dále jsou to Italové (8 %), obyvatelé Velké Británie (8 %), Slováci (8 %), Francouzi (5 %), Američané (4 %) a Španělé (4 %).

„V průběhu let 2011 až 2016 postupně rostl podíl Italů, nyní patří Italům 2. příčka v návštěvnosti. Ve srovnání s rokem 2015 také vzrostl podíl Britů. V letech 2011 až 2013 postupně rostl podíl Rusů (ze 4 na 10 %), v roce 2014 se nárůst zastavil a od roku 2015 jejich podíl klesá. Nyní patří Rusům s necelými 4 % celkově 9. místo,“ doplňuje Markéta Vogelová.

Vývoj návštěvnosti v průběhu roku podle národnosti je značně rozkolísaný. Italové a Němci k nám přijeli hlavně v zimních měsících; v letních měsících k nám míří více turistů ze vzdálenějších destinací.

Výsledky za rok 2016 poskytlo šetření Příjezdový cestovní ruch.
Výzkum pro agenturu CzechTourism dlouhodobě realizovala společnost STEM/MARK. Předmětem projektu je kvantitativní šetření, jehož cílem je zajištění a zpracování dat pro sestavování a zpřesňování údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků a jejich výdajů. Šetření bylo prováděno v okolí hlavních hraničních přechodů i v okolí hraničních přechodů regionálního významu.

Detailní výsledky z výzkumu naleznete http://www.czechtourism.cz/institut-turismu/marketingovy-vyzkum/prijezdovy-cestovni-ruch/prijezdovy-cestovni-ruch-rok-2016/

Metodická poznámka:
V kategorii turistů jsou v rámci šetření zahrnuty nejen počty těch, kteří se ubytovali v hromadném ubytovacím zařízení (HUZ), ale také těch, kteří bydleli v nějaké z forem individuálního ubytování (neplacené ubytování u příbuzných a známých, placené ubytování v soukromí apod.). Údaje o počtech turistů a jejich skladbě se tedy liší od informací vydávaných Českým statistickým úřadem, který sleduje pouze údaje o turistech ubytovaných v HUZ. Tyto údaje nejsou v rozporu, cílem naopak je, aby se vhodně doplňovaly a poskytly tak ucelený pohled na vývoj příjezdového cestovního ruchu na území České republiky.
Příjmy z cestovního ruchu jsou vyčísleny z deklarovaných výdajů před cestou a během cesty po Česku. Z výdajů vynaložených před cestou plyne do České republiky pouze část, jedná se například o ubytování, místní dopravu apod. V rámci výzkumu nicméně není možná vyčíslit, o jak velkou část z deklarované částky se jedná, v celkových příjmech je tedy započítána částka výdajů v plné výši. Z tohoto důvodu jsou celkové příjmy vyšší, než uvádí Česká národní banka, která sleduje pouze peníze utracené v ČR.

Více informací:
Martina Fišerová
Vedoucí tiskového oddělení – tisková mluvčí
gsm +420 725 768 422
fiserova@czechtourism.cz
www.czechtourism.cz

© 1999-2015 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace u uvedení zdroje.
Podporujeme Jeseníky card!