cestovni-ruch.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
logo cestovni-ruch.cz

 Databáze dodavatelů
 Reality v CR
 Hotelnictví
 Cestovní kanceláře
 Pohostinství
 Lázeňství
 Hoteloví podvodníci
 Informační zdroje
 Zákony a vyhlášky
 Evropská unie
 Letecká doprava
 Výstavy a veletrhy
 Vzdělávání
 Statistika
 Kategorizace
 Diskuzní fóra
 Reklama a kontakt
 
RSS 2.0.
Partneři serveru:
COT Business
Agentura CzechTourism

Petice za prosazení novely autorského zákona!!!


·11.11.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat
·30.09.2003 | Vít Pechanec
·24.10.2003 | Vít Pechanec | Zobrazit Zobrazit Poslat emailem Poslat

Poslat emailem Poslat e-mailem  Komentovat
Příspěvek od Vít Pechanec z 30.09.2003

Vážené kolegyně, vážení kolegové, uživatelé předmětu ochrany podle autorského zákona,

vzhledem k alarmujícímu stavu týkajícímu se oblasti plateb odměn, které jsou vyžadovány kolektivními správci, bylo dohodnuto, že profesní svazy sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu se pokusí o prosazení novely autorského zákona, který tento současný nerovný stav napraví. Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu HO.RE.KA ČR se rozhodlo tento krok navíc podpořit i zorganizováním petiční akce za její prosazení.

Kolektivní správci díky uděleným licencím od Ministerstva kultury ČR získaly monopolní postavení pro výběr autorských odměn zastupovaných autorů. Nejen že jejich finanční požadavky se rok od roku zvyšují, ale alarmující je především skutečnost, že jejich počet roste. Není přijatelné, aby provozovatelé a uživatelé neměli jinou možnost, než akceptovat monopolním správcem nastavené podmínky. Mimo jiné se tím z těchto vztahů vytrácí smluvní charakter a následnou platební povinnost lze přirovnat k odměně stanovené a vymáhané soukromou osobou. Návrh novely vychází z respektování autorských práv autorů a výkonných umělců a jejich nároku na odměnu za užití jejich díla.

Dále je také zcela nepřijatelné, aby autorské odměny byly vymáhány i za prostory, které svým charakterem nejsou veřejné, a to pokoje hotelů, nemocnic, domovů důchodců apod. Všeobecně jsou tyto prostory považovány jako domovy mimo domov či pro některé dokonce jako druhé domovy. Ze zemí Evropské unie si toto plně uvědomuje například Rakousko, které je jistým vzorem v oblasti podpory cestovního ruchu pro okolní země a kde se zmíněné odměny za hotelové pokoje nepožadují. Do prostor hotelového pokoje nemají bez povolení umožněn přístup ani zaměstnanci městské, státní či cizinecké policie. Je pak těžko vysvětlitelné, že tento prostor někdo může považovat za veřejný.

Odměny nemohou být stanoveny rozdílně na základě zdroje zvuku (užití díla je stejné bez ohledu na to, zda-li šíření je z televize, rádia či jukeboxu). Pokud jsou určeny odměny autorům, výkonným umělcům a výrobcům za užití díla, nemohou být sazebníky kolektivních správců postaveny na umístění přijímačů či na kapacitě sálu.

Veškerá uskutečněná jednání s kolektivními správci se jeví jako neúčinná a zbytečná. Je proto na nás, abychom hledali obranu i touto parlamentní cestou.
HO.RE.KA ČR Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu se na vás touto cestou obrací s výzvou o vaši podporu petice vyjádřenou podpisem petičního archu.

Petiční arch si můžete zobrazit na adrese www.horeka.cz/download/petice.htm , vytisknout, podepsat a zaslat na adresu sekretariátu sdružení (uvedena na petičním archu).

V případě zájmu je možné si petiční arch také stáhnout ve formátu PDF:
- www.horeka.cz/download/petice1.pdf - 1.strana
- www.horeka.cz/download/petice2.pdf - 2.strana

Prosíme všechny, aby se také obrátili na regionální média, místní obecní a městské úřady, aby je mohly zapracovat do svých informačních bulletinů a rozšířit tak okruh uživatelů, kteří mohou petici podpořit.

V případě zájmu je možné zřízovat petiční místa ve svých zařízeních (nutné viditelně toto místo označit vývěskou s datem ukončení petiční akce 30. 11. 2003). V takovém případě, prosím, neprodleně informujte sekretariát HO.RE.KA ČR na tel. číslech: 224 912 225, 221 580 418, či lépe e-mailem: info@horeka.cz.

Nezapomeňte vyzvat také své známé z oboru, z vašeho místa a okolí k podpisu petice. Je samozřejmě důležité získat co nejvíce petičních hlasů!!!

© 1999-2018 Hotel Fontána, s.r.o. - Ubytování Svitavy.
Kontaktní e-mail info@cestovni-ruch.cz. Informace a pravidla Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno vyjma odborných prací pro školní či vědecké účely v případě, že budou respektována pravidla citace a uvedení zdroje.